Project

pembangunan modul pendidikan alam sekitar kanak-kanak Prasekolah (MYNEPS) berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi

Goal: i. Mengenal pasti elemen-elemen keperluan (pengetahuan, sikap dan kemahiran) sebagai panduan untuk membina kerangka konsep (model) dalam pembangunan Modul Pendidikan Alam Sekitar berasaskan KBAT.

ii. Membangunkan modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar berasaskan KBAT untuk murid Prasekolah.

iii. Menilai kebolehlaksanaan Modul Pendidikan Alam Sekitar berasaskan KBAT dalam pengajaran oleh guru-guru prasekolah.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
16

Project log

Zainudin Mohd Isa Mohd Isa
added a project goal
i. Mengenal pasti elemen-elemen keperluan (pengetahuan, sikap dan kemahiran) sebagai panduan untuk membina kerangka konsep (model) dalam pembangunan Modul Pendidikan Alam Sekitar berasaskan KBAT.
ii. Membangunkan modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar berasaskan KBAT untuk murid Prasekolah.
iii. Menilai kebolehlaksanaan Modul Pendidikan Alam Sekitar berasaskan KBAT dalam pengajaran oleh guru-guru prasekolah.