Project

LIBRARY PUBLISHING як один із сервісів Наукової бібліотеки УІПА

Goal: У тісній взаємодії з відповідальними редакторами наукових збірників академії підняти рівень видання фахових видань академії.
Здійснюється комплекс бібліотечних інноваційних послуг та креативних рішень для підтримки створення, організації доступу, поширення, курування, ефективного представлення наукових здобутків вчених УІПА у світовому інформаційному просторі.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
2
Reads
0 new
6

Project log

Светлана Карпенко
added a research item
LIBRARY PUBLISHING ЯК ОДИН ІЗ СЕРВІСІВ НБ УІПА Нові форми створення, зберігання та поширення наукових досягнень й забезпечення до них стійкого доступу запроваджуються заходами, що забезпечують діяльність університетських бібліотек світу в напрямі «Library Publishing» (Бібліотечне видавництво). Library Publishing розуміється як набір заходів, що проводяться в бібліотеках університетів і коледжів для підтримки створення, розповсюдження та курирування наукових, творчих та/або навчально-методичних робіт. Наукова бібліотека УІПА (НБ) здійснює комплекс бібліотечних інноваційних послуг та креативних рішень для підтримки створення, організації доступу, поширення, курування, ефективного представлення наукових здобутків вчених УІПА у світовому інформаційному просторі. З 2007 р. працює сайт бібліотеки (http://library.uipa.edu.ua/) з виходом на електронний каталог. У 2012 р. з ініціативи НБ було організовано ELArUIPA-електронний архів академії. У тісній взаємодії з відповідальними редакторами наукових збірників академії НБ приймає участь у виданні та просуванні фахових видань академії до наукометричних баз даних. Збірники наукових праць академії проходять аналітико-синтетичну обробку в НБ (УДК, перевірка бібліографії за ДСТУ та References), повні тексти статей розміщуються на інтернет-порталі НБУВ «Наукова періодика України». Науковою бібліотекою проводиться перевірка статей на плагіат. У 2018 р. розпочата робота з оновлення сайтів збірників на загальнодержавній технологічній платформі Open Journal Systems (OJS), наповнення сайтів новою інформацією у відповідності до вимог міжнародних наукових баз даних. Здійснюється оцифрування та збереження цифрових архівів на сайтах журналів. Розпочато роботу з Crossref з отримання та присвоєння Digital Object Identifier (DOI) статтям збірників. З метою реклами збірників та пропаганди науки УІПА Науковою бібліотекою створено профілі збірників у Google Scholar. Таким чином, активна підтримка НБ УІПА ініціатив Open Access забезпечує необмежений доступ дослідників усього світу до наукових публікацій вчених академії та її періодичних видань, тим самим збільшуючи їх видимість і науковий вплив. Бібліотека бере активну участь у роботі академії з питань наукометрії, здійснює моніторинг наукового потенціалу УІПА та особистого рейтингу вчених в українському індексі наукового цитування, рейтингах міжнародного рівня; сприяє формуванню бренду вченого (допомога в отриманні ідентифікаторів авторів, створенні профілів, реєстрації у БД). Фахівці бібліотеки проводять дослідження щодо індексів впливовості періодичних видань у наукометричних БД (Scopus, WoS, DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus та ін.); визначають найбільш «рейтингові» журнали (за показниками міжнародних наукометричних БД «Web of Science» та «Scopus»), у яких бажано публікуватись науковцям академії.
Светлана Карпенко
added a project goal
У тісній взаємодії з відповідальними редакторами наукових збірників академії підняти рівень видання фахових видань академії.
Здійснюється комплекс бібліотечних інноваційних послуг та креативних рішень для підтримки створення, організації доступу, поширення, курування, ефективного представлення наукових здобутків вчених УІПА у світовому інформаційному просторі.