Conference Paper

Efficient Processing of Frequent Itemset Queries Using a Collection of Materialized Views.

Poznan University of Technology, Posen, Greater Poland Voivodeship, Poland
DOI: 10.1007/3-540-32392-9_16 Conference: Intelligent Information Processing and Web Mining, Proceedings of the International IIS: IIPWM'05 Conference held in Gdansk, Poland, June 13-16, 2005
Source: DBLP

ABSTRACT

One of the classic data mining problems is discovery of frequent item-sets. Frequent itemset discovery tasks can be regarded
as advanced database queries specifying the source dataset, the minimum support threshold, and optional constraints on itemsets.
We consider a data mining system which supports storing of results of previous queries in the form of materialized data mining
views. Previous work on materialized data mining views addressed the issue of reusing results of one of the previous frequent
itemset queries to efficiently answer the new query. In this paper we present a new approach to frequent itemset query processing
in which a collection of materialized views can be used for that purpose.

Full-text preview

Available from: cs.put.poznan.pl
  • Source
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Abstrakt. Materializowane perspektywy są powszechnie wykorzystywane we współczesnych systemach zarządzania bazami danych, w szczególności do skrócenia czasów wykonywania zapytań analitycznych w hurtowniach danych. W ostatnich latach w literaturze naukowej pojawiły się propozycje rozszerzenia zastosowań perspektyw materializowanych o wybrane techniki eksploracji danych. Artykuł poświęcony jest prototypowej implementacji w systemie Oracle 11g jednego z zaproponowanych w literaturze podejść do wykorzystania zmaterializowanych wyników poprzednich zapytań eksploracyjnych w kontekście odkrywania zbiorów częstych. Informacja o autorze. Dr inż. Marek Wojciechowski jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w eksploracji danych, technologiach internetowych i obsłudze danych multimedialnych w bazach danych. Jest autorem ok. 70 publikacji o charakterze naukowym i technicznym. Od kilku lat prowadzi szkolenia z technologii internetowych i produktów Oracle w Polsce i za granicą w ramach Oracle University. W trakcie konferencji, szkół i seminariów PLOUG wielokrotnie prowadził warszta-ty, tutoriale i wykłady na temat tworzenia aplikacji internetowych i obsługi zaawansowanych typów danych przez system zarządzania bazą danych Oracle.
    Preview · Article ·