Article

Chang LD, Buncke G, Slezak S, Buncke HJ: Cigarette smoking, plastic surgery, and microsurgery

University of Maryland, Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
Journal of Reconstructive Microsurgery (Impact Factor: 1.31). 11/1996; 12(7):467-74. DOI: 10.1055/s-2007-1006620
Source: PubMed

ABSTRACT

Although tobacco smoking is known to result in coronary heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, peripheral vascular disease, cerebrovascular disease, lung cancer, and other smoking cancers, many surgeons believe that smoking also results in impaired wound healing and poor surgical results. Large clinical experiences in several areas of plastic surgery reinforce this suspicion. Procedures that have been noted to be adversely affected by cigarette smoking include rhytidectomy, abdominoplasty, breast reconstruction, free-tissue transfer, and digital replantation. This article reviews the available data, introduces new clinical data, and hypothesizes about the ways in which some procedures are more affected than others.

4 Followers
 · 
35 Reads
 • Source
  • "Smoking has local and systemic effects on the microcirculation (Lehr 2000), wound healing (Silverstein 1992) and the immune system (Kinane & Chestnutt 2000, Sørensen et al. 2004). As well as impairing hard tissue healing (W-Dahl & Toksvig-Larsen 2004, Castillo et al. 2005, Gullihorn et al. 2005) and soft tissue healing (Webster et al. 1986, Chang et al. 1996), smoking is associated with wound infection after soft tissue incision procedures (Sørensen et al. 2003). Smoking is likely to affect healing in surgical endodontic cases that involve bony and soft tissue healing. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The aim of this review was to analyse the literature to assess the possibility of an association between smoking and endodontic disease and the prognosis of endodontically treated teeth. The review of the prognosis of endodontically treated teeth involved taking account of any potential associations with smoking and endodontic disease and marginal periodontitis, and smoking and prosthodontic outcomes. In addition, the role of smoking in implant failure and surgical wound healing was analysed with a view to drawing parallels regarding the possible implications of smoking on the outcome of surgical endodontics. A MEDLINE and Cochrane library search including smoking and various endodontic keyword searches identified three papers which discussed the variables, and did not just mention them separately in the text. The literature demonstrates a paucity of evidence relating smoking with endodontic disease and prognosis, but nevertheless presents evidence of a possible influence on the prognosis of endodontically treated teeth in smokers and a likely increase in surgical complications. The possible merits of a smoking cessation protocol prior to surgical endodontics are also discussed.
  Full-text · Article · Dec 2006 · International Endodontic Journal
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Ondanks moderne wondbehandeling en antibiotica, bestaan er nog steeds patiënten met chronische wonden. Het ontstaan van antibioticaresistente bacteriën, zoals MRSA (Metilcilline-resistente Staphylococcus Aureus), heeft in de laatste 10 tot 20 jaar tot een ware opkomst van behandelingen met maden geleid. Ronald Sherman heeft in 1989 madentherapie als het ware opnieuw ontdekt. Behandeling met steriele maden (Engels: Maggot Debridement Therapy) krijgt een steeds grotere vlucht, ook in Nederland. Het feit dat er, in de laatste tien jaar alleen al, meer dan 100 artikelen over maden zijn verschenen, laat zien dat madentherapie een sterke comeback heeft gemaakt in de geneeskunde. In januari 2004 heeft de Amerikaanse FDA (U.S. Food and Drug Administration), regel 510(k)#33391 uitgegeven, waardoor de productie en verkoop van maden als een medisch apparaat is toegestaan. De International Biotherapy Society heeft haar zevende internationale congres in 2007. Er zijn nu ongeveer 300 centra in Amerika en meer dan 1000 in Europa die madentherapie toepassen. Bewijs in de vorm van multi-center gerandomiseerd onderzoek van behandeling met maden is niet voorhanden. Er zijn drie gerandomiseerde studies naar madentherapie in de literatuur gepubliceerd, de patiëntenaantallen van de studies waren klein, en de kwaliteit van de studies kon in twee gevallen niet gecontroleerd worden. De studie waarvan de kwaliteit wel gecontroleerd kon worden, ging maar over een totaal van twaalf patiënten. Madentherapie heeft, na de introductie in het LUMC in 1999, ook een grote vlucht in Nederland genomen. In 2002 werd in het Rijnland Ziekenhuis een speciale wondenpolikliniek opgericht. Naast vele andere behandelmethoden is daar in 2007 de 150ste patiënt met maden behandeld. Bij de start van de madentherapie bleken er nog vele basale klinische vragen onbeantwoord. Die vragen vormden de basis voor dit proefschrift.
  Preview · Article ·
 • Source

  Full-text · Article ·
Show more