Archived project

Physics and reality

Goal: Knowledge and philosophy of science - new approaches

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
9
Reads

0 new
29

Project log

Dan Serbanescu
added a research item
Despre riscurile actuale ale inovării/neinovării în știință și tehnică-Unele lecții actuale din energetică în general și din cea nucleară în particular-Dan Serbanescu Inginer fizician, dr.ing energetica nucleara Secretar DLMFS Dan Șerbănescu , Natural reactors and man-made reactors Similarities, differences, lessons for last generations of nuclear reactors Reactoare naturale și reactoare create de omAsemănări, diferențe, lecții pentru reactorii artificiali de ultima generație
Dan Serbanescu
added a research item
Physics is in a high conceptual turmoil, with many questions and conflictual experimental results, with diverse approaches in a real model cavalcade, difficult to integrate one in another. One fundamental question of this situation, which is of interest for this introspection is: „How a Theory of Everything (TOE) would look like, if it exists at all, or at least which would be the guiding principles of searching for it?”
Dan Serbanescu
added 4 research items
Reactoare naturale și reactoare create de om. Asemănări, diferențe, lecții pentru reactorii artificiali de ultima generație Inginer fizician, dr.ing. energetica nucleara, Dan Serbanescu Reactoare naturale și reactoare create de om. Asemănări, diferențe, lecții pentru reactorii artificiali de ultima generație Dan Serbanescu Inginer fizician, dr.ing energetica nucleara Secretar DLMFS Informatii suplimentare in lucrarea Dan Șerbănescu, Natural reactors and man-made reactors Similarities, differences, lessons for last generations of nuclear reactors Reactoare naturale și reactoare create de omAsemănări, diferențe, lecții pentru reactorii artificiali de ultima generație
This essay presents an integrated view on the behavior itself and their models for the complex energy systems. Complex Energy Systems (CES) are considered to be topological systems as well as the models describing them. CES are from one side complex systems, called Complex Apoietic Topological Systems (CATS) complying with the requirements defined in previous works for them and form the other side they are topological systems and so are the models describing them. An energy system exists in a space state, defined by a core of unchanged features (called syzygies) described in a hyper complex apace. Energy systems interact at the same level (for a given type of energy-lateral interface) between them and with other systems challenging them. They are also impacted from the other systems assumed in a continuous tight interconnection ("up" and "down" interface) by the intermede of impoact functions, defined as transfer functions in a hypercomplex space. The interactions between the energy systems define a special type of cybernetic interaction in a hyper complex space, called hyper cybernetics. The usual cybernetics and both its second and third level, defined so far, become particular cases of a hybercybernetic behavior and their models of a special type of topological complex systems, the energy systems of a given universe. Hyper cybernetics reflects the potential impact as a feedback and feed before of other universes, too.
Dan Serbanescu
added a research item
Physics is in a high conceptual turmoil, with many questions and conflictual experimental results, with diverse approaches in a real model cavalcade, difficult to integrate one in another. One fundamental question of this situation, which is of interest for this introspection is: "How a Theory of Everything (TOR) would look like, if it exists at all, or at least which would be the guiding principles of searching for it?" In author's view the approaches adopted so far have one of the following tendencies:  They either look for a theory, able to be at least non contradictory to other theories, so that to present solutions for existing paradoxes and contradictions  Or, more ambitious, to generate a real innovative theory able to be a general envelope of existing theories, which would become particular cases of it. A few common features of both approaches diminish the confidence in finding a solution for this search, if the process does not change. The most important of those features would be in our view the following: T1 The searches for TOR are organized and managed in a predominant unidisciplinary manner, so that they are of some of the following types (to mention the most representative) o Specific to physics phenomenological methods and approaches, some of which have already got,unfortunatelly, a dogma character o Specific to mathematics tools and models o Use of artistic, intuitive tools, even including aestetics o Return (as it happend many times so far in Physics history) to phylosophical approaches o Not mentioning of course the large amount of mythological models (in large sense, including cultural heritage), usually avoided to be considered and/or not mentioned in scientific approaches, even if may be many of the theories are connected to them. T2 Independent on how the approaches of T1 type are taking place, in academic or non academic environments, in art / cultural productions, in public debates in mass media they
Dan Serbanescu
added a research item
Dan Serbanescu
added 2 research items
The papers presents the author's opinion on the fact that, the development of models in Physics follows a process taking place in various phases for a given adopted paradigm. The paradigms in their turn are defined by a set of fundamental characteristics considered for a physical system, called syzygies. The process of models building is therefore of fractal type, takes place step by step, being described by a certain transition matrix between phases. Even if the process is asymptotical, we can identify only the characteristics of the asymptotic state, but not a full description of the state itself. One consequence of such an approach is considered, in author's opinion to be the convergence of the process describing the modeling of intersections of various parts of a universe (real or imaginary) and / or different universes. The modelling process proposed is relying on various assumptions, but mainly on the fact that the physics' objects and its models are topological spaces. This approach may be also used to identify important issues for the study of energy and matter from Physics perspective. It is also proposed to consider the change of the scientific method paradigm "Discours sur la méthode" to "Discours sur la création de la réalité" as a guiding characteristic of the new approaches needed to unlock the present contradictions in the Physicsț models. 1. INTRODUCERE Abordarea de faţă este prezentată în lucrări anterioare (de exemplu metoda MAD-STAR de descriere a succesiunii de teorii / modele, paradigme în lumea Fizicii 2 generalizată și inclusă ulterior în metoda ITAKE 3-O Abordare Integrată pentru descrierea Cunoașterii și Existenței-InTegrated Approach for description of Knowledge and Existence). Abordarea propusă este una trans şi interdisciplinară 4 și un exemplu de construire de spaţii specifice ale realității fizice 5. Metoda a fost prezentată ăEa pleacă de la următoarele premise şi constatări:  Modelele Fizicii şi evoluția lor, în special cea din ultimul secol în cazul mecanicii cuantice şi a teoriei relativităţii, sunt expresia unor evoluţii uimitoare şi, în toate cazurile, neprevăzute.  Deşi de regulă se invocă resorturile interne de schimbare ale Fizicii însăşi şi/sau cele ale lumii înconjurătoare, în explicarea succesiunii acestor modele, totuşi au existat mereu opinii contrare şi, se pare că aceste curente se accentuează în lumina ultimelor evenimente din lumea Fizicii cuantice, care susţin fie că: o aceste modificări sunt pur şi simplu aleatoare și într-un proces de paraconsistență logică, sau o există resorturi combinate mult mai complexe decât cele menţionate anterior, legate și de modul în care omenirea îşi construieşte în general cunoaşterea asupra lumii. Aceste premise generează și întrebarea dacă "înlocuirea unor modele cu altele în Fizică sunt o urmare a întâmplării sau există un mecanism (intern) ale carui detalii ar trebui studiate". Lucrarea prezintă
Present approaches on the topic do not consider energy related models of bio-complexity and/or their survival, if major challenges to their structure take place. The Hypercybernetics essay is using the Covid case study to illustrate a proposed new approach for the evaluation of energy systems and major challenges to their structure.
Dan Serbanescu
added a research item
Prezentare in sinteza a experientei reflectate in lucrari ale autorului privind: Evolutia energeticii in general ca parte a civilizatiei umane, Interactiunea dintre diverse tehnologii noi si tehnologiile energetice, cu exemplificare asupra energeticii nucleare (EN), cu referiri in principal la impactul robotizarii si inteligentei artificiale asupra producerii energiei in centrale nucleare in secolul care urmeaza. Aspecte neistoricizante privind evolutia fizicii si energeticii nucleare romanesti in contextul diverselor etape ale revolutiei industriale, cat si viitorul acesteia in era 4.0. Impactul asupra EN al aparitiei de noi concepte, cum ar fi cele de hypercibernetica, modelare a evolutiei civilizatiei, corelat cu modul in care poate aceasta atat sa stapaneasca forme de energie din ce in ce mai inalta, evolutia spre moduri din ce in ce mai eficiente de acumulare, utilizare si transmitere a cunostintelor stiintifice si tehnice.
Dan Serbanescu
added a research item
The results of a triple factes view on some issues on the interface between quantum mechanics (QM) and nuclear engineering (NE) are presented. The QM-NE interrelationship was evaluated frrom the perspectives:interface between two technologies and the possible use of QM for the existing technologies, from hardware and software perspectives, during their lifecycle; impact of QM on the fundamentals of nuclear physics and its applications in NE and changes in paradigms of physics both from the energy production and use point of view and from the epistemological perspectives. Conclusions drawn so far illustrate the common aspects and the differences between the approaches not using and addressing the QM challenges and those considering them. QM and NE might be considered as two technologies, with their own cycle, for which the s-curve behavior is applicable.However, their interface is inevitable:for various lifecycle stages (research, design, normal operation, accident management, deccommissioning and for diverse desk activities, as safety analyses and review, leading to the optimization of the existing and under development nuclear installations, as well as on assuring both their control and safety and their security.Due to the specifics of each of them, the lifetime development is different.Therefore, the interface between the two technologies is significant and of future impact on medium and long term periods
Dan Serbanescu
added a research item
The paper presents an integrated view on the behavior itself and their models for the complex energy systems. Complex Energy Systems (CES) are considered to be topological systems as well as the models describing them. CES are from one side complex systems, called in the paper Complex Apoietic Topological Systems (CATS) complying with the requirements defined in previous works for them and form the other side they are topological systems and so are the models describing them. An energy system exists in a space state, defined by a core of unchanged features (called syzygies) described in a hyper complex apace. Energy systems interact at the same level (for a given type of energy-lateral interface) between them and with other systems challenging them. They are also impacted from the other systems assumed in a continuous tight interconnection (-up" and "down" interface) by the intermede of impoact functions, defined as transfer functions in a hypercomplex space. The interactions between the energy systems define a special type of cybernetic interaction in a hyper complex space, called hyper cybernetics. The usual cybernetics and both its second and third level, defined so far, become particular cases of a hybercybernetic behavior and their models of a special type of topological complex systems, the energy systems of a given universe. Hyper cybernetics reflects the potential impact as a feedback and feed before of other universes, too.
Lucian Spiridon
added 2 research items
It shows what, where, how to create and memorize information procedural in nature and the Universe. Two sentences composed of specific words describe in a unique manner any entity as covered by ontology and gnoseology, in the universe and in the nature. Depending on the complexity to be described, the number of those words may be from 2 to n.The possibility to have a description of the subject of ontology and gnoseology by using such approach is due to the developments in science-systems theory, information theory etc- which are annexed. Inherent connections are reduced to the strictly necessary context, so that they will describe different levels and aspects - protomatter, Nature and the Universe - in the same pattern of development and evolution. Information in Nature and the Universe is imposed as a separate category and the gnoseological aspects and communication process parts are described by using the same approach.
Dan Serbanescu
added a research item
https://bit.ly/30V6m7R 150 nuclear and atomic physics and 50 years of nuclear energy in Romania a symposium of the Division of Logic and Models in science of the Romanian Academy and of the Nuclearelectrica SA
Dan Serbanescu
added a research item
0. INTRODUCERE Lucrarea prezinta o perspectivă nouă asupra posibilelor similitudini, dacă nu chiar mai mult, între:  comportamentul de tip topologic, dovedit din ce în ce mai multe cazuri, ca fiind răspândit în lumea fizicii și a modelelor înseși ale acesteia și  rezultate de ultimă oră (dar și mai vechi) din domeniile ce studiază mintea omenescă Sunt prezentate astfel de aspecte pentru:  Relația posibilă dintre comportamentul fizic al unor substanțe, ființe vii și aspectele ce descriu componentele creierului care asigură o serie de funcții și conexiuni, multe dovedite deja în literatură ca având un comportament ce poate fi descris cu același abordări topologice.  Printre modelele fizice lipsite sau nu de viață ce fac obiectul studiului fizicii, se prezintă și aspecte legate de similitudinile modelării sistemelor energetice (vii sau nevii), artificiale sau naturale și/sau combinate vii-nevii privite prin prisma rezultatelor unor evaluări de risc efectuate anterior Dintre rezultatele mai recente din lumea științelor minții, considerate ca având relevanță pentru această abordare se pot considera exemple cum ar fi:  În condițiile în care încă nu sunt înțelese complet conexiunile hardware interne ale creierului, crește numărul abordărilor care utilizează instrumentele de topologie algebrică pentru a le descifra  Rezultate experimentale din lumea vie aduc noutăți surprinzătoare, care susțin faptul ca o abordare topologica poate sa le explice existența și comportamentul, de exemplu:  Descrierea ciano-bacteriilor și comportamentul lor topologic  Unele exemple de studii despre creier si minte cu tangențe si /sau abordări directe legate de topologie, precum :  Urmărirea tiparelor de clicuri printr-o filtrare a rețelei dezvăluie cavități topologice cheie din rețeaua structurală a creierului, domeniu în care avem precursori ai acestor idei și în țară(dr. Dan Psatta), dar și  Multiple rezultate actuale in cercetări internaționale (de exemplu la-Institute for Strategic Research Consciousness research and Theoretical Physics group The Quantum Brain and the Topological Consciousness
Dan Serbanescu
added a research item
Dan Serbanescu
added a research item
Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei (DLMFS) Simpozionul Principiile cercetării științifice și Academia Română ca vector al dezvoltării culturii naționale, 26 septembrie 2019 Cercetarea și dezvoltarea tehnologică în fizica și energetica nucleară-trecut prezent și viitor în cercetare
Dan Serbanescu
added a research item
Simpozionul Energetica nucleară românească trecut, prezent şi perspective, Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei (DLMFS) a CRIFST al Academiei Române în colaborare cu SNN-CNE Cernavodă Fizica și energetica nucleara românească un secol de istorie
Dan Serbanescu
added 2 research items
The paper presents in a new systemic approach the natural energy systems(NES) and their specific features. The systemic approach is used both for the evaluation of the risk impact on environment and for the improvement of the risk evaluation methodologies of such systems, considering the interdependence between NES and society-mankind itself. Risk analyses for such systems have specific features underlined while compared with the features of the artificial (man made) energy systems. An example used sometimes cfor comparisons is the natural nuclear fission reactor in Oklo (Gabon), which operated for several millions of years about two billion years ago. The lessons drawn from studying how this reactor "was built", operated and self decommissioned are of high importance for nuclear energy and not only. Some conclusions drawn from the study of Oklo reactor seem to shake some taboo issues in physics, like for instance the speed limit and other fundamental aspects of quantum physics, with important philosophical implications, too. The study of NES may bring light on the past and support predictions for the future. Lucrarea prezinta intr-o abordare noua sistemele energetice naturale si specificul lor din perspectiva sistemica. Abordarea sistemica este utilizata atat pentru a efectua evaluari ale impactului de risc al acestor sisteme asupra mediului si societatii, cat si pentru a identifica specificul evaluarilor de risc ale acestora in functie de gradul de intelegere si dezvoltare al societatii (si de ce nu) si al omului insusi. Analizele de risc pentru astfel de sisteme au particularitati deosebite care sunt evidentiate prin comparatie cu cele ale sistemelor artificiale construite de om. Ca exemplu utilizat in comparatii este adoptat cel al reactorului natural din Gabon (Oklo) care a functionat cateva milioane de mii de ani acum circa doua miliarde de ani.Lectiile privind modul in care acest reactor s-a constituit, a functionat si apoi s-a autodezafectat sunt de mare importanta pentru energetica nucleara; dar nu numai. Unele concluzii ale studierii reactorului Oklo par a clatina teoria limitei de viteza a luminii si alte aspecte funcdamentale ale fizicii cuantice, cu mari implicatii filozofice. Studierea sistemelor naturale energetice poate aduce lumina in intelegerea trecutului si ajuta la prefigurarea viitorului. Cuvinte cheie: Sistem energetic natural, risc, reactor nuclear, fizica cuantica, viteza luminii 1. Aspecte generale In 1972 comunitatea internationala a energeticii nucleare produse de om (MMES) a primit o serioasa lovitura: un reactor nuclear "natural" a fost descoperit din pura intamplare la Oklo in Gabon, ca urmare a descoperirii faptului (prezis inca din 1956 de savantul japonez P.K.Kuroda) ca s-a descoperit un zacamant de uraniu 235 in stare naturala cu o concentratie mai mica decat cea considerate ca fiind valabila pentru intregul univers-de 0.71%. Cu acest prilej s-a descoperit ca:  Mai multi reactori naturali de fisiune au functionat in minele din jurul amplasamentului de la Oklo. Decsoperirea a fost urmata de dezbateri diverse prima fiind cat de des s-a petrecut acest lucru in istoria Pamantului si cate alte amplasamente mai exista.  Acest Sistem Energetic Natural (NES)-reactorul nuclear Oklo (ONR) a functionat acum doua miliarde de ani, intermittent la putere mica (de maximum cativa kilowati) pentru cateva milioane de ani si apoi a intrat singur in "dezafectare". Intreagul set de descoperiri a fost un soc pentru tehnologia nucleara, fizica nucleara si a avut si are urmari asupra fizicii teoretice, a fizicii cuantice, dar si asupra biologiei si a avut si are chiar si implicatii filozofice. A fost creata o intreaga clasa de cercetari, numite generic "teoria Oklo".
The paper presents in a new systemic approach the natural energy systems(NES) and their specific features. The systemic approach is used both for the evaluation of the risk impact on environment and for the improvement of the risk evaluation methodologies of such systems, considering the interdependence between NES and society - mankind itself. Risk analyses for such systems have specific features underlined while compared with the features of the artificial (man made) energy systems. An example used sometimes cfor comparisons is the natural nuclear fission reactor in Oklo (Gabon), which operated for several millions of years about two billion years ago. The lessons drawn from studying how this reactor “was built”, operated and self decommissioned are of high importance for nuclear energy and not only. Some conclusions drawn from the study of Oklo reactor seem to shake some taboo issues in physics, like for instance the speed limit and other fundamental aspects of quantum physics, with important philosophical implications, too. The study of NES may bring light on the past and support predictions for the future.
Dan Serbanescu
added a research item
The development of models in Physics follows, in the author's opinion, a process taking place in various phases for a given adopted paradigm. The paradigms in their turn are defined by a set of fundamental characteristics considered for a physical system, called syzygies. The process of models building is therefore of fractal type, takes place step by step with a certain transition matrix between phases and it is asymptotical. However, we can identify only the characteristics of the asymptotic state, but not the description of the state itself. As an example of one consequence of such an approach, there might be considered that, there is a similar convergence process of knowledge for the modeling of intersections of various parts of a universe (real or imaginary) and / or different universes. An approach relying on various assumptions, mainly on the fact that the physicsț objects and its models are topological spaces. This approach is also used to identify important issues for the study of energy and matter from Physics perspective. It is also proposed to consider the change of the scientific method paradigm "Discours sur la méthode" to "Discours sur la création de la réalité" as a guiding characteristic of the new approaches needed to unlock the present contradictions in the Physicsț models. 1. INTRODUCERE Abordarea de faţă este prezentată în lucrări anterioare (de exemplu metoda MAD-STAR de descriere a succesiunii de teorii / modele, paradigme în lumea Fizicii 2 generalizată și inclusă ulterior în metoda ITAKE 3-O Abordare Integrată pentru descrierea Cunoașterii și Existenței-InTegrated Approach for description of Knowledge and Existence). Abordarea propusă este una trans şi interdisciplinară 4 și un exemplu de construire de spaţii specifice ale realității fizice 5. Ea pleacă de la următoarele premise şi constatări:  Modelele Fizicii şi evoluția lor, în special cea din ultimul secol în cazul mecanicii cuantice şi a teoriei relativităţii, sunt expresia unor evoluţii uimitoare şi, în toate cazurile, neprevăzute.  Deşi de regulă se invocă resorturile interne de schimbare ale Fizicii însăşi şi/sau cele ale lumii înconjurătoare, în explicarea succesiunii acestor modele, totuşi au existat mereu opinii contrare şi, se pare că aceste curente se accentuează în lumina ultimelor evenimente din lumea Fizicii cuantice, care susţin fie că: o aceste modificări sunt pur şi simplu aleatoare și într-un proces de paraconsistență logică, sau o există resorturi combinate mult mai complexe decât cele menţionate anterior, legate și de modul în care omenirea îşi construieşte în general cunoaşterea asupra lumii. Aceste premise generează și întrebarea dacă "înlocuirea unor modele cu altele în Fizică sunt o urmare a întâmplării sau există un mecanism (intern) ale carui detalii ar trebui studiate". Lucrarea prezintă
Dan Serbanescu
added a research item
The development of models in Physics follows, in the author’s opinion, a process taking place in various phases for a given adopted paradigm. The paradigms in their turn are defined by a set of fundamental characteristics considered for a physical system, called syzygies. The process of models building is therefore of fractal type, takes place step by step with a certain transition matrix between phases and it is asymptotical. However we can identify only the characteristics of the asymptotic state, but not the description of the state itself. On the other side there is a similar convergence process of knowledge for the modeling of intersections of various parts of a universe (real or imaginary) and / or different universes. The topological approach is proposed as a model for the study of energy and matter issues in single or multiple universes, too.It is also proposed to consider the change of the scientific method paradigm “Discours sur la méthode” to “Discours sur la création de la réalité”.
Dan Serbanescu
added a project reference
Dan Serbanescu
added a research item
The paper presents an integrated approach on Knowledge and Existence, as perceived from the perspective of the last achievements in Physics. The approach is based on the assumption that both Knowledge and Existence are topological spaces and integrated in a unique result, that is creating our Reality. The paper is considering that, from the point of view of this Integrative Topological Approach on Knowledge and Existence, the manifesto " Discours de la création de la réalité " is a better reflection of the required in our days scientific method, than the cartezian " Discours de la méthode ". It is suggested that such a paradigm switch in the scienfiic method might be a better suited strategy for our civilization to survive and to progress further.
Dan Serbanescu
added 6 research items
The paper presents in a new systemic approach the natural energy systems(NES) and their specific features. The systemic approach is used both for the evaluation of the risk impact on environment and for the improvement of the risk evaluation methodologies of such systems, considering the interdependence between NES and society - mankind itself. Risk analyses for such systems have specific features underlined while compared with the features of the artificial (man made) energy systems. An example used sometimes cfor comparisons is the natural nuclear fission reactor in Oklo (Gabon), which operated for several millions of years about two billion years ago. The lessons drawn from studying how this reactor “was built”, operated and self decommissioned are of high importance for nuclear energy and not only. Some conclusions drawn from the study of Oklo reactor seem to shake some taboo issues in physics, like for instance the speed limit and other fundamental aspects of quantum physics, with important philosophical implications, too. The study of NES may bring light on the past and support predictions for the future.
Dan Serbanescu
added 2 research items
Dan Serbanescu
added a project goal
Knowledge and philosophy of science - new approaches