Entalpia mieszaniny gazu wytłaczanego z substancją smarną przez sprężarkę wyporową, na przykładzie sprężonego powietrza

Article · January 2002with46 Reads