Project

Naturalne reakcje ciała w sytuacji bezpośredniego ataku

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
1

Project log

Darek Ambroziak
added 2 research items
Celem projektu było sprawdzenie, czy stosowany obecnie system szkoleń dla funkcjonariuszy policji we właściwy sposób przygotowuje ich do zagrożeń, jakim będą oni mieli za zadanie sprostać podczas służbowych interwencji. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności procedur szkoleniowych, projekt miał za zadanie dostarczyć informacji oraz wskazówek, które stanowiłyby podstawę do skonstruowania skutecznego systemu szkoleń. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania zastosowano dwie odrębne procedury badawcze – analizę 239 ataków na policjantów z 2007 roku oraz badanie naturalnych reakcji na atak, przeprowadzone na 77 policjantach skierowanych na kurs podstawowy do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wyniki analiz ujawniły istotne wady w konstrukcji szkolenia, dotyczące zarówno właściwego rozplanowania czasu, jak i skuteczności samych technik samoobrony. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano rozwiązania, które pozwolą na istotne zwiększenie efektywności stosowanych w policji procedur szkoleniowych, a w rezultacie przyczynią się do ochrony życia i zdrowia zarówno samych funkcjonariuszy, jak i innych osób biorących udział w interwencjach.