Project

Využití luskovino-obilních směsek ke zvýšení schopnosti udržitelné produkce objemných krmiv se zvýšeným obsahem energie a živin za účelem zlepšení kvality živočišných produktů v konvenčním i ekologickém zemědělství

Goal: Ověření vhodnosti různých typů luskovino-obilních směsek jako krmiva v provozních podmínkách modelových farem s produkcí mléka a biomléka. Vyhodnocení vlivu tohoto krmiva na kvalitu a množství produkovaného mléka.

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
2
Reads

0 new
12

Project log

Marie Mrázková - Štýbnarová
added a project goal
Ověření vhodnosti různých typů luskovino-obilních směsek jako krmiva v provozních podmínkách modelových farem s produkcí mléka a biomléka. Vyhodnocení vlivu tohoto krmiva na kvalitu a množství produkovaného mléka.