Project

Python'da Görüntü İşleme Uygulamaları

Goal: Görüntü işleme alanında çok sayıda mevcut program olmasına rağmen aşağıda sıralanan
sorunlara tam olarak çözüm sağlayabilen bir program bulunmamaktadır.
1. Görsel kullanıcı arayüzü sahip programların eksikliği
2. Yeterli sayıda algoritmanın aynı program üzerinde test edilememesi
3. Çevik bir şekilde görüntü işleme yapılamaması
Yapılmış olan kullanıcı arayüzlü görüntü işleme programı yukarıda sunulan sorunlara
çözüm bulmayı hedeflemektedir.

Date: 1 July 2020 - 6 August 2020

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
3 new
104

Project log

Uğur Ilgın
added a project goal
Görüntü işleme alanında çok sayıda mevcut program olmasına rağmen aşağıda sıralanan
sorunlara tam olarak çözüm sağlayabilen bir program bulunmamaktadır.
1. Görsel kullanıcı arayüzü sahip programların eksikliği
2. Yeterli sayıda algoritmanın aynı program üzerinde test edilememesi
3. Çevik bir şekilde görüntü işleme yapılamaması
Yapılmış olan kullanıcı arayüzlü görüntü işleme programı yukarıda sunulan sorunlara
çözüm bulmayı hedeflemektedir.
 
Uğur Ilgın
added a research item
Python’da görüntü işleme algoritmalarının komut satırı ekranından bağımsız bir şekilde test edilmesinin sağlanmasıdır. Python’da en çok kullanılan Face Detection (Yüz Algılama), Object Detection (Nesne Algılama) , OCR (Karakter Algılama) , Edge Detection (Köşe Algılama), Image Gradients ( Görsel Gradyanları ), Convexity Defects (Dış Bükeylik Kusurları) , Smoothing Images (Görsel Bulanıklaştırma) ,Image Pyramids (Görüntü Piramitleri) olarak görüntü işleme alanında kullanılan algoritmaların görsel bir şekilde kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesidir.