Project

Publications and training on voting and elections

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
4

Project log

Joost Smits
added a research item
In 240 pagina’s worden de meest recente innovaties als big data en microtargeting voor kiezers-identificatie besproken. Ook is er aandacht voor doelgerichte flyers, online campagnes, vrijwilligersmanagement en onder andere fondsenwerving. Tal van voorbeelden en case-studies maken het boek praktisch toepasbaar. Het politieke landschap 2021 wordt uitgebreid besproken. Voor studenten, politicologen, public affairs adviseurs en communicatiemedewerkers vormt het boek een rijke inspiratiebron. In het boek ‘Verkiezingen winnen’ krijgen politieke partijen en politici 12 concrete stappen voorgeschoteld die leiden tot een succesvolle verkiezingscampagne. De partij die er als beste in slaagt om tijd, menskracht en geld op een zo optimaal mogelijke wijze in te zetten, is de partij die de verkiezingen zal winnen. Dit boek behandelt alle aspecten van een effectieve verkiezingscampagne om dit te bereiken. Aan de hand van een campagnemodel wordt in 12 stappen de basis gelegd voor een campagneplan. Dit campagneplan geeft u de structuur om verkiezingen te winnen. In de afgelopen 10 jaar hebben tal van politieke partijen successen geboekt met de inzet van de innovatieve campagnetechnieken van de Politieke Academie. De achtergronden en ook hoe u deze technieken succesvol kunt inzetten, worden uitgebreid besproken. Daarnaast is er onder meer aandacht voor de inzet van big data, kiezersonderzoek, social media, ontwikkeling van campagnemiddelen, drijfveren van kiezers, vrijwilligersmanagement, fundraising en zelforganiserende campagneteams. Theorie wordt afgewisseld met aansprekende voorbeelden, analyses en praktische tips. Voor politieke partijen, politici en campagneleiders die op zoek zijn naar een moderne manier van campagne voeren is dit een onmisbaar boek. Voor anderen is het interessant om een blik te werpen in de keuken van het politiek campagne voeren. Het winnen van verkiezingen is geen toevalstreffer, maar vooral de uitkomst van slimme strategische keuzes en hard werken.
Joost Smits
added a research item
De Rijksoverheid heeft voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 een campagne “Elke stem telt”. Hoewel die claim tot nu toe niet helemaal wordt waargemaakt is de vraag ook of elke stem even zwaar telt. In deze korte rapportage wordt gekeken naar een effectieve kiesdrempel en naar de stemwaarde voor de Eerste Kamer die per provincie verschillen. Daaruit blijkt dat inderdaad de ene stem de andere niet is. Dat politieke diversiteit in de ene provincie meer gewaarborgd is dan in de andere. Van de ongelijkwaardigheid van provincies gaat mogelijk een perverse prikkel uit. Reparatie is voor 2019 niet aan de orde, maar wel mogelijk vanaf de volgende Provinciale Statenverkiezingen van 2023.
Joost Smits
added a research item
"How to get out the vote" manual for the Netherlands, describing the entire spectrum of an effective voter turnout campaign. From optimal construction of voter districts to boosting voter interest to social media analysis to fraud and vote counting.