Archived project

Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy

Goal: Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

Methods: Zogniskowane wywiady grupowe, Indywidualne wywiady poglebione, Ilosciowe badanie ankietowe, Desk Research, Seminarium

Date: 1 January 2010 - 31 December 2011

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
14
Reads
0 new
50

Project log

Andrzej Klimczuk
added a project goal
Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
 
Andrzej Klimczuk
added 2 research items
http://www.flexicurity.rzemioslo.bialystok.pl/dokumenty/flexcurity_w_wymiarze_regionalnym.pdf
http://www.flexicurity.rzemioslo.bialystok.pl/dokumenty/flexcurity_w_wymiarze_regionalnym.pdf