Project

Nationalism in Slovene Literature

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
1 new
110

Project log

Zoran Božič
added a research item
Ocena romana Preko vode do svobode idrijskega pisatelja Tomaža Kosmača z dodatkom nekaj utrinkov iz vojaškega življenja avtorja recenzije.
Zoran Božič
added a research item
Obe besedili sta nastali v prelomnih trenutkih slovenske zgodovine: Prešernova pesnitev v času nemške politične, gospodarske in kulturne nadvlade in porajanja zahtev po združeni Sloveniji, Bevkova povest pa v času italijanskega fašizma in okupacije Primorske. Na prvi pogled Prešernova visoka romantična poezija in Bevkova prejkone trivialna povest razen tematike poganstva in krščanstva nimata nič skupnega, vendar pa gre v obeh primerih za prikrito sporočilo, pogojeno s cenzurnimi postopki tedanje oblasti, za obsodbo nasilnih tujih oblastnikov, za pozive k narodni enotnosti, za poudarjanje domoljubne zavesti in za odnos do narave, ki kot najvišjo vrednoto vzpostavlja tostranstvo in ne onostranstvo.