Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
22

Project log

P.J. van Eijl
added a research item
In Talent voor Morgen staan honoursprogramma's centraal. Dit zijn speciale programma's voor studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere onderwijs hen biedt. Deze programma's staan ook bekend onder namen als Honours Colleges, Master Classes en Excellente Trajecten. Ze zijn veelal opgezet vanuit de gedachte dat onderwijs niet het vullen van een vat is, maar het ontsteken van een vuur. Hierbij zijn honoursstudenten actieve participanten en is de docent leermeester en inspirator. De volgende onderwerpen worden behandeld: -Het begrip talent -Kenmerken van honoursprogramma's -Didactiek van honoursprogramma's -Suggesties en beslispunten voor het ontwikkelen van honoursprogramma's -Voorbeelden van bachelor- en master-honoursprogramma's -Talentontwikkeling voorafgaand aan het hoger onderwijs -Onderzoek naar honoursprogramma's -Stimuleren van verbreding van talentontwikkeling
Stan van Ginkel
added a research item
Seven strategies for implementing an honours community 1.Match students for the honours programme based on willingness and capabilities to cooperate 2.Shared experiences are the key issue in honours communities. 3.Facilitate student initiatives can be a powerful way to strengthen student ownership of an honours community. 4.Create of an intense period of interaction to deepen and enhance bonding within an honours community. 5.Organize a series of interactive activities during the whole programme to stimulate community. 6.Highlight the performance of a teacher/coach as a role model. 7.Involve community activities in feedback procedures and student evaluations.
Stan van Ginkel
added 8 research items
VOR Sirius workshop, donderdag 20 oktober 2011, met als casus: Communityvorming in een interdisciplinair honoursprogramma.
Welke honoursprogramma’s zijn er in de masteropleidingen van Nederlandse universiteiten, wat zijn de kenmerken daarvan en hoe verhouden die zich tot dergelijke programma’s in buitenlandse universiteiten? Een tweede onderzoeksvraag in deze studie betreft de behoefte van studenten aan extra onderwijsactiviteiten bovenop, naast of geïntegreerd met de reguliere master.