Project

Public spaces

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
2
Reads
0 new
17

Project log

Izabela Rącka
added a research item
Pomniki i inne artystyczne obiekty małej architektury pełnią w przestrzeni miasta rozmaite role: nawiązują do historii i tradycji, upamiętniają fakty, przechowują pamięć społeczną i narodową, edukują, kształtują postawy i system wartości, uczą estetyki, budują wspomnienia. Celem artykułu jest próba oceny jakości otoczenia miejskiego w Kaliszu ze szczególnym uwzględnieniem wybranych elementów małej architektury, będących jednocześnie sztuką miejską. Sondaże przeprowadzone wśród użytkowników kaliskiej przestrzeni publicznej pozwoliły ustalić jej jakość, która okazała się raczej niska. Stan wyposażenia przestrzeni w rzeźby, pomniki i inne elementy artystyczne był dla respondentów niewystarczający, fontann i innych źródeł wody było stanowczo zbyt mało. Kaliskie elementy małej architektury nie uatrakcyjniały w opinii badanych osób przestrzeni miasta, która nie posiada wyrazu, jest nijaka, nie sprzyja kreatywności, nie tętni życiem kulturalnym.
Izabela Rącka
added a research item
Public space, equipped with infrastructure, is essential for the proper functioning of the resi-dents. It reduces social divisions, shapes attitudes, protects and nurtures local culture. The aim of the paper is to investigate the quality of public space by determining the degree of equip-ment. The object of the research is public space, and the subject of the research – its equip-ment, which in turn conditions its friendliness and attractiveness for citizens. To achieve the research objective, the indirect survey method was used. The results of the survey indicate that public space users assess it favorably, noting some imperfections, such as insufficient seating or lack of provisions for people with disabilities.
Izabela Rącka
added a research item
The research discussed in the article focuses on public space in urban areas and revitalization activities carried out by local governments. The goals of the paper are to identify the conditions and opportunities for the development of public space by local governments of Bulgaria and Poland, to find regularities (similarities and differences) and to assess the actions taken. The specific objective is to illustrate the process of planning and managing selected large revitalization investments in urban public spaces in Bulgaria and Poland. The research methods used comprise the analysis of literature, including official documents and acts of law and case studies. The paper analyzes the conditions and manifestations of activities taken by local governments regarding investment in public space (development and revitalization of public space programs and investing in real estate) in Bulgaria and Poland, using examples from selected cities. The authors selected two comparable urban areas: Varna in Bulgaria and Poznań in Poland, chosen intentionally due to the similarity of the two post-socialist bloc countries and the availability of information. Bulgarian and Polish state law and various acts of local law were analyzed. The experimental part of the publication introduces case studies of investments in the revitalization of real estate in public space managed by the local governments. It shows examples of projects which are relevant to the development of the cities under study.