Archived project

UNIREGIO

Goal: Das Ziel des Uniregio-Projektes ist die wissenschaftlich-empirische Erhebung und der Vergleich der Wissenströger in der Grenzregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland, die Komitate Győr-MosonSopron, Vas und lala) sowie aufgrund dieser Ergebnisse die Bestimmung der möglichen fachlichen Kontakte, die Festlegung seines organisatorischen und funktionalen Rahmens. Die Auswertung der Projektergebnisse ermöglicht die Ausbreitung der Kontakte und deren inhaltlichen Elemente. Mit einer sinnvollen Verknüpfung der Wissensbasissen in der Grenzregion sowie mit der Schaffung und Verstörkung ihrer Kohösion sind neue Entwicklungsressourcen zu erhalten, die die Grundlage einer mitteleuropöischen Wissensregion bilden können.

Date: 1 August 2005 - 31 August 2007

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
1
Reads

0 new
12

Project log

Melinda Smahó
added a research item
Az egyetemek és főiskolák egyre növekvő mértékben - nemcsak az ott tanuló hallgatói tömegek, hanem a szellemi kapacitások koncentrációja révén is - hatnak a regionális fejlődésre. Egy-egy felsőoktatási központban - az új gazdasági és fogyasztási bázisok mellett - jelentős tudásbázisok koncentrálódnak, amelyek a települések, de az egész nagyrégió jövőbeli helyzetét is meghatározhatják. A regionális fejlődés speciális esetét jelentik a határtérségek fejlődési folyamatai. Magyarország európai uniós tagságával megváltozik a felsőoktatási képzések iránti kereslet, a magyar hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy más európai felsőoktatási intézményekben folytassák tanulmányaikat. Ennek következtében megnő az érdeklődés az osztrák, mindenekelőtt a határrégióban lévő intézmények iránt. Megfelelő stratégia hiányában különösen a határ közelében fekvő magyar egyetemek, főiskolák vannak kitéve a határon túli osztrák intézmények elszívó hatásának. Az Unirégió projekt keretében végzett empirikus vizsgálatok elsőként elemzik az osztrák-magyar határrégió (Bécs, Alsó-Ausztria, Burgenland, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) felsőoktatási és tudományos kapacitását, azok együttműködési lehetőségeit. A projekt eredményeinek értékelése új lehetőségeket nyújt a kapcsolatok szélesítésére, azok tartalmának bővítésére. A határrégióban a tudásbázisok átgondolt összekapcsolásával, azok kohéziójának megteremtésévei és szervezésével új fejlesztési erőforrásokat nyerhetünk, amelyek egy közép-európai tudásrégió kialakulásának alapját jelenthetik.
Melinda Smahó
added a research item
In den letzten Jahrzehnten ist die Tendenz zu erfahren, dass die Hochschulen und Universitöten eine immer gröBere Rolle in der Regionalentwicklung spielen. Ihr Einfluss auf die Entwicklung der Region ergibt sich nicht nur aus der lahl der Studierenden, sondern auch aus der Konzentration geistiger Kapazitöten. Dies bedeutet, dass sich neben neuen Wirtschafts- und Verbraucherzentren auch Wissenszentren bilden, die die zukünftige Lage der Siedlungen sowie der ganzen GroBregion bestimmen können. Die Entwicklungsprozesse der Grenzröume bedeuten einen speziellen Fali der Regionalentwicklung. Die Nachfrage nach Hochschulbildung veröndert sich mit Ungarns Beitritt zur Europöischen Union relativ schnell. Die ungarischen Studierenden erhalten die Möglichkeit, an unterschiedlichen Hochschulen od er Universitöten zu studieren. Das Interesse für die österreichischen Hochschuleinrichtungen in der Grenzregion wird sich erhöhen. Das Ziel des Uniregio-Projektes ist die wissenschaftlich-empirische Erhebung und der Vergleich der Wissenströger in der Grenzregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland, die Komitate Győr-MosonSopron, Vas und lala) sowie aufgrund dieser Ergebnisse die Bestimmung der möglichen fachlichen Kontakte, die Festlegung seines organisatorischen und funktionalen Rahmens. Die Auswertung der Projektergebnisse ermöglicht die Ausbreitung der Kontakte und deren inhaltlichen Elemente. Mit einer sinnvollen Verknüpfung der Wissensbasissen in der Grenzregion sowie mit der Schaffung und Verstörkung ihrer Kohösion sind neue Entwicklungsressourcen zu erhalten, die die Grundlage einer mitteleuropäischen Wissensregion bilden können.
Melinda Smahó
added a project goal
Das Ziel des Uniregio-Projektes ist die wissenschaftlich-empirische Erhebung und der Vergleich der Wissenströger in der Grenzregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland, die Komitate Győr-MosonSopron, Vas und lala) sowie aufgrund dieser Ergebnisse die Bestimmung der möglichen fachlichen Kontakte, die Festlegung seines organisatorischen und funktionalen Rahmens. Die Auswertung der Projektergebnisse ermöglicht die Ausbreitung der Kontakte und deren inhaltlichen Elemente. Mit einer sinnvollen Verknüpfung der Wissensbasissen in der Grenzregion sowie mit der Schaffung und Verstörkung ihrer Kohösion sind neue Entwicklungsressourcen zu erhalten, die die Grundlage einer mitteleuropöischen Wissensregion bilden können.