Project

Заповідні території та війна

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
1
Reads

1 new
68

Project log

Oleksii Vasyliuk
added a research item
Традиційно екологічні питання не мають такого резонансу ні в експертній спільноті, ні в громадському суспільстві, коли мова йде про питання військових конфліктів, тим більше за умов відсутності прямого військового протистояння. Незаконна анексія Криму призвела до значних екологічних наслідків, які складають виклик екологічній безпеці Кримського півострову, стану навколишнього середовища Чорного та Азовського мрів. Також ці наслідки матимуть значний вплив на стратегії сталого розвитку материкової України та інших узбережних країн.
Oleksii Vasyliuk
added a research item
Довкілля Криму: зміни і втрати за час окупації. Частина ІІ. Забруднення довкілля та виснаження природних ресурсів. — Київ: ГО «КРИМСОС», 2021. — 49 с.
Oleksii Vasyliuk
added a research item
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю ГО «КРИМСОС» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
Oleksii Vasyliuk
added a research item
Василюк О., Норенко К. Вплив військової діяльності на природу України: посібник / О. Василюк, К. Норенко; [за заг. ред. О. Кравченко] — Видавництво «Компанія "Манускрипт"» — Львів, 2019. — 68 с.
Oleksii Vasyliuk
added a research item
In this study, we perform analysis of the spatial extent of the pyrogenic impact on steppe nature reserves in Donetsk and Lu-hansk regions during 2007-2016. The interest of researchers in remote investigation of steppe fires has increased significantly in recent years due to Ukraine's loss of control over a part of the territory of both regions because of the armed incursion and occupation of the territory from 2014 until the present. The number of fires within the anti-terrorist operation (ATO) zone detected by remote sensing in 2014 was 14.1 times higher than in 2013. Our study shows that during 2015-2016 more than 50% of steppe areas were affected by pyro-genic impacts. During 2007-2016, fires took place in the vast majority of steppe sites; only small patches of steppe territories remained unaffected.
Oleksii Vasyliuk
added a research item
В конце 2016 г. над заказником «Тарутинская степь» в Одесской области нависла угроза уничтожения – не просто упразднения статуса, а физического уничтожения охраняемой степной экосистемы фермерами и поразделениями Министерства обороны Украины. Защита заказника объединила десятки украинских и международных экологических организаций, волонтеров и активистов. Стремительное развитие ситуации в считанные недели превратило эту тему в крупнейший природоохранный скандал года. Число статей и телесюжетов за три месяца превысило колчество публикаций по всем остальным ООПТ страны за весь 2016 г. К защите Тарутинской степи было привлечено внимание международных организаций, включая Секретариат Бернской конвенции. Была создана межминистерская рабочая группа, состоялась встреча министра обороны С. Полторака с представителями протестной кампании. Успехом защитников заказника закончилось несколько судебных процессов. Все это сделало кампанию по защите Тарутинской степи уникальной в истории заповедного дела Украины.
Oleksii Vasyliuk
added 2 research items
This article analyses the factors influencing the conservation status of protected areas in Ukraine caused by the unstable political situation in the country in the years 2014‐2016, including military action and occupation of the eastern part of Ukraine by Russian troops, and annexation of the Crimean Peninsula and increasing military activity of the Armed Forces of Ukraine. We show that these factors have caused acute adverse effects on protected areas. The eastern region of Ukraine, which contains the oldest protected areas in the country, and the Crimean Peninsula contain the most valuable and ancient nature reserves and national parks, interesting as reserves of rare species of flora and fauna, as well as objects of long‐term monitoring of changes in nature. This is where much of the protected area supports steppe ecosystems. We examine the negative impacts on all steppe protected areas in Ukraine caused by the physical impact of military operations or exercises, increasing intensity of spontaneous fires, pollution and other factors stemming from the unstable political situation in the country.
У посібнику подаються дослідження Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» стосовно впливу воєнних дій на довкілля на сході України, оцінювання шкоди, завданої довкіллю, наводяться основні характеристики стану довкілля Донецької та Луганської областей до початку конфлікту, досліджено фактори забруднення та руйнування об’єктів довкілля в результаті воєнних дій, зокрема, забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, води, пожежі у лісах, знищення природно заповідних об’єктів, зроблено аналіз міжнародних досліджень шкоди, завданої довкіллю від воєнних конфліктів, здійснені міжнародними організаціями на території пост-конфліктних країн, наводяться основні аспекти національного та міжнародного законодавства захисту довкілля під час воєнних дій. Посібник розрахований на державних службовців, представників інститутів громадянського суспільства та всіх, кому не байдужі збереження довкілля, здоров’я та життя на сході України для нинішніх та прийдешніх поколінь.