Project

The Development of Integrated Intelligent Railway Information and Safety System

Goal: GINOP-2.2.1-15-2017-00098

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
6
Reads

0 new
54

Project log

Peter Holicza
added a research item
A jelentősebb vasúti balesetek alkalmával nem csak az pillanatnyi károk (emberi áldozatok, anyagi kár stb.) mértéke lehet hatalmas, hanem a hosszútávú kihatások (emberek mérgezése, környezeti károk) összessége is. Tanulmányunkban a veszélyes áruk szállítására vonatkozó információ hiányból származó problémát vetjük fel. A szállítás során gyűjthető információk koherens egységbe foglalásával egy komplex monitoring rendszer létrehozását javasoljuk. Hasonló pilot projektekre európai szinten is van pár példa [1;2;3], de Magyarországon [4] és még európai szinten nincs elfogadott egységes megoldás. Ugyanakkor a vasúti rendszer digitalizálódása abba az irányba vezet, hogy egyre több automatizmussal és intelligenciával növeljük a közlekedés biztonságát.
Peter Holicza
added a research item
A kutatás és innováció az európai növekedés motorja, a versenyképesség és fenntarthatóság pedig kulcsszerepet tölt be a polgárok életkörülményeinek javításában. A Horizont 2020 program egy intelligens és fenntartható növekedési stratégia európai szinten, melynek egyik célja a közlekedési infrastruktúra javítása, azon belül az okos, zöld és integrált közlekedési rendszerek kialakítása. Ennek kapcsán a Shift2Rail közös vállalkozás jelöli ki a mai vasúti innováció európai szintű területeit és közös irányait az egységes európai vasúti térség (Single European Railway Area) létrehozásának érdekében. A jövő vasútja környezetbarát és egyben fenntartható, valamint a biztonságos európai közlekedési rendszer része. Az ICT és a digitális technológiák állnak az európai vasúti innovációk fókuszában viszont nincs kialakult egységes európai digitális vasúti stratégia. Tanulmányunk szakirodalmi alapokon, valamint az aktuális szabályozások áttekintésével világít rá azokra a kulcsfontosságú területekre, melyek elengedhetetlenek a jövő digitális vasúti rendszerének tervezéséhez és létrehozásához.
László Ady
added a research item
A szoftver kritikus sikertényező. Manapság nincs olyan bonyolultabb műszaki alkotás, amelyben nincs szoftver támo-gatás. Ez a kijelentés a közlekedésben résztvevő járművekre fokozottan igaz, akármelyik területet is nézzük. Ezek a szoftver elemek megjelennek minden területen a szórakoztató rendszerektől az intelligens forgalomirányítások ke-resztül a kritikus fedélzeti rendszerekig. Minél több biztonságkritikus feladatot bízunk ezekre a fedélzeti rendszerekre, annál kevesebb feladat hárul a folyamatokban résztvevő emberekre, illetve olyan funkciókat is meg tudunk valósítani, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Sajnos a rendszerek növekvő bonyolultsága növeli a hibák előfordulá-sának lehetőségét. Ebben a cikkben azt mutatjuk be, hogy milyen szempontokat és szabályokat kell betartani, ha olyan beágyazott rendszerek szoftvereit kell előállítani, amelyek kritikus biztonsági feladatokat látnak el. Software is a critical success factor. Nowadays, there is no more complicated technical work without hard software support. This statement is true in case of vehicles involved in transport independent of the examined area. These software elements appeared in all areas from board entertainment systems through intelligent traffic man- agement to critical board control systems. If we apply larger number of onboard intelligent and smart systems, the crew will have less tasks and we will be able to implement such functions that were previously impossible. Unfortunately, the increasing complexity of systems increases the possibility of errors occurrence. This article describes the aspects and rules that must be followed when producing embedded systems software that performs safety critical tasks.
Peter Holicza
added a research item
Forschung und Innovation sind der Antrieb des europäischen Wachstums. Wettbewerbsfähiges und nachhaltiges Wachstum spielt eine essenzielle Rolle in der Verbesserung objektiver Lebensumstände der Europäer. Das Programm ’Horizont 2020’ umfasst eine intelligente und nachhaltige Wachsstumsstrategie in Europa. Ein Ziel dieser Strategie ist eng verbunden mit dem Verkehr, der eine Voraussetzung für den europäischen Wohlstand ist. So wurde die Gestaltung eines intelligenten und ökologisch integrierten Verkehrssystems als Ziel in dieses Programm aufgenommen. Im Zuge dessen entscheidet die gemeinsame thematische Gruppe Shift2Rail über die europäischen Bereiche und gemeinsamen Richtungen der heutigen Bahninnovationen, um einen einheitlichen europäischen Bahnsektor (Single European Railway Area) zu entwickeln. Die Bahn der Zukunft ist umweltfreundlich, nachhaltig und ist Teil des sicheren Verkehssystems in Europa. Im Fokus der Europäischen Bahninnovationen stehen der ICT ( und die digitale Technologien, aber es existiert keine einheitliche, europäische Zugstrategie.
Jozsef Papp
added a research item
A vasút a tömegközlekedési eszközök egyik legkedveltebb és legbiztonságosabb formája. Balesetek és katasztrófák azonban a tudatos odafigyelés és a szabályok betartása mellett is előfordulnak. Rendkívül nehéz felkészülni olyan eseményekre, melyeket több probléma együttes hatása eredményez. Tanulmányunk a szakirodalmi források és az európai baleseti statisztikák elemzésével keresi a leggyakrabban előforduló hibákat, és kiváltó okokat, melyek a legtöbb súlyos következményhez vezettek. Az eredmények beépíthetők a hazai és nemzetközi közlekedési infrastruktúra fejlesztési terveibe és a jelenlegi rendszerébe az esetleges hibák és a hasonló esetek kiküszöbölésének érdekében.
Dániel Tokody
added a research item
The present article focuses on the research and development planning for innovative railway systems. Within such a general framework, the specific objectives of the research have been defined within the framework of a large Intelligent Railway System project in Hungary. Our theoretical research work at the university is combined with practical experience gained at the Hungarian State Railways. In the course of this research work, the development of an intelligent railway system has been investigated by leveraging on the fruitful cooperation between academic and industrial partners, in order to promote the application and integration possibilities of the development results, as well as the introduction of innovative components in the railway system. In such a context, this article discusses the research plan, preliminary and long-term expected results, sharing objectives and experiences with the aim of providing novel views in an extremely current and challenging field of research.
Dániel Tokody
added a project goal
GINOP-2.2.1-15-2017-00098