Project

VLW2020 Datagedreven Zorglogistiek

Goal: Rondetafelsessie VLW2020

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
0
Reads

2 new
27

Project log

Dennis Moeke
added 3 research items
Samenvatting bijdragen aan het slimmer benutten van de beschikbare personele capaciteit in een thuiszorgsetting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een praktijkcasus en een geavanceerd Evolutionair Algoritme (EA). Ten tweede wordt ingegaan op trends die invloed (zullen gaan) hebben op de capaciteitsplanning in de thuiszorg. De verwachting is dat met name de inzet van digitale zorg de komende jaren fors zal toenemen. Hier zal bij de (door)ontwikkeling van capaciteitsplanningsmodellen expliciet rekening mee moeten worden gehouden.
In deze bijdrage wordt met behulp van een simulatiestudie onderzocht hoe de bedden binnen het Elkerliek Ziekenhuis moeten worden herverdeeld (over het jaar heen en tussen de verschillende afdelingen) om te komen tot een meer evenwichtige bedbezetting en een minimalisering van het aantal vreemdliggers. Er wordt inzicht verschaft in de prestaties van een vijftal scenario's, waarbij de volgende prestatie-indicatoren zijn gehanteerd: bedbezetting, weigeringspercentage, percentage juist geplaatste patiënten en benodigde verpleegkundige capaciteit.
In deze bijdrage wordt een casestudie gepresenteerd waarin gebruik is gemaakt van process mining voor de optimalisering van de doorstroom van patiënten met acute buikklachten op de Spoedeisende Hulp (SEH) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Met behulp van process mining was het mogelijk om knelpunten in de doorstroom van SEH-patiënten op een relatief snelle en eenvoudige wijze te visualiseren, kwantificeren en bespreekbaar te maken. Daarmee is process mining waardevol gebleken ter ondersteuning van bestaande verbeterconcepten als LEAN en de Theory of Constraints.
Dennis Moeke
added a project goal
Rondetafelsessie VLW2020