Project

Historia kobiet

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
0
Reads

0 new
4

Project log

Adam Miodowski
added a research item
The Social and Civic Women's League has acted in Communist Poland in the years 1945-1949. Its first official press release, which was "Praca Kobiet", started its publication only in 1946. Periodical publishing had been issued by Warsaw Regional Board of the association. The national magazine "Nasza Praca", an organ of the General Board, has been received by the readers just before commencement of 1947. In texts published on its sites it was continued a publication of the information concerning the activity of foreign women's movements and their international organizations such as the World Democrat Women Federation. Cognitive values of such publications varied a lot. This was significantly influenced by the journalist language used to transfer (newspeak) and propaganda (non-substantive) choice of recorded and disregarded facts. Their analysis however helped to discover mechanisms of functioning (interaction) of the leftist women's movements on the international front in the second half of the 1940s in the 20th century. Keywords: the second half of the 1940s in the 20th century, history of women, international leftist women's organizations, national leftist women's organizations, history of the press, Polish leftist women's press
Adam Miodowski
added 8 research items
Aleksandra Domontowicz urodziła się 31 marca 1872 r. w Peters-burgu. W 1893 r. w wieku 21 lat wyszła za mąż za Michała Kołłontaja. Dzięki mężowi poznała rewolucyjną myśl Karola Marksa, Fryderyka Engelsa i Jerzego Plechanowa. Po rozstaniu z mężem A. Kołłontaj wyjechała w 1898 r. do Szwajcarii, gdzie podjęła studia ekonomiczne. Podczas pobytu w zachodniej Europie nawiązała wiele kontaktów ze środowiskami rewolucyjnymi. Z początkiem XX w. powróciła do Rosji już jako lewicowa aktywistka, by objąć stanowisko sekretarza petersburskiego komitetu partii bolszewickiej. Od tego czasu w swoich poczynaniach odznaczać się zaczęła szczególną wrażliwością na położenie kobiet w swoim kraju. Był to punkt wyjścia do stopniowego zbliżania się przez nią do radykalnego nurtu marksistowskiego feminizmu. Po przewrocie bolszewickim w 1917 r. powołana została na stanowisko komisarz ludowej do spraw opieki społecznej, stając się pierwszą kobietą na świecie pełniącą funkcję ministra. W tym czasie organizowała liczne konferencje i spotkania komunistek z całej Europy. Pod koniec 1918 r. A. Kołłontaj utworzyła wespół z Inessą Armand pierwszy na świecie urząd do spraw kobiet. Słowa kluczowe: Aleksandra Kołłontaj • marksistowski feminizm • rewolucja obyczajowa • Rosja Sowiecka
In December 1948, at the unification congress of the Polish Workers’ Party and the Polish Socialist Party, the Polish United Workers’ Party was formed. Thus, transplanted to Poland from July 1944, Stalinism entered the phase of its unfettered development. It reached the apogee of its development in the mid-1950s, and it was only October 1956 that closed the gloomiest period in the history of People’s Poland. The pathologies of Stalinism left their mark on the activities of the Main Board, as well as on the field structures of the new League of Women. In 1947-1955, the association was used to implement the productivisation process of Polish women. At the end of 1955, the process of program changes was initiated. The previous priority gave way to entirely different objectives, i.e. organizing assistance to women in the sphere of employment, raising children, household, hygiene and health.