Project

NVKP_016-0019

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
17
Reads
1 new
91

Project log

Mohammed Abed
added a research item
A fenntarthatóság szempontjából rendkívül fontos a károsanyag kibocsájtás csökkentése, a meglévő anyagok hosszú időn át tartó használata és az élettartamuk végén az újrahasznosításuk. Egyre jelentősebb a törekvés, hogy a betonok anyagában növeljük a hulladékok és ipari melléktermékek mennyiségét, és csökkentsük a cementtartalmat és a bányászott vagy nagy távolságból szállított összetevőket. Közben a tartósság és a szilárdság is fontos, mert ez az összes felhasznált beton mennyiséget csökkenti. Kísérletsorozatunkban huszonegy öntömörödő betonkeverék (SCHPC) fagyhámlás vizsgálatát végeztük el, ahol az adalékanyag durva frakciójának egy részét újrahasznosított betonzúzalékra cseréltük, illetve három feldolgozás nélküli hulladékalapú poranyagot, erőművi pernyét, hulladék perlitport és hulladék pórusbetonport alkalmaztunk cementhelyettesítő vagy cement kiegészítő anyagként kísérleti jelleggel. A szilárdságokat is vizsgáltuk, de a magyarországi felhasználásokban a legkritikusabb kérdés általában a fagyállóság. A vizsgálatokat 270 napos korban végeztük, hogy a kiegészítőanyagok cementnél lassabban lejátszódó kémiai reakciói is kifejthessék hatásukat. Az eredmények azt mutatták, hogy a betonzúzalék alkalmazása nem befolyásolja szignifikánsan az öntömörödő beton fagyhámlással szembeni ellenállását, a cementkőváz összetételének hatása jelentősebb. A cementhelyettesítő anyagként alkalmazott pernye és perlitpor (15%- ig) a beton fagyhámlással szembeni ellenállásának növekedését eredményezték, függetlenül attól, hogy az alkalmazott adalékanyag kizárólag természetes volt vagy betonzúzalékot is tartalmazott. A vizsgálatokkal igazoltuk, hogy jelentős hulladékfelhasználás (adalékanyag durva frakciójának 25-50%-os, illetve a cement legfeljebb 15%-os helyettesítése) mellett is a fagyállóság szempontjából tartós betont lehet készíteni.
Mohammed Abed
added a research item
This Chapter provides a detailed better understanding of the freeze/thaw effect on concrete, it is discussing the attack mechanism for both types of freeze/thaw deterioration: Internal frost damage and Surface scaling. Freeze/thaw attack is a serious problem for concrete but the most common physical deterioration type that shortening the life of concrete in cold environments. An Air-entraining agent is one of the solutions for reducing the effect of freeze/thaw cycles on concrete. Meanwhile Using supplementary cementitious materials in the production of concrete has different effects on the behavior of concrete exposed to freeze/thaw cycles. This chapter is discussing five of the common supplementary cementitious materials and their effect on concrete resistance to freeze/thaw cycles.
Tamás Földes
added a research item
Földes Tamás Tomogeo Kft 5000-Szolnok Madách u 26. t.foldes@t-online.hu ÖSSZEFOGLALÁS A cikk ismerteti a CT és microCT mérés technikát és felhasználási lehetőségeit a természetes kőzetanyagok értékelésében, 20 éves saját eredmények alapján. Ezek a tapasztalatok jól felhasználhatók voltak az utóbbi 10 évben az építőanyagok hasonló jellegű vizsgálataiban. Ezek során született eredmények: építőanyagok általános kvantitatív és kvalitív szerkezeti elemzése , porozitás értékelés, repedezett szerkezetek elemzése, mérési felbontás feletti pórusméret és alakelemzés , korróziós folyamatok hatásainak vizsgálata, összetétel szegmentációs vizsgálatok , klasszikus laborvizsgálati eredmények eltéréseinek magyarázata , faanyagok telítési és kezelési értékelései .
Salem Georges Nehme
added a research item
A betonok fagy-, illetve fagy- és olvasztósóállóság-vizsgálati hámlása időben lejátszódó folyamat, amely lassuló vagy gyorsuló jellegének korábban nem túl sok figyelmet szenteltünk. A hámlasztásos fagyasztási lassulás is viszonylag új fogalomnak tekinthető, amely fogalom ilyen elnevezésének a nemzetközi irodalomban sem találtuk a nyomát. E cikkben – amelyet az NVKP 16-1-2016-0019 pályázati támogatásból dolgoztuk ki – a hámlasztásos fagyasztási lassulási feltételt tartalmazó szabványoknak a lassulási feltétellel kapcsolatos intézkedéseit, valamint a lassulási feltétel e szabványokon túlmenő továbbfejlesztésének lehetőségét mutatjuk be.
Éva Lublóy
added 2 research items
Purpose The aim of the research was to investigate the effect of concrete strength on the fire resistance of structures. At first, it may seem contradictory that higher concrete strengths can decrease the fire resistance of building structures. However, if the strength of the concrete exceeds a maximum value, the risk of spalling (the detachment of the concrete surface) significantly. Design/methodology/approach Prefabricated structural elements are often produced with higher strength. The higher concrete strengths generally do not cause a reduction in the load bearing capacity, but it can have serious consequences in case of structural fire design. Results of two prefabricated elements, namely, one slab (TT shaped panel) and one single layer wall panel, were examined. Results of the specimen with the originally designed composition and a specimen with modified concrete composition were examined, were polymer fibres were added to prevent spalling. Findings As a result of the experiments, more strict regulations in the standards the author is suggested including more strict regulations in the standards. It has been proved that to ensure the fire safety of the reinforced concrete structures, it is required after polymer fibres even in lower concrete strength class than prescribed by the standard. In addition, during the classification and evaluation of structures, it is advisable to introduce an upper limit of allowed concrete strength for fire safety reasons. Originality/value As a result of the experiments, the author suggests including more strict regulations in the standards. It has been proved that to ensure the fire safety of the reinforced concrete structures, it is necessary to require the addition of polymer fibres even in lower concrete strength class than prescribed by the standard. In addition, during the classification and evaluation of structures, it is advisable to introduce an upper limit of allowed concrete strength for fire safety reasons.
György L. Balázs
added a research item
This is a Congress Proceedings with important information on innovations in concrete on composition, reinforcements, characteristics, design and applications
Salem Georges Nehme
added a research item
Az utóbbi évtizedekben számos épületkatasztrófa igazolta, hogy a tűzteherre való méretezés kérdései továbbra is aktuálisak. A különböző hőmérsékleti tartományokban a betonban lejátszódó legfontosabb fizikai és kémiai folyamatok jelentősen befolyásolják a beton magas hőmérséklet hatására kialakuló anyagtulajdonságait. A beton tűzterhelés hatására bekövetkező tönkremenetele alapvetően két okra vezethető vissza a beton alkotóelemeinek kémiai átalakulására, illetve a betonfelület réteges leválására. A beton szilárdsági tulajdonságainak változása magas hőmérsékleten a következő paraméterektől függ: a cement típusától, az adalékanyag típusától, a víz-cement tényezőtől, az adalékanyag-cement tényezőtől, a hőterhelés módjától és a lehűtés módjától. Magas hőmérséklet hatására a beton szerkezete megváltozik, jelen cikkben ezen változásokat ismertetjük