Project

Female pioneers in Dutch local politics

Goal: Four articles

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
0
Reads

0 new
3

Project log

Margit Van der Steen
added a research item
Boekenkasten vol zijn geschreven over de opkomst van politici en de manier waarop zij het spel om het behoud van de macht speelden. Hoe het afliep met die levens is echter veel minder systematisch bestudeerd. Uit Brits onderzoek bleek dat een politiek leven bijna altijd eindigde in een tranendal. Voor Nederland zijn de eerste bevindingen wat gemengder, zo maakte de recentelijk gepubliceerde bundel Slotakkoord. Het einde van politieke levens duidelijk. Wat voor de een een regelrecht drama betekende, viel anderen minder zwaar. Wanneer gereflecteerd wordt op het afscheid van de politiek komt ook de vraag naar voren of hier iets te zeggen valt over sekseverschillen. Immers, er is inmiddels ook het nodige geschreven over vrouwen in de politiek en de genderspecifieke obstakels waar zij mee te maken kregen bij hun mars door de instituties. Maar zouden zij ook met seksegerelateerde factoren te maken hebben gehad bij hun afscheid? Deze bijdrage bevat een eerste reflectie op deze vraag.
Margit Van der Steen
added a research item
This powerpoint briefly describes my project on female pioneers in Dutch Politics
Margit Van der Steen
added a research item
A new group of politicians entered the stage after the introduction of universal suffrage: female politicians. Whereas the first women in Parliament received some attention, pioneers in regional bodies or local councils have mostly been overlooked. Who were these women who stood for election in their own town or village? Were these unmarried women, as one might expect due to the resistance towards married women entering politics? And how were these women perceived? These questions are central to this contribution about female pioneers in local politics in the Netherlands (1919-1923)
Margit Van der Steen
added 2 research items
The paper explores the meaning of shifts in the electoral system in the Netherlands, which granted women the possibility to be elected in Parliament, regional bodies as well as local council in 1917. For the first time, the first women in local councils were studied. Furthermore the contribution analyses the remarkable successes of female members of Parliament in the fifties.
Historica. Tijdschrift voor gendergeschiedenis 43-1(2020) 3-9. Dit artikel werpt, op basis van diepgaand bronnenonderzoek, licht op de effecten van het actief vrouwenkiesrecht op de samenstelling van gemeenteraden. Voor het eerst krijgen we een beeld van de vrouwen die in 1923 zitting namen in de gemeenteraden. Dat leidt tot een opvallende conclusie over de partij die het meest profiteerde van het nieuwe stelsel. .
Margit Van der Steen
added a project goal
Four articles