Archived project

PhD research in Biorefineries planning models

Goal: Create an Architectural typology of Biorefineries complexes.

Date: 1 April 2010 - 1 December 2014

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
2 new
17

Project log

Stefan Asparuhov
added 11 research items
In Bulgaria there is favorable conditions to be build hundreds of “farmer” and “centralized” biogass plants. This will require qualitative changes in the environment and areas of their construction. These plants have a strong socio-economic impact – they will create new jobs and will integrate energy agriculture, water and transport sectors. The architectural potential is locked in its specific forms and volumes of its basic facilities, whose composition and integration in the natural and urban environment will provoke a lot of architects. Due to this public concern we are obligated to take care of “the face” of the future biogas plants in the context of the sustainable development.
Докладът представя преглед на елементите на архитектурната планировъчна структура и тяхната обвързаност със спецификите на производствената технология. Изложени са резултати от корелационен анализ от експериментално изследване на устройствените параметри на десет предприятия за производство на биоетанол от България, Европа и САЩ. За параметрите с високи корелационни коефициенти са предложени линейни функции, организирани в алгоритъм, за изчисление на площни показатели като: площ на имота, застроена площ, минимална площ на озеленяване и други, необходими за възложителите и проектантите в началните етапи на инвестиционния процес. Предложен е типичен планировъчен модел на предприятие за производство на биоетанол, съставен с помощтта на изведения алгоритъм и усреднените устройствени параметри от изследването
Биорафинериите са бъдещия заместител на традиционните нефтохимически предприятия в енергийния сектор. Интензивното развитие на биотехнологиите влияе постоянно върху концепциите и критериите за систематизиране на различните типове биорафинерийни системи. Базирайки се на изследваните до момента класификации, в доклада е представено систематизиране според въздействието на основните технологични критерии (платформи, суровини, продукция, процеси) върху обемно-планировъчното им решение. От направени изследвания на предприятия от България и чужбина е представен анализ за възможностите за локализиране на перспективни типове биорафинерийни системи в България според наличните суровини.
Stefan Asparuhov
added a project goal
Create an Architectural typology of Biorefineries complexes.