Project

Old varieties of fruit in Slovenia (Goriška region)

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
48

Project log

Zoran Božič
added a research item
The list of old fruit varieties at the orchard meadow Pod skalco in the village Kojsko (Goriška region).
Zoran Božič
added a research item
Predstavitev briške terasirane pokrajine, pomena ohranjanja in razširjanja starih sadnih sort in značilnosti sadovnjaka v sklopu obiska predstavnikov Ministrstva za kulturo, Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, Urada za Unesco in Občine Brda (vpis obmejnega območja Brda-Collio na Unescov seznam kulturne dediščine).
Zoran Božič
added a research item
Prezentacija prinaša oris razvoja sadjarstva na Goriškem od druge polovice 19. stoletja do danes, predstavitev prednosti ekološkega sadjarstva in prikaz značilnosti sadovnjaka Pod skalco v Brdih.
Zoran Božič
added a research item
Domače sadje je nekoč v Brdih pomenilo vir preživetja številnim družinam. Sadjarji so natančno vedeli, kam je treba posaditi sadno drevo in kako z njim ravnati, da bo pridelek boljši. Briško sadje so cenili daleč naokrog, tudi na Dunaju, kamor so ga vozili z vlakom. Danes se stare sadne sorte izgubljajo in bojujejo za preživetje, čeprav ponujajo vse, kar si želimo: okusne in raznolike sadeže, široko uporabnost, odpornost in prilagojenost okolju, v katerem rastejo. Le dobrih gospodarjev jim manjka. (Predstavitev sadovnjaka Pod skalco v Kojskem v Goriških Brdih)
Zoran Božič
added 11 research items
Predstavitev vključuje pomen znanstvenega dela antičnega raziskovalca Columelle, primerjavo z Ivanom Bolletom, pomen ohranjanja starih sadnih sort in dogajanje v zahodni Evropi, na koncu pa še prikaz sadjarske zgodovine Goriške in nekaterih značilnih lokalnih sadnih sort.
Presentation of the meadow orchard at Kojsko in Goriška Brda (Slovenia), which is also the genetic resource for old fruit varieties in Goriška Region. Cultural society Sabotin, Štmaver in Italy (Provincia di Gorizia, Friuli - Venezia Giulia), October the 14th, 2017.
Prezentacija prinaša zgodbe o Luciju Columelli, Ivanu Bolletu, potopisu Jožefa Levičnika, sadovnjaku v Morskem pri Kanalu, petoralih in pituralkah, sušenju sadja na premog, oljkarstvu od pozebe do obnove, destileriji Capovilla, knjigah Stare sadne sorte na Goriškem in Sadje sonca ter sadovnjaku Pod skalco.
Zoran Božič
added a research item
Interview about the possibilities of production ecological fruit in Goriška region.
Zoran Božič
added a research item
Presentation of the meadow orchard with the old varieties of fruit from Goriška region and also the genetic bank for ecological production. Location: Kojsko in Goriška Brda (Collio).
Zoran Božič
added a research item
Seznam sort sadnega drevja v sadovnjaku Pod skalco v Kojskem v Goriških Brdih.
Zoran Božič
added a research item
Predavanje o starih sadnih sortah nekoč in danes, s poudarkom na Vipavski dolini, in predstavitev sadovnjaka Pod skalco v Kojskem v Brdih.
Zoran Božič
added 3 research items
Razločevanje med sadno vrsto hruške (pituralka), značilno za Brda, in oznako za pozne hruške, namenjene kuhanju ali pečenju (petorali caldi).
Predstavitev sadjarske tradicije v srednji Soški dolini.
Predstavitev dela antičnega sadjarja in pisca Columelle in povezava z briškim izročilom o zdravljenju prašičje rdečice.