Project

Série článků: Řízení dodavatelských a ekonomických krizí v nákupu

Goal: Dodavatelské a hospodářské krize jsou nedílnou součástí řízení nákupu. V této sérii budu postupně publikovat články zaměřené na konkrétní problémy, kterým manažeři nákupu čelí v období krize.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
9 new
182

Project log

Jan Vasek
added a research item
Tento příspěvek je součástí série "Řízení nákupu v průběhu dodavatelských a ekonomických krizí" a zaměřím se v něm na čtyři typy krátkodobých finančních pák. Krátkodobé finanční páky vycházejí z předpokladu, že cena peněz se mezi podniky liší, že pro některé firmy v průběhu krize platí "Cash is king," zatímco jiné mají plné kapsy, že firmy jsou ochotny o finančních aspektech spolupráce jednat a že úspory/náklady se dají velmi snadno kvantifikovat.
Jan Vasek
added 2 research items
Na první pohled to vypadá, že ekonomická krize a absolutní priorita kladená na redukci nákladů je pro nákup mimořádně výhodná. V tomto příspěvku si nejdříve připomeneme klíčové příležitosti, které nám v oblasti snižování nákladů hospodářská krize nabízí, a shrneme si potenciál krátkodobých úspor perspektivou Kraljicovy nákupní matice. Ve druhé části se potom zaměříme na temné stránky nákupu v krizi a zdůrazníme si nejčastější chyby, kterých se nákupčí v tomto období dopouští. Na základě této diskuse jsem se potom pokusil definovat zlatá pravidla pro nákup v období krize.
Jan Vasek
added 3 research items
Nákupčí disponují celým arzenálem nástrojů, které mohou přinést krátkodobé nákupní úspory. Pro větší přehlednost je můžeme schematicky rozdělit do deseti skupin (viz obrázek). V každé skupině pak máme 3-10 konkrétních nákupních pák (procurement levers).
Pro průzkum jsem vybral deset firem, které reprezentují různá průmyslová odvětví, strukturu majitelů, typ dodavatelského průmyslu i vyspělost nákupčích a procesů. Pokud vás zajímá výběr respondentů a mé subjektivní hodnocení, naleznete na konci článku přehlednou Tabulku. Všem jsem položil stejnou otázku: Jaké jsou v posledních dnech priority nákupu? Typický rozhovor trval 20 minut. Následně jsem se snažil v přepisech identifikovat klíčová témata a pokud možno vybrat příklady dobré praxe, který nejlépe dané téma ilustrují a mohou být poučné pro celou nákupní komunitu.
Tento příspěvek je prvním ze série "Řízení dodavatelských a ekonomických krizí v nákupu" a nabízí pohled na řízení nákupních krizí z perspektivy těch nejzranitelnějších: malých podniků.
Jan Vasek
added a project goal
Dodavatelské a hospodářské krize jsou nedílnou součástí řízení nákupu. V této sérii budu postupně publikovat články zaměřené na konkrétní problémy, kterým manažeři nákupu čelí v období krize.