Project

Voeding Magazine

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
2
Reads
2 new
265

Project log

Stephan Peters
added a research item
Kaas bevat verzadigd vet en zout, maar kaasconsumptie is niet geassocieerd met hart­ en vaatziekten. Dit blijkt uit zowel epidemiologisch als mechanistisch onder­ zoek. Deze effecten kunnen verklaard worden door de zuivelmatrix of kaasmatrix. Er is meer onderzoek nodig om te weten te komen welke factoren in de zuivelmatrix hiervoor verantwoordelijk zijn. Het is ook mogelijk dat de specifieke verzadigd vet­ zuursamenstelling van zuivelproducten een ander effect heeft op hart­ en vaat­ ziekten en LDL­cholesterol dan producten met een andere samenstelling. Er zijn in elk geval geen aanwijzingen om volvette zuivel of vette kaas af te raden in voedings­ richtlijnen. TEKST DR. STEPHAN PETERS (NZO) 18 Voeding Magazine 2 2022
Stephan Peters
added a research item
Dr. Sandra Iuliano en haar team onderzochten of het risico op vallen en op bot-en heupbreuken bij ouderen afnam als zij dagelijks extra porties zuivel kregen. De resultaten waren opzienbarend: 33% minder botbreuken, 46% minder heupfracturen en 11% minder valpartijen. De studie van Iuliano verscheen in het gerenommeerde British Medical Journal. Extra: interview met dr. Sandra Iuliano over de implicaties van de studie en waarom plantaardige alternatieven van zuivel niet meegnomen konden worden. Voeding Magazine 1 2022
Stephan Peters
added a research item
Do not express the ecological impact of foods per kilogram, but per nutrient density index. In this way consumer's are protected against unhealthy effects of policies focused on sustainable diets. According to Dr. Peter de Jong, of Van Hall Larenstein University of Apllied Sciences. With his expertise and experience in modeling, de Jong can calculate the ecological footprints of foods. This has led to some surprising insights. Twitter @StephanPetersNL.
Stephan Peters
added 2 research items
Druk de ecologische voetafdruk niet uit per kilogram, maar per voedingsstoffendichtheidsscore. 'Voorkom dat consumenten uit duurzaamheidsoogpunt ongezonder gaan eten'. Hoe maak je een optimaal voedingsproduct dat betaalbaar en duurzaam is en van hoge kwaliteit? Die vraag staat centraal in het werk van dr. Peter de Jong, van Van Halle Larenstein University of Applied Sciences en principal scientist food processing bij NIZO Food Research. Met zijn kennis en ervaring van modelleren berekent De Jong onder andere ecologische voetafdrukken van voedingsmiddelen. Dat geeft verrassende inzichten. Twitter @StephanPetersNL.
Huisartsen zien steeds vaker patiënten die vragen om een vitamine B12-behandeling en dan vooral met lang-durige injecties. Maar de diagnose en de behandelgrens geven daar niet altijd aanleiding toe. Tot grote frustratie van patiënten. Voeding Magazine ging op onderzoek uit naar 'het vitamine B12-tekort' en sprak met wetenschappers, behandelaars en de Vereniging tegen Kwakzalverij. Twitter @StephanPetersNL.
Stephan Peters
added a research item
“Qu’ils mangent de la brioche!” Deze woorden zou koningin Marie-Antoinette in de 18e eeuw hebben uitgesproken toen het hongerige volk voor de poorten van Versailles stond. Het betekent: “Laat ze brioche (zoet witbrood) eten”. De woorden staan nog steeds symbool voor hoe de elite de aansluiting kwijtraakt met een groot deel van de bevolking. Tegenwoordig horen we vaak: “Laat ze planten eten”. Want dat zou duurzamer zijn. Maar ook die woorden laten een diepe kloof zien tussen de beleidsmakers en de bevolking. In mijn ogen is het een ongenuanceerde en elitaire uitspraak. Het houdt op geen enkele manier rekening met grote kwetsbare groepen in onze samenleving. En die kwetsbare groepen - de zogenoemde YOPI’s – hebben juist aandacht nodig. YOPI staat voor Young, Old, Pregnant en Immuno-Compromised. Kleine kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en degenen die kampen met ziekte: ze hebben allemaal speciale behoeften als het om voeding gaat. Zij kunnen het slachtoffer worden van ondoordachte adviezen. Een overgroot deel van de YOPI’s heeft ook nog eens te maken met een lager inkomen. Uit berekeningen in het artikel over duurzamer en gezonder eten (pagina 30) blijkt dat eten volgens de Schijf van Vijf al 20% duurder is dan wat we nu gemiddeld eten volgens de VCP. Een voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke producten is nog duurder. Daarom moeten adviezen over gezonde en duurzame voeding niet alleen goed onderbouwd, maar ook goed doordacht zijn. Mijn advies: denk aan de YOPI’s!
Stephan Peters
added a research item
Vitamin K is a collective term for a group of fat-soluble vitamins, best known for its crucial role in activating clotting factors in the liver. But vitamin K also plays a role in calcium homeostasis. Research indicates that a vitamin K deficiency can lead to osteoporosis and cardiovascular disease.
Stephan Peters
added a research item
Wat is de maatschappelijke relevantie van de voedingswetenschap? We vroegen het aan dr. Annet Roodenburg. Als voorzitter van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV) en lector Voeding en Gezondheid verbonden aan de HAS Hogeschool, staat Roodenburg midden in het speelveld van de Nederlandse voedingswetenschap.
Stephan Peters
added a research item
Vitamine K is een verzamelnaam voor een groep vetoplosbare vitaminen en is bekend om zijn essentiële rol in de activatie van bloedstollingsfactoren in lever. Maar vitamine K speelt ook een rol in de kalkhuishouding. Onderzoek laat zien dat een tekort aan vitamine K tot een hoger risico kan leiden op botontkalking en hart- en vaatziekten. Voeding Magazine 2020, Vol. 1. pp. 12-15
Stephan Peters
added 2 research items
Mag ik je een gewetensvraag stellen? Hoe kritisch lees jij nieuwe wetenschappelijke publicaties? Afgelopen maand concludeerden onderzoekers dat vlees niet ongezond is. Huh? Van rood vlees eten krijg je toch beroertes, darmkanker en diabetes? Er moet iets niet goed zijn met die studie. Voor mij een reden om eens goed in die nieuwe studie te duiken. Ik was niet de enige die dat deed. Heel veel mensen deden dat. En veel wetenschappers waren niet alleen kritisch, maar ook gewoon boos. Waarom publiceren onderzoekers een conclusie die niet overeenkomt met wat we al jaren roepen? Confirmation bias, kent u die uitdrukking? Misschien moeten we met dezelfde kritische blik ook eens naar de oudere studies over vlees kijken?
Stephan Peters
added a research item
A recent study indicates that the consumption of ultra-processed foods is associated with increased incidence of obesity and lifestyle diseases. Can the classification of products based on the extent to which they are processed -like NOVA -help consumers make healthier choices? A critical review about the NOVA-classification, it application and an explanation about food-processing.
Stephan Peters
added 2 research items
We moeten gezonder en duurzamer eten, daar is iedereen het over eens. Er is alleen veel discussie over welke strategie gevolgd moet worden en welke voedseltransities tot het gewenste effect leiden. Dit artikel zet de factoren op een rij die het succes bepalen van een verduurzamende voedseltransitie.
Volgens een recent onderzoek hangt de consumptie van ultra-bewerkt voedsel samen met een toename van overgewicht en welvaartsziekten. Kan een classificatie van producten op hun bewerkingsgraad-zoals NOVA-consumenten helpen om gezondere keuzes te maken? Voeding Magazine 2 2019 pp 18-21
Stephan Peters
added a research item
A healthy lifestyle can help people suffering from diabetes type 2 to slow down the progress of the disease. But do diabetes patients actually succeed in taking more exercise and eating less? Market research company GfK studied if and how life changes after having been diagnosed with diabetes type 2 en whether patients are given advice about nutrition and lifestyle. Apparently, there is a world to be won for people suffering from diabetes type 2. This article has been published in Voeding Magazine #4 2016. This English version is produced on request of many. We are working on a peer-review article. Know more? Contact dr. Peters at peters@nzo.nl
Stephan Peters
added a research item
Malnutrition among elderly people often has several causes. This makes the handling of this problem quite complicated. The key to success lies in an individual approach focused on nutritional status, physical condition and a possible underlying disease. Good cooperation between the various healthcare professionals is essential. In this article the Dutch food-based dietary guidelines (Wheel of five) are mentioned. For other countries local dietary guidelines can be used. Keywords: Malnutrition; elderly, dairy, probiotics, osteosarcopenia, osteoporosis, advises. This article was published in Dutch in Voeding Magazine 2 – 2018
Stephan Peters
added a research item
[Update Sept 2021: A new report of the Dutch Bureau of Statistics CBS reports that the Dutch are still the tallest in the world. However, the generation born in 1980 is the tallest, but later generations are a bit smaller. So the average Dutch is shrinking a bit. End update]. The Dutch have developed into the tallest people in the world. For a century and a half, the Dutch have been growing taller, but this growth has now surprisingly come to a standstill. Have the Dutch reached the maximum human height? Or are there adverse factors that have put the brakes on this secular trend? This ia a translation of an article in Nutrition Magazine. Want to use reference? Use title with: Peters & Vrij Voeding Magazine (1) 2019 pp 20-23
Stephan Peters
added a research item
Nederlanders hebben zich ontwikkeld tot de langste mensen in de wereld. Die toename van lichaamslengte vindt al anderhalve eeuw plaats. Verrassend genoeg is die groei tot stilstand gekomen. Heeft de Nederlandse bevolking het maximum aan lichaamslengte bereikt? Of zijn er ongewenste factoren die een rem op deze seculaire trend zetten? Uit Voeding Magazine (1) 2019 pp 20-23
Stephan Peters
added a research item
The reductionist approach has delivered essential insights in nutrition science. However, to fully understand the health effects of whole foods and food patterns, nutrition science has to move up to a next level. The concept of the food matrix shows that food is more than the sum of its nutrients. In this article it is suggested that the purported detrimental effects of saturated fatty acids on cardio- metabolic health may in fact be nullified when they are consumed as part of food matrices, such as those in cheese, yogurt and other dairy foods. Thus, the focus on low-fat dairy products in current food-based dietary guidelines is not entirely supported by the existing literature and may need to be revised on the basis of this evidence. Refer to as: Voeding Magazine 2018(3)English.pp.1-4
Stephan Peters
added 2 research items
In Nederland lopen een groot aantal cohort­ onderzoeken die de invloed in kaart brengen van ongezonde voeding en andere factoren op het ontstaan van chronische ziekten. In dit nummer van Voeding Magazine belichten we de ABCD­studie in Amsterdam. Deze studie volgt de gezondheid van 8000 kinderen vanaf de periode in de baarmoeder tot aan de jonge volwassen­ heid, en kijkt in het bijzonder naar de invloed van etniciteit en sociaaleconomische status.
Het reductionisme heeft de wetenschap veel gebracht. Maar om gezondheidsaspecten van voedingsmiddelen en voedingspatronen te verklaren, moet de voedingswetenschap naar een next level. Het concept van de voedselmatrix kan daarbij helpen. Over de wetenschap achter voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen. Met de kaasmatrix als voorbeeld. Refereren? Voeding Magazine 2018 #3 pagina's 18-21
Stephan Peters
added 3 research items
Ondervoeding bij ouderen kent vaak meerdere oorzaken. Daarom is de aanpak van dit probleem ook complex. De sleutel van het succes ligt bij een individuele aanpak, met een focus op voedingsstatus, lichamelijke conditie en een eventuele achterliggende ziekte. Essentieel is een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Verschillende vormen van ondervoeding worden besproken: sarcopenie, osteosarcopenie, sarcopenisch overgewicht en calorische ondervoeding. Ben je (food) professional, dan kan je gratis lid worden van Voeding Magazine via de link https://www.zuivelengezondheid.nl/voeding-magazine REFEREREN? Gebruik: Peters en Larsen, Voeding Magazine 2 (2018) pp 16-20
Ondervoeding bij ouderen komt vaak voor, ook omdat huisartsen en zorgverleners bij de thuiszorg te laat signaleren dat iemand ondervoed is. Dr. Canan Ziylan promoveerde op ouderen en ondervoeding en ziet een belangrijke taak weggelegd voor de diëtist: ‘Voedingskundig weten we wat ouderen nodig hebben, maar we moeten ze zover krijgen dat ze het ook gaan eten.’ Ben je (food) professional, dan kan je gratis lid worden van Voeding Magazine via de link https://www.zuivelengezondheid.nl/voeding-magazine REFEREREN? Gebruik: Peters. Voeding Magazine 2 2018 pp11-14.
Lifelines is een uniek en grootschalig cohortonderzoek met als thema gezond ouder worden. Het Lifelines cohort is bij uitstek geschikt om regionale verschillen in leefstijl en gezondheid in kaart te brengen. Lees in dit artikel wat het Lifelines cohort onderzoek zo bijzonder maakt. Ben je (food) professional, dan kan je gratis lid worden van Voeding Magazine via de link https://www.zuivelengezondheid.nl/voeding-magazine REFEREREN? Gebruik: Navis, Corpeleijn, van Berkel, Valkenburg en Peters. Voeding Magazine 2 2018 pp24-28.
Stephan Peters
added a research item
Ben je (food) professional, dan kan je gratis lid worden van Voeding Magazine via de link https://www.zuivelengezondheid.nl/voeding-magazine. De Maastricht Studie is een cohortonderzoek dat in 2010 is gestart onder de Zuid­Limburgse bevolking. De studie richt zich op Type 2 Diabetes (T2D) en onderzoekt de etiologie (ziekte­oorzaken), pathofysiologie (zieke organen), complicaties en comorbiditeiten. Doel van de studie is om mechanismen te ontrafelen achter het ontstaan van klassieke compli­caties bij T2D, zoals hart­ en vaatziekten, nierproblemen en afwijkingen aan de ogen (retinopathie) en het zenuwstelsel (neuropathie). Lees in dit artikel hoe dit hoe dit jonge cohortonderzoek is opgezet en wat de eerste resultaten zijn. REFEREREN? Gebruik: Dagnelie, Eussens, Valkenburg en Peters. Voeding Magazine 2 2018 pp10-14
Stephan Peters
added 3 research items
Hoe denkt sportdiëtist Sjoerd Privé over de effecten van social media op hoe sporters over voeding denken? Welke misverstanden komt hij tegen?
Hoe denkt sportdiëtiste Esther van Etten over voeding en sport en misverstanden over voeding bij sporters. Een interview (oktober 2016)
De voedselkeuze van ieder mens wordt in de kindertijd sterk beïnvloed door ouders. Dit artikel laat zien welke factoren tijdens de verschillende leeftijdsfasen van invloed zijn op het consumptiepatroon en hoe veranderingen generaties lang kunnen doorwerken.
Stephan Peters
added 3 research items
Aan de Universiteit van Maastricht doet dr. Lex Verdijk onderzoek naar de effecten van eiwit bij sporters, maar ook naar de effecten van nitraat uit bijvoorbeeld bietensap op sportprestaties. Samen met prof.dr. Luc van Loon geeft hij leiding aan de M3 groep-Muscle Metabolism Maastricht-van de vakgroep Humane Biologie en Bewegingswetenschappen. De M3 groep is een van de vooraanstaande onderzoeks-groepen in de wereld die onderzoek doet naar eiwit-metabolisme in de mens. Er wordt gekeken naar de effecten van eiwitinname bij herstel en adaptatie bij sporters en naar de inzet van eiwitten om spiermassaverlies bij oude-ren tegen te gaan. Een van de onderzoeksvragen is welke eiwitbronnen onder welke omstandigheden en op welk moment van de dag op de beste manier bouwstoffen voor spiergroei leveren. Verdijk: 'Melkeiwit is een goede bron, omdat het efficiënt wordt verteerd en omdat het een goede aminozuursamenstelling heeft. Wei-eiwit wordt daarbij iets sneller opgenomen dan caseïne. Vergeleken met soja-eiwit zijn zuiveleiwitten beter op beide punten.' 14 Voeding Magazine 3 2016
Mensen die op basis van uiterlijke kenmerken, zoals overgewicht, op elkaar lijken, kunnen heel verschil­lend op voedingsinterventies reage­ren. Toch zijn voedingsrichtlijnen gericht op algemene doelgroepen. Regelmatig lees je in resultaten van onderzoeken dat een bepaalde interventie geen duidelijk effect heeft op een hele populatie, maar wel op een subgroep binnen de gehele steekproef. Met andere woorden: bepaalde groepen binnen de hele populatie lijken gevoeliger voor een interventie dan anderen. Het in kaart brengen van die verschillen is fenotypering. Dit artikel komt uit Voeding Magazine, een gratis uitgave van de NZO voor food professionals.
Stephan Peters
added a research item
In Nederland heeft ongeveer 2% van de volwassenen lactose-intolerantie. Er bestaan veel misverstanden over overgevoeligheid voor lactose. Wat zijn de belangrijkste feiten en voor welke producten kunnen mensen met lactose-intolerantie wel kiezen. In dit artikel uitgelegd wat lactose-intolerantie is, waar het voorkomen en er wordt een overzicht gegeven van producten die eventueel wel gegeten kunnen worden.
Stephan Peters
added 2 research items
‘Zuiver, onvervalst’; zo definieert het woordenboek puur. En toch zijn er weinig andere woorden die zo vaak vals worden gebruikt in relatie tot voeding. Voeding Magazine probeert via 5 stellingen antwoord te geven op de vraag ‘wat is puur?’.
Als zelfs de leerstoelgroep Voeding en Farmacologie naar de effecten kijkt van whole foods weet je dat er iets is veranderd in voedingsland. Wat levert dit onderzoek op en wat betekent dat voor mensen met overgewicht of chronische ziekten? Een interview met professor Renger Witkamp. Ben je food professional? Dan kan je gratis lid worden van Voeding Magazine. Ga naar www.voedingmagazine.nl
Stephan Peters
added a research item
Many in the Netherlands struggle with health issues as a result of unhealthy diets and being overweight. Several initiatives have been developed to combat overweight and encourage healthier diets. Which of these have been successful, and how could a multifaceted approach lead individuals in the Netherlands to make healthier choices? TEXT DR. STEPHAN PETERS (DUTCH DAIRY ASSOCIATION, NZO) IMAGE DANNES WEGMAN A multifaceted approach for a healthier food and healthier weight REPORT This article was published in Voeding Magazine 3 | 2017 2
Stephan Peters
added 2 research items
.Zuivelproducten hebben de naam dat ze relatief veel verspild worden. Men gaat er vaak van uit dat consumenten melk en melk-producten weggooien nadat de houdbaarheidsdatum is over-schreden. De redactie van Voeding Magazine vroeg zich af of consumenten ook echt melk en melkproducten weggooien als de houdbaarheidsdatum is bereikt of overschreden en of melk en melkproducten dus wel thuishoren in het rijtje van meest verspilde voedingsmiddelen. Resultaat Uit de Zuivelbarometer blijkt dat slechts 23% van de 12 +-jarigen weleens melk of melkproducten óp de datum weggooit terwijl 62% weleens melkproducten weggooit als het over de datum is. Het aandeel bij 50 +-ers is voor het zowel op als over de datum weggooien significant lager. Het lijkt er dus op dat ouderen minder voedsel verspillen. Naast leeftijd, is ook gekeken naar andere factoren die van invloed zijn op voedselverspilling, zoals inkomen en opleidings-niveau. Significant meer consumenten met een inkomen van € 3.000 en hoger gooien zowel 'op als over de datum'-melk en melkproducten weg. Mensen met een hoger inkomen verspillen dus meer zuivelproducten. Ook significant meer consumenten met een hogere opleiding (HAVO+) gooien 'over de datum' melk en melkproducten weg.
Melk is belangrijk voor kinderen. Dat vindt 90% van de ouders in Nederland, blijkt uit een analyse van de Zuivelbarometer. Drie kwart van de ouders staat er op dat hun kind dagelijks melk drinkt. Als je op internet en social media sommige negatieve discussies leest over melk, zou je soms anders kunnen denken. Een overgroot deel van de Nederlanders blijkt zich niets van die verhalen aan te trekken en gelooft nog steeds dat melk belangrijk is voor kinderen in de groei.
Stephan Peters
added a research item
Overgewicht en ongezond eten zorgen bij veel Nederlanders voor gezondheidsproblemen. Om overgewicht tegen te gaan en gezonder eten in Nederland te stimuleren, zijn er veel initiatieven ontwikkeld. Welke zijn succesvol en hoe kan een multifactoriële aanpak Nederlanders verleiden tot de gezonde keuze? Lees in dit artikel Wat er in Nederland allemaal gebeurt om ons gezonder te leren eten.
Stephan Peters
added 2 research items
Minister Schippers: “Trots dat we als Nederland voorop lopen in productverbetering” Demissionair minister Edith Schippers (VWS) kijkt in een interview in Voeding Magazine terug op haar beleid om Nederlanders gezonder te laten eten. Productherformulering – het verlagen van de hoeveelheid zout, vet en suiker in producten – is een van de manieren om dat te bereiken: “Ik ben er trots dat we als Nederland voorop lopen als het gaat om productverbetering. Zowel overheid als consument en bedrijfsleven zijn zich ervan bewust dat voeding gezonder kan en moet.” In 2014 ondertekende de minister samen met het bedrijfsleven het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Over een deel van de resultaten binnen het Akkoord is Schippers positief: “Als ik kijk naar hoe kaas, brood, vleeswaren, groente- en fruitconserven inmiddels zijn samengesteld, dan hebben we echt grote stappen gezet. De koplopers laten zien dat het kan. Er is dus geen excuus voor de achterblijvers om niet aan te haken.” Een level playing field in Nederland én Europa is volgens Schippers van groot belang: “In heel Europa groeit het aantal mensen met overgewicht sterk. Een blik in de supermarkt leert je dat voedingsmiddelenindustrie een wereldwijde industrie is. Als we die gezonder willen maken, kunnen we dat als Nederland niet alleen.” Tijdens het Nederlands Europees voorzitterschap in 2016 zette Schippers productherformulering hoog op de agenda. En met succes. Schippers: “Gezondere producten door een verbeterde samenstelling is nu een gedeelde ambitie in Europa.”
Stephan Peters
added a research item
Danish version Food matrix paper. Ernaeringsforskningen har i de seneste år haft et øget fokus på sundhedseffekten af hele fødevarer, modsat et tidligere fokus på de enkelte naeringsstoffer. En fødevares sundhedsvaerdi er mere end summen af de naeringsstoffer den indeholder, idet både fødevarens struktur og interaktioner mellem de enkelte naeringsstoffer også spiller ind. Dette kaldes for 'matrix-effekten'. Denne artikel indeholder den seneste videnskabelige indsigt på området, med fokus på maelk, yogurt og ost. Den epidemiologiske fødevareforskning undersøger forholdet mellem fødevareindtag og effekt på livsstilssygdomme eller på risikofaktorer, som f.eks. LDL-kolesterol eller blodtryk, i en specifik befolkningsgruppe. Forskere bestemmer selv hvorvidt de studerer forholdet mellem sundhedseffekter og en hel fødevare eller et specifikt naeringsstof i fødevaren. Før i tiden fokuserede størstedelen af den epidemiologiske forskning sig på forholdet mellem naeringsstoffer (f.eks. calcium, protein eller maettet fedt) og sundhed. De seneste år har fokus i højere grad vaeret rettet mod hele fødevarer, f.eks. maelk, yoghurt eller ost. Dette skift af fokus fører til ny videnskabelig indsigt. Som eksempel, kan der i visse fødevarer ikke påvises den forventede negative effekt af salt og maettet fedt på personernes sundhedsstatus. Forskning har vist at fødevarer som brød og ost, selv med et relativt højt saltindhold, lader til at have en forebyggende effekt på visse livsstilssygdomme. Risiko for hjertekarsygdomme Det faktum, at der er en sammenhaeng mellem indtag af maettet fedt og en stigning i LDL-kolesterol er generelt accepteret. LDL-kolesterol er en risikofaktoror for hjertekarsygdom.