Project

Traffic in Slovenia (Highways and Railways)

Goal: Improvement of the traffic in Slovenia.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
2 new
77

Project log

Zoran Božič
added a research item
Prispevek opozarja na njunost izgradnje tretjega pasu na slovenskih avtocestah, še zlasti na odseku Ljubljana - Razdrto. Pri tem primerja našo prometno situacijo s Singapurjem, ki je kljub razviti železniški infrastrukturi v petih letih osempasovnico nadgradil v desetpasovnico. Zaradi skorajšne izgradnje šestpasovnice na osi Barcelona - Kijev skoraj do meje s Slovenijo (Palmanova) nam grozi, da bo ob prehodu šestpasovnice v štiripasovnico prihajalo do bistveno zmanjšane pretočnosti prometa.
Zoran Božič
added a research item
Članek govori o stanju na primorski avtocesti in o potrebi po izgradnji tretjega voznega pasu. Omenja pobudo državnega svetnika Zorana Božiča za čimprejšnje načrtovanje šestpasovnice na odseku Ljubljana - Razdrto, ki je bila naslovljena na Ministrstvo za infrastrukturo, in primerja stanje v Sloveniji s tujino.
Zoran Božič
added a project goal
Improvement of the traffic in Slovenia.
 
Zoran Božič
added a research item
Dopolnjena in razširjena pobuda za tretji pas na primorki, tokrat naslovljena na vlado Republike Slovenije. Pobude upoštevajo povečanje prometne mobilnosti in zmanjšanje pretočnosti, vključujejo pa tudi skrb za trajnostni razvoj in samooskrbo prebivalstva s hrano.
Zoran Božič
added a research item
Pobuda za izgradnjo dodatnega voznega pasu na avtocestnem odseku Ljubljana - Razdrto, ki je prometno izjemno obremenjen, predvsem zaradi povečanega števila tovornjakov na osi Barcelona - Kijev. Sedanje stanje grozi, da bo Primorska v kratkem prometno odrezana od slovenske prestolnice.