Project

Innovasjon og utvikling i barnevernet

Goal: Prosjektets hovedmål og delmål:
Prosjektet tar sikte på og nærmere utforske i praksis hva kjærlighet kan innebære i barnevernstjenestens arbeid. Kjærlighetsbegrepet har i det siste vært en del omdiskutert da det er en usikkerhet hva dette innebærer i en profesjonell rolle, og hva som forventes av de ansatte i barnevernet, enten det er i tiltak eller i tjenesten.
Hovedmål er derfor: Å utforske nærmere hvordan kjærlighet kan inngå som en del av barnevernets praksis.
Delmål: Å rette fokus på de ansattes menneskesyn, verdier og personlige kompetanse i møte med barn og foreldre i barnevernet på Sør Helgeland.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
2
Reads
0 new
7

Project log

Hilde Marie Thrana
added a project goal
Prosjektets hovedmål og delmål:
Prosjektet tar sikte på og nærmere utforske i praksis hva kjærlighet kan innebære i barnevernstjenestens arbeid. Kjærlighetsbegrepet har i det siste vært en del omdiskutert da det er en usikkerhet hva dette innebærer i en profesjonell rolle, og hva som forventes av de ansatte i barnevernet, enten det er i tiltak eller i tjenesten.
Hovedmål er derfor: Å utforske nærmere hvordan kjærlighet kan inngå som en del av barnevernets praksis.
Delmål: Å rette fokus på de ansattes menneskesyn, verdier og personlige kompetanse i møte med barn og foreldre i barnevernet på Sør Helgeland.