Project

Holy War in North Central Europe

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
2
Reads
1 new
107

Project log

Darius Von Guettner
added a research item
http://www.apkmuk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53
Darius Von Guettner
added a research item
W 1095 roku papież Urban II wezwał do zbrojnej pielgrzymki do Grobu Pańskiego. Rozpoczęła się era chrześcijańskich wojen świętych, które z czasem nazwano wyprawami krzyżowymi. Na Wschód wyruszyły rzesze rycerzy europejskich, aby wyrwać Jerozolimę i Ziemię Świętą z rąk niewiernych. Jak zareagowała na to Polska, znajdująca się wtedy nieco na uboczu wydarzeń rozgrywających się w centrum Europy? Czy idea świętej wojny była bliska polskim władcom? Czy Piastowie włączyli się w ruch krucjatowy i podążyli do Ziemi Świętej? Czy święta wojna, uznawana za obowiązek każdego chrześcijańskiego władcy, była jednym z kierunków ich działań? Kiedy służyć miała zbawieniu, a kiedy stawała się doskonałym instrumentem polityki? Wyprawa do Jerozolimy wiązała się z wieloma niedogodnościami: wydatkami i koniecznością opuszczenia na dłuższy czas swoich ziem. To mogło zniechęcać, zwłaszcza w dobie rozbicia dzielnicowego, które nie służyło stabilizacji kraju. Nie dziwi więc, że książęta piastowscy woleli realizować swój obowiązek świętej wojny jak najbliżej domu i chętnie wybierali aktywną rolę w misjach w rejonie Bałtyku, prowadzonych, by zlikwidować ostatni bastion pogaństwa w Europie. Książka wpisuje się w prowadzony obecnie w polskiej historiografii dyskurs na temat recepcji idei krucjatowych w Polsce średniowiecznej, udziału Polski w szeroko rozumianym ruchu krucjatowym i wpływie tej recepcji na polskie elity. Güttner-Sporzyński omówił przyswajanie sobie przez polskie elity pojęcia świętej wojny i stopniowe łączenie tego pojęcia z pojęciem krucjaty. Oryginalność tego ujęcia jest zaletą pracy. Drugą ważną zaletą jest dokładna analiza międzynarodowego tła recepcji idei świętej wojny w Polsce. Prof. dr hab. Maria Starnawska (z recenzji) Darius von Güttner-Sporzyński – doktor historii, wykładowca na Uniwersytecie w Melbourne. Zajmuje się dziejami średniowiecza, na które spogląda z szerszej perspektywy i bada je interdyscyplinarne. Poszukuje wzorców i schematów, zwłaszcza w dziedzinie historii idei kultury. Istotne są dla niego kulturowe aspekty wojny, pamięci historycznej i tożsamości oraz duchowości człowieka wieków średnich. Podejmuje tematy związane z chrystianizacją, krucjatami, zakonami rycerskimi i papiestwem. Wśród jego szczególnych zainteresowań znalazła się historia państwa Piastów.
Darius Von Guettner
added a research item
The twelfth-century rulers of Poland took an active role in holy wars in the Baltic, the last bastion of paganism in Europe, by adapting the idea of Christian holy war to suit local conditions. This study charts the evolution of the ideology of holy war and crusading in medieval Poland through Polish incursions into the Baltic, the last bastion of paganism in Europe. It traces the transmission of the idea of holy war and crusade to north central Europe, explaining its impact on political and religious life in Poland, and Polish missionary and crusading activity in Prussia, Pomerelia, and Pomerania. Holy war and crusade helped influence state formation, politics, and dynastic succession. Key mechanisms by which the idea of holy war was transmitted to Poland are examined and compelling evidence is provided that the Polish elites were highly familiar with, and receptive to, the idea of crusade. The Polish elites were deliberate participants in Christian holy wars and undertook various crusading activities during the twelfth century. The influence of the idea of holy war on the actions of the Polish dynasts and the central role of women in the establishment of family traditions of participating in crusading are examined in some detail. Furthermore, this book explores the conditions that enabled the cause of the Christianization of Prussia to be taken up by the Teutonic Order by tracing the divergence of the idea of holy war in the Piast realm away from the norms of Latin Christendom in the late twelfth and early thirteenth centuries. This work offers new perspectives for international studies of warfare sanctioned by religion.
Darius Von Guettner
added 2 research items
The Crusader World is a multidisciplinary survey of the current state of research in the field of crusader studies, an area of study which has become increasingly popular in recent years. In this volume Adrian Boas draws together an impressive range of academics, including work from renowned scholars as well as a number of though-provoking pieces from emerging researchers, in order to provide broad coverage of the major aspects of the period. This authoritative work will play an important role in the future direction of crusading studies. This volume enriches present knowledge of the crusades, addressing such wide-ranging subjects as: intelligence and espionage, gender issues, religious celebrations in crusader Jerusalem, political struggles in crusader Antioch, the archaeological study of battle sites and fortifications, diseases suffered by the crusaders, crusading in northern Europe and Spain and the impact of Crusader art. The relationship between Crusaders and Muslims, two distinct and in many way opposing cultures, is also examined in depth, including a discussion of how the Franks perceived their enemies. Arranged into eight thematic sections, The Crusader World considers many central issues as well as a large number of less familiar topics of the crusades, crusader society, history and culture. With over 100 photographs, line drawings and maps, this impressive collection of essays is a key resource for students and scholars alike.