Archived project

PI-PWP: Innowacje na zakręcie - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu

Goal: 2014: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr i Narodowe Forum Doradztwa Kariery – Kadr – Projekt PI-PWP: Innowacje na zakręcie – testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu realizowany w ramach działania 6.1 Projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Przygotowanie i prezentacja raportu z badań ewaluacyjnych produktów finalnych opracowanych w projekcie; opracowanie raportów desk research Outplacement dla firm – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju; Outplacement dla pracowników – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju; opracowanie metodologii badań i przygotowanie narzędzi badawczych; analiza danych i opracowanie raportów z badań ilościowych wraz z rekomendacjami

Methods: Literature Review, Focus Group Interview, Desk Research, Computer Assisted Telephone Interview

Date: 1 January 2013 - 31 December 2014

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
3
Reads
0 new
36

Project log

Andrzej Klimczuk
added 17 project references
Andrzej Klimczuk
added a project goal
2014: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr i Narodowe Forum Doradztwa Kariery – Kadr – Projekt PI-PWP: Innowacje na zakręcie – testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu realizowany w ramach działania 6.1 Projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Przygotowanie i prezentacja raportu z badań ewaluacyjnych produktów finalnych opracowanych w projekcie; opracowanie raportów desk research Outplacement dla firm – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju; Outplacement dla pracowników – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju; opracowanie metodologii badań i przygotowanie narzędzi badawczych; analiza danych i opracowanie raportów z badań ilościowych wraz z rekomendacjami
 
Andrzej Klimczuk
added 42 research items
M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015
M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015
M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013