Project

Preparing a minor for an hearing in a Friendly Interview Room - practical and theoretical aspects

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
1

Project log

Katarzyna Osiak-Krynicka
added a research item
Małoletni pokrzywdzony, który będzie przesłuchany w procesie karnym w trybie art. 185a k.p.k., powinien zostać przygotowany do tej czynności, ponieważ wiedza o tym czego się od niego oczekuje i co się wydarzy daje mu większe poczucie bezpieczeństwa. Przygotowanie polega na zwiększeniu zdolności dziecka do udzielenia precyzyjnych i wyczerpujących wypowiedzi dotyczących przeżytych zdarzeń oraz złagodzeniu ewentualnych negatywnych skutków związanych z uczestnictwem w procedurze przesłuchania. Jak pokazują przeprowadzone w 2020r. badania przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, praktyka przygotowywania małoletnich do przesłuchania nie jest całkowicie zgodna z zaleceniami przewidzianymi w literaturze. Artykuł traktuje o teoretycznych i praktycznych aspektach przygotowania pokrzywdzonego małoletniego do przesłuchania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań oraz zawiera postulaty de lege lata i de lege ferenda dotyczące przeprowadzania tej czynności w polskim procesie karnym.