Project

SIMBA studie

Goal: Stimulating physical activity in children with asthma

Asthma is a chronic inflammatory disorder characterized by airway obstruction Asthma is associated with recurrent episodes of shortness of breath and coughing. The fear of triggering these symptoms by performing physical exercise often keep asthmatic children from engaging in physical exercise. This inactivity leads to a reduction in physical fitness. However, evidence shows that physical exercise is an important ‘medicine’ for exercise capacity of the clinical control in children with asthma. Nevertheless, to increase physical activity and incorporate exercising in their daily life, exercise must be motivating and fun. A physical activity stimulating game might help. In the following two years of the SIMBA study we are going to develop and pilot-test a physical activity motivating game for children with asthma. This study contains three phases: (1) an exploration phase, (2) develop phase and (3) a pilot test phase. The aim of the first phase is to determine behavior stimulation determinants in children with asthma, their parents/guardians and their therapists. In the second phase we are going to develop a physical activity stimulation game for children with asthma age 8-12 years old, which includes the determents of phase 1. In the final phase we will assess the feasibility of the physical activity stimulation game in children with asthma and to assess the satisfaction of the children in relation to the content, lay-out and fun factor of the game.

Updates
0 new
7
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
3
Reads
0 new
229

Project log

Aline Broekema
added 2 research items
BACKGROUND Physical activity (PA) is important for children with a chronic disease. Serious games may be useful to promote PA levels among these children. OBJECTIVE The primary purpose of the present systematic review was to evaluate the effectiveness of serious games on PA levels in children with a chronic disease. METHODS PubMed, EMBASE, PsycINFO, ERIC, Cochrane Library and CINAHL were systematically searched from January 1990 to May 2018. Both randomized controlled trials and controlled clinical trials were included examining the effects of a serious game on PA levels in children with a chronic disease. Two investigators, independently, assessed all articles on intervention, methods, and methodological quality by using the Cochrane risk of bias tool. Both qualitative and quantitative analyses were performed. RESULTS Nine randomized controlled trials (886 participants) were included in this systematic review. Two included studies reported significant between-group differences in PA levels in favor of the intervention group. The meta-analysis on PA showed a non-significant effect on moderate to vigorous PA min/day between the intervention group and the control group (standardized mean difference 0.30, 95% CI -0.15 to 0.75, P=.19). The analysis on body composition showed that studies reported a reduction in Body Mass Index (BMI) in favor of the intervention group (standardized mean difference -0.24, 95%CI -0.45 to 0.04, P=.02). CONCLUSIONS This review does not support the hypothesis that serious games improve PA levels in children with a chronic disease. The meta-analysis on body composition showed positive intervention effects by a significant reduced BMI scores in favor of the intervention group. A high percentage of non-use was identified in serious games and less attention was paid to behavior change theories and specific theoretical approaches to enhance PA in serious games. Small sample sizes, large variability between intervention designs and limited details about intervention contents were the main limitations. Research should find out which strategies enhance the effectiveness of serious games, possibly by incorporating behavior change techniques. CLINICALTRIAL Systematic review registration number:CRD42018070662
For children with asthma, physical activity (PA) can decrease the impact of their asthma. Thus far, effective PA promoting interventions for this group are lacking. To develop an intervention, the current study aimed to identify perspectives on physical activity of children with asthma, their parents, and healthcare providers. Children with asthma between 8 and 12 years old (n = 25), their parents (n = 17), and healthcare providers (n = 21) participated in a concept mapping study. Participants generated ideas that would help children with asthma to become more physically active. They sorted all ideas and rated their importance on influencing PA. Clusters were created with multidimensional scaling and cluster analysis. The researchers labelled the clusters as either environmental or personal factors using the Physical Activity for people with a Disability model. In total, 26 unique clusters were generated, of which 17 were labelled as environmental factors and 9 as personal factors. Important factors that promote physical activity in children with asthma according to all participating groups are asthma control, stimulating environments and relatives, and adapted facilities suiting the child’s needs. These factors, supported by the future users, enable developing an intervention that helps healthcare providers to promote PA in children with asthma.
Bart Visser
added 2 research items
Om kinderen met astma meer te laten bewegen, is de digitale tool Foxfit ontwikkeld. De tool bevat interactieve modulen met persoonlijke doelstellingen, educatie, agendavoering en een visuele terugkoppeling van het beweeggedrag. Bewegen is belangrijk voor ieders gezondheid. De impact van te weinig bewegen is extra groot voor kinderen met een chronische aandoening [1,2]. Te weinig fysieke activiteit kan het fysieke functioneren van kinderen met een chronische aandoening verslechteren en kan daarmee de impact van de ziekte vergroten [3,4]. Stimuleren van bewegen op de kinderleeftijd is belangrijk en wordt op verschillende manieren gedaan. Er zijn projecten die zich richten op alle kinderen om zo, bij een groot publiek, fysieke activiteit te bevorderen [5]. Daarnaast zijn er ook projecten of organisaties die zich direct richten op een specifieke populatie met een extra groot risico. Fitkids of BINK richten zich op kinderen met een chronische aandoening [6-7].
Katja I Braam
added an update
Ons artikel over de kinderen met astma en de inventarisatie naar mogelijk oplossingen om deze kinderen meer aan het bewegen te krijgen (de eerste twee fasen van de SIMBA studie) is ook gepubliceerd in FysioPraxis (2019, februari).
 
Annieck Ricken-Timmerman
added a project reference
Annieck Ricken-Timmerman
added a research item
Vanuit het lectoraat oefentherapie van de Faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam werd 1 april 2017 gestart met een tweejarig onderzoeksproject vanuit een SIA Raak-Publiek subsidie. Het doel van dit project is een beweeggame te ontwikkelen waarmee oefen- en fysiotherapeuten kinderen van 8-12 jaar met milde tot ernstige astma kunnen stimuleren tot meer beweging: het SIMBA project. Voor de grootste groep kinderen met astma is bewegen essentieel voor de conditie van de longen. Bewegen versterkt de ademhalingsspieren waardoor kinderen fitter worden. In meerdere onderzoeken is aangetoond dat kinderen met astma 50% minder bewegen dan hun gezonde leeftijdsgenootjes. Ze vinden bewegen zoals sporten, fietsen en zwemmen door hun ziekte niet leuk en vermijden het meedoen met bewegen in de speelpauzes op school of tijdens de gym (Williams et al., 2008; Kitsantas et al. 2000; Van Veldhoven et al., 2001; Lucas et al., 2005; van der Giessen et al., 2005). Als gevolg van de lage hoeveelheid fysieke activiteit hebben kinderen met astma een verminderde conditie, verminderde spierkracht en vaker overgewicht in vergelijking met gezonde kinderen. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun algehele gezondheid en ontwikkeling (Wanrooij et al., 2014). Oefentherapeuten en fysiotherapeuten (kindertherapeuten) die met kinderen met astma werken begeleiden deze kinderen wekelijks om onder andere: 1. hun fysieke fitheid te vergroten 2. ze te leren omgaan met de aandoening astma 3. ze aan te leren efficiënt adem te halen tijdens bewegen. Of deze behandelingen ook positieve effecten op de lange termijn hebben, is nog onvoldoende onderzocht. Er is nog weinig inzicht in de factoren van beweeggedrag van kinderen met astma die van invloed zijn op het volhouden van dagelijkse fysieke activiteit. Therapeuten zijn op zoek naar manieren om het plezier in bewegen bij kinderen te faciliteren en hun dagelijkse fysieke activiteit te stimuleren zodat kinderen bewegen weer leuk vinden en het een gewoonte wordt. Zij vragen zich af hoe zij de behandeling beter kunnen laten aansluiten bij het kind en hoe zij het kind na afloop van die fysieke behandelingen in de thuissituatie kunnen blijven monitoren, begeleiden en stimuleren. Doel daarbij is terugval te voorkomen en duurzaam gezond beweeggedrag te bevorderen. In dit project wordt samen met kinderen, ouders en kindertherapeuten geïnventariseerd wat kinderen belemmert om te gaan bewegen, maar wordt ook achterhaald wat bevordert zodat ze plezier hebben. Vanuit die inzichten zal er een beweeggame ontwikkeld worden met als doel vergroten van plezier in dagelijks (meer) bewegen. Auteur: Dr. Annieck Timmerman is senior onderzoeker van het lectoraat oefentherapie en docent aan de Faculteit gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Ze is projectleider van het tweejarig onderzoeksproject SIMBA.
Bart Visser
added a research item
1. De vraag. Het onderzoek kent één concept mapping vraag: Wat helpt een kind met astma om meer te bewegen? Kinderen, ouders en zorgverleners zitten ieder in een eigen groep en beantwoorden de vraag individueel. 2. Genereren van ideeën. Iedere deelnemer genereert zo veel mogelijk ideeën om de onderzoeksvraag te beantwoorden en deelt zijn ideeën in de eigen groep. Onduidelijke ideeën worden verhelderd. Iedere groep levert zijn eigen set aan ideeën. 3. Belangrijkheid scores en categoriseren. Iedere deelnemer scoort alle ideeën op belangrijkheid (hoe belangrijk of goed is het idee om kinderen met astma voldoende te laten bewegen, score 1 tot 5). Vervolgens worden de ideeën door elke deelnemer apart gesorteerd naar thema. Elk thema wordt door de deelnemer voorzien van een passende naam. 4. Het aantal ideeën, de thema’s en belangrijkheidscores van alle deelnemers worden met een statistiek programma verwerkt in een Cluster Rating Map. De ideeën worden gegroepeerd in clusters op basis van de verschillende thema’s en belangrijkheidscores van de deelnemers. Het definitief aantal clusters passend bij de data wordt omgezet in een grafische weergave van de samenhang (Point Map en Concept Map). Deze procedure wordt apart uitgevoerd voor de kindergroepen, de oudergroepen en de groep zorgverleners. 5. Onderzoekers interpreteerden de data en maken een lijst van eisen die in de app terug moeten komen.
Katja I Braam
added an update
Na een mooi traject, waarbij er intensief is samengewerkt met kinderen met astma, hun ouders en zorgverleners, is het ons gelukt om zorgverleners te helpen om het vaak vervelende onderwerp ‘meer bewegen’ leuker te maken. Er is daarbij gebruik gemaakt van de gamificatie van het begeleidingsproces rondom stimuleren van bewegen. Het resultaat is de Foxfit app voor kinderen met astma en een bijbehorend dashboard voor zorgverleners.
Het proces van ontwikkeling is beschreven in het vakblad Beweegreden van november 2018 (zie bijlage).
Recentelijk zijn wij gestart met de testfase van de ontwikkelde interventie. De interventie zal tussen nu en maart 2019 worden uitgeprobeerd door een 35-tal kinderen met astma.
 
Katja I Braam
added an update
Sinds april 2017 is er op de HvA hard gewerkt aan de ontwikkeling van een app ter stimulatie van beweging voor kinderen met astma. In de eerste fase zijn determinanten van beweegstimulatie onderzocht. Kinderen met astma, hun ouders en zorgverleners zijn gevraagd naar hun mening over beweging bevorderende factoren. De belangrijkste elementen zijn meegenomen in de tweede fase van de studie: de ontwikkeling van de digitale stimulator (app). De app is opgezet en reeds in ontwikkeling. De app werkt samen met een beweegmonitor en helpt kinderen met astma om hun beweegactiviteiten te plannen en daadwerkelijk uit te voeren. De app kent een vos als hoofdfiguur en draagt om die reden de naam FOXFIT. Wij hopen in de herfst van 2018 te kunnen starten met het testen van het gebruik van de app bij de kinderen (8-12 jr) met astma.
 
Katja I Braam
added an update
We received the medical ethics approval and may now start including children (8-11 yrs of age) with asthma for our study.
We first will perform concept mapping meetings with the children and (their) parents. In addition, health care providers will be consulted on their innovative ideas related to increasing the physical activity level of children with asthma.
 
Katja I Braam
added an update
Currently, we are in the first phase of the SIMBA project.
After medical ethics approval, the first children, parents and therapists will be asked to participate in a concept mapping meeting. During this meeting all participants will be asked to report their thoughts about asthma and exercise in general and exercise stimulating tools for children with asthma in particular. These items will be used to make priority maps to be used in phase two: the game development phase.