Project

Slovene language as the state and the official language

Goal: Slovenia is independent and sovereigen country only for 25 years and we have problems with the use of slovenian language in public, in research organization and as a teaching language in high education. This project is an empiric research, how to improve the situation.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
6
Reads
0 new
199

Project log

Zoran Božič
added a research item
Pobuda v zvezi z uvajanjem poučevanja v tujem jeziku na slovenskih državnih univerzah po predstavitvi razvoja slovenščine do osamosvojitve problematizira 8. člen ZVŠ, ki kljub ustavni opredelitvi slovenščine kot edinega uradnega jezika dopušča tudi izobraževanje v tujem jeziku.
Zoran Božič
added a research item
Bomo s samostojno državo izgubili svoj učni jezik? (pobuda za oceno ustavnosti 8. člena Zakona o visokem šolstvu).
Zoran Božič
added a research item
Naslov ni izbran naključno. Tudi učni jezik mora imeti dobre temelje, kot zidana šola dober načrt in kakovostno izvedbo: če s stanjem slovenščine v današnji osnovni in srednji in visoki šoli nismo zadovoljni, je treba pogledati, kje so morebitne razpoke, kako utrditi temelje in kako popraviti streho. To razmišljanje se začenja z drugo polovico 18. stoletja, težišče pa je na obdobju po drugi svetovni vojni, torej dvesto let kasneje: ker gre tudi za čas mojega življe-nja, je pogled zelo oseben. Tako kot je postopoma zorela slovenska državnost, sem dozoreval tudi sam: kot učitelj, slovenist in literarni zgodovinar.
Zoran Božič
added a research item
Predstavitev problematike ob spreminjanju Zakona o visokem šolstvu: pomen slovenščine kot učnega jezika, odnos do drugih jezikov in prava internacionalizacija v znanosti.
Zoran Božič
added a project goal
Slovenia is independent and sovereigen country only for 25 years and we have problems with the use of slovenian language in public, in research organization and as a teaching language in high education. This project is an empiric research, how to improve the situation.