Project

Floristic research in Czech Republic

Goal: New findings

Date: 1 January 2010

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
59

Project log

Jan Doležal
added a research item
The third part of this series of articles on the distribution of Pilosella in Eastern Bohemia summarises records from the phytogeographical district of Sudetské mezihoří. A total of 13 taxa were found, of which five were basic species (P. aurantiaca, P. bauhini, P. caespitosa, P. officinarum and P. piloselloides) and eight were taxa of hybrid origin (P. bauhini × P. glomerata, P. brachiata, P. densiflora, P. floribunda, P. glomerata, P. iserana, P. polymastix and P. ziziana). Records on P. bauhini × P. glomerata and hybridogenous taxa P. brachiata, P. densiflora and P. polymastix are new to this phytogeographical district.
Jan Doležal
added a research item
The second part of the paper on the distribution of Pilosella summarizes records from the phytogeographical districts 59. Orlické podhůří and 60. Orlické opuky. In Orlické podhůří, a total of 11 taxa were found, five of which were basic species, including P. aurantiaca, P. bauhini, P. caespitosa, P. officinarum and P. piloselloides, and six hybridogenous species, including P. aurantiaca × P. officinarum, P. erythrochrista, P. flagellaris, P. floribunda, P. glomerata and P. macrostolona. Records of P. aurantiaca × P. officinarum, P. bauhini and P. macrostolona are new to this phytogeographical district. In Orlické opuky, a total of 10 taxa were found, five of which were basic species, including P. aurantiaca, P. bauhini, P. caespitosa, P. officinarum and P. piloselloides, and five hybridogenous species, including P. aurantiaca × P. officinarum, P. brachiata, P. calodon, P. flagellaris and P. glomerata. Records of P. aurantiaca, P. aurantiaca × P. officinarum, P. brachiata, P. caespitosa and P. calodon are new for this phytogeographical district.
Jan Doležal
added a project goal
New findings
 
Jan Doležal
added 6 research items
This article sumarized information about botanical season 2016. Botanist Jan Doležal realized several botanical exkursions for general and professional public. He discovered critically endangered or new introduced species in the flora of the czech republic.
Jan Doležal
added 8 research items
Vranec jedlový (Huperzia selago (L.) Schrank et C. F. P. Martius) patří podle červeného a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Procházka et al. 2001) k ohroženým druhům naší květeny (C3), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů). Druh je znám svým výskytem především z vlhkých humózních smrkových lesů vyšších poloh, ze zpevněných kamenných sutí a ze subalpínských luk především na kyselém geologickém podkladu. Izolovaně se vyskytuje v nižších polohách v inverzních vlhkých a stinných roklích.