Project

Wegen tot vernieuwing. Praktijkberichten uit gemeenten en parochies

Goal: Twee keer per jaar kent het theologische kwartaaltijdschrift Inspirare de rubriek 'Wegen tot vernieuwing'. In elke aflevering staat steeds een specifieke gemeente, parochie of gemeenschap centraal. Ze zijn uitgekozen op basis van hun zoektocht naar vernieuwing. Na het praktijkverhaal volgt een reflectie-artikel. Zo willen we ervaringen delen en lessen leren.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
11 new
370

Project log

Sake Stoppels
added a research item
De Stadskerk in Groningen is een grote, vitale gemeente binnen de traditie van de Vrije Baptisten. Ze is sterk gegroeid in de afgelopen jaren, mede door kerkelijk grensverkeer. Een van haar voorgangers, Arjan Zantingh, schetst in het eerste artikel een beeld van de gemeente, haar kernwaarden, zoektochten en uitdagingen. In een tweede artikel schrijft Hans Riphagen, docent aan het Baptistenseminarie aan de VU, samen met twee van zijn studenten over de vorming van kleinere gemeenschappen binnen de gemeente in coronatijd. Hoe blijven mensen verbonden als de centrale vieringen wegvallen? In het slotartikel reflecteren Nadine van Hierden (PThU) en Sake Stoppels (CHE) op een aantal thema’s uit de beide eerdere artikelen. Ze hebben aandacht voor onder meer kerkelijk grensverkeer, en leiderschap. Ook pleiten ze voor de erkenning van de zuigelingendoop binnen de traditie van het Baptisme.
Sake Stoppels
added 2 research items
Een kerkelijke gemeente in een Haagse aandachtswijk legt zich niet neer bij reorganisatie en sluiting, maar gaat als huisgemeente door, in een blijvende betrokkenheid op het stadsdeel Laak. Na het praktijkverhaal door Theo Hettema volgt een reflectie-artikel door Nadine van Hierden en Sake Stoppels
Sake Stoppels
added a research item
Focus is een missionair traject van de IZB, bedoeld voor lokale gemeenten. De IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Na een introductie van de opzet en de inhoud van Focus volgen praktijkervaringen binnen twee verschillende contexten. Aansluitend is er een gemeenteopbouwkundige evaluatie van dit missionaire traject. De artikelen vormen samen aflevering 28 van de rubriek 'Wegen tot vernieuwing. Praktijkberichten uit gemeenten en parochies' in het tijdschrift Inspirare.
Sake Stoppels
added a research item
Klink is een geloofsgemeenschap in Veenendaal die gestart is in 2014. Ze zoekt naar interactieve vormen van geloofscommunicatie en gaat daarbij - wel in verbondenheid met de bredere kerk - een heel eigen weg. Een van de oprichters, Dirk van Schepen, beschrijft het reilen en zeilen van de gemeenschap. Vervolgens reflecteren Nadine van Hierden en Sake Stoppels gemeenteopbouwkundig op deze pionierende gemeenschap.
Sake Stoppels
added a research item
De Haagse Morgensterkerk (GKv) verandert ongepland van een blanke kerk in een gemêleeerde interculturele gemeenschap. De voorganger, ds den Broeder, vertelt het verhaal van deze omwenteling en de vreugde én uitdagingen die dat met zich meebrengt. Aansluitend reageren Nadine van Hierden en Sake Stoppels gemeeenteopbouwkundig op dit vernieuwingsproces. Beide artikelen zijn gepubliceerd in Inspirare. Tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie, jrg. 2(2020), nr.3, p. 20-28 (den Broeder) en p. 29-35 (van Hierden, Stoppels). Het betreft aflevering 26 van de rubriek 'Wegen tot vernieuwing. Praktijk berichten uit gemeente en parochie'.
Sake Stoppels
added a project goal
Twee keer per jaar kent het theologische kwartaaltijdschrift Inspirare de rubriek 'Wegen tot vernieuwing'. In elke aflevering staat steeds een specifieke gemeente, parochie of gemeenschap centraal. Ze zijn uitgekozen op basis van hun zoektocht naar vernieuwing. Na het praktijkverhaal volgt een reflectie-artikel. Zo willen we ervaringen delen en lessen leren.
 
Sake Stoppels
added 3 research items
Na een beschrijving door predikant Dirk de Bree van de praktijk van de sterk gegroeide Utrechtse PKN-gemeente De Nieuwe Kerk volgt een praktisch-theologische reflectie op deze gemeente van de hand van Nadine van Hierden en Sake Stoppels. Centraal staat de vraag wat andere gemeenten kunnen leren van de Utrechtse praktijk. In een derde artikel wordt verteld hoe de groei van de gemeente tot vermenigvuldiging heeft geleid. Een deel van de gemeente is elders opnieuw begonnen vanuit het Nieuwe Kerk DNA, mede ter ondersteuning van een minder vitale gemeente
Beide artikelen zijn verschenen in Inspirare. Tijdschrift voor charismatische en evangelische theologie, jrg. 1 (2019), nr. 1, p. 33-40 (Meulmeester) en p. 41-47 (Stoppels) in de rubriek 'Wegen tot vernieuwing. Praktijkberichten uit gemeente en parochie' (Aflevering 23) De rubriek werd gestart in 2004 in het tijdschrift GEESTkracht. Bij het samengaan van Soteria en GEESTkracht is besloten de rubriek voort te zetten. In elke aflevering is er de focus op een specifieke geloofsgemeenschap. Het gaat daarbij om eerlijke verslagen van zoektochten naar kerk-zijn hier en nu. Nadrukkelijk gaat het niet om succesverhalen. Mislukkingen zijn ook leerzaam. Aansluitend aan ieder praktijkbericht volgt een evaluatie met behulp van inzichten uit de wereld van de gemeenteopbouw. Centraal in deze aflevering staat 'De Wegwijzer' uit Almere.
René Visser, De bloei van Kernhem. Zoeken naar een kerk met impact in een nieuwbouwwijk in Ede. Nadine van Hierden, Sake Stoppels, Tot bloei komen. Zoeken naar een dienstbare weg in de eigen wijk Beide artikelen zijn gepubliceerd in Inspirare. Tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie, jrg. 2 (2020), nr.1, p. 46-53 (Visser) en p. 54-60 (van Hierden, Stoppels) (rubriek 'Wegen tot vernieuwing. Praktijk berichten uit gemeente en parochie', aflevering 25). René Visser beschrijft de zoektocht van de geloofsgemeenschap KenHem in de Edese wijk Kernhem. Zingeving, zorg en zaken doen komen hier bij elkaar. Nadine van Hierden en Sake Stoppels reflecteren op deze praktijk vanuit de praktische theologie. Visser gaf er de voorkeur aan zijn artikel niet op het internet te plaatsen. Het is echter wel opvraagbaar bij Sake Stoppels via sstoppels@che.nl