Project

Rodzic zawodowiec – wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
2

Project log

Grzegorz Całek
added a research item
Publikacja ta to opracowanie dotyczące funkcjonowania rad rodziców – obligatoryjnych organów społecznych działających w publicznych szkołach i przedszkolach w Polsce. Przedstawione w nim zostały podstawy formalne działania rady rodziców, zagadnienia dot. dokumentów i finansów rady rodziców, zaprezentowano też przykłady angażowania się rodziców w działania środowiska lokalnego, w tym w roli wolontariuszy.