Acute coffeïne-intoxicatie na het innemen van coffeïnepoeder

ArticleinTijdschrift voor kindergeneeskunde 78(4):165-167 · June 2010with18 Reads
DOI: 10.1007/BF03089898

  Abstract

  Coffeïne-intoxicaties komen steeds meer voor, desondanks is er nog maar weinig algemene bekendheid over de mogelijke consequenties
  en over adequate behandeling. In dit artikel worden twee casus met acute coffeïne-intoxicatie gepresenteerd. Tevens worden
  de mogelijke symptomen, de behandeling en het gebruik van een farmacologisch programma besproken.

  Despite increasing reports of caffeine intoxication there is little awareness of the possible consequences and adequate treatment
  on this subject. In this article we present two patients with acute caffeine intoxication. Furthermore we discuss possible
  symptoms, proper treatment and the use of pharmacological program.