Archived project

The Many Faces of Relevance (2016-2018)

Goal: We live in a complex world where the ability to assess relevance (filter out irrelevant information and focus on the relevant) is one of the factors that underlie the remarkable flexibility and impressive capability of the human mind. This series of workshops bring together scholars, who work on different aspects of relevance in an effort not only to understand how relevance can be characterized theoretically, but also to explore how relevance can be studied empirically in a variety of scientific domains, such as in science and technology studies, in cognitive science, in robotics, in information studies and in philosophy.

Date: 2 January 2016 - 31 May 2018

Updates
0 new
1
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
10
Reads
0 new
98

Project log

Otto Lappi
added a research item
Tekoälyalgoritmien kehityksestä, tietokoneiden laskentatehon ja muistikapasiteetin kasvamisesta huolimatta-tai osittain juuri niiden takia-tekoälyyn ja sen kehittämiseen liittyy useita avoimia kysymyksiä. Osa on perustavia ja syvällisiä tieteellisiä kysymyksiä inhimillisen älyn ja koneälyn luonteesta, osa tekoälysovelluksiin liittyviä laajoja yhteiskunnallisia, eettisiä ja juridisia ongelmia. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme tekoälytutkimusta, sen historiaa ja nykytilaa kognitiotieteen näkökulmasta.
Otto Lappi
added an update
The project supported the Tekoäly & Filosofia Artificial Intelligence and Philosophy symposium co-hosted by Cognitive Science, Finnish
Philosophical Society and Intelligenzia, the cognitive science student organization.
You can watch the feed at:
(sorry, it was in Finnish)
 
Otto Lappi
added a project goal
We live in a complex world where the ability to assess relevance (filter out irrelevant information and focus on the relevant) is one of the factors that underlie the remarkable flexibility and impressive capability of the human mind. This series of workshops bring together scholars, who work on different aspects of relevance in an effort not only to understand how relevance can be characterized theoretically, but also to explore how relevance can be studied empirically in a variety of scientific domains, such as in science and technology studies, in cognitive science, in robotics, in information studies and in philosophy.