Project

Creative Practices for Wellbeing - International Practice Framework

Goal: Using creativity for wellbeing has grown significantly over the years and is now becoming commonplace in many different contexts and settings, such as classrooms, workplaces, hospitals, hospices, community spaces, festivals, and even government.

Evidence for the use of creative practices such as poetry, storytelling, or biographical writing to support recovery or promote personal development is long established and is growing, and demonstrates an incredible power and potential.

Amidst this setting, and with the support of TS Eliot Foundation, The Old Possum’s Practical Trust, and the University of Chester, this guidance was developed to support practitioners in delivering effective and safe practice.

This guidance was developed between 2017-2019 by (1) analysing the key themes running through 100 professional frameworks from around the globe (including the UK, the US, Australia and global frameworks), (2) summarising the key themes into 20 carefully crafted statements, and then (3) using these statements as the basis for discussion and development of the statements in participatory face-to-face and online consultation meetings with a range of practitioners.

This guidance has therefore been generated through consultation with over 50 different roles from the arts, health, business, charities and third sector organisations, and government (e.g. school and university teachers, a wide range of therapists (e.g. art, dance, music, occupational), community writers, poets, musicians, artists, activists, policy advisors, community development professionals, counsellors, psychologists, nurses, public health professionals, researchers, and business professionals).

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
8
Reads

0 new
201

Project log

Tony Wall
added 2 research items
To be a storyteller is an incredible position from which to influence hearts and minds, and each one of us has the capacity to utilise storytelling for a sustainable future. This book offers unique and powerful insights into how stories and storytelling can be utilised within higher education to support sustainability literacy. Stories can shape our perspective of the world around us and how we interact with it, and this is where storytelling becomes a useful tool for facilitating understanding of sustainability concepts which tend to be complex and multifaceted. The craft of storytelling is as old as time and has influenced human experience throughout the ages. The conscious use of storytelling in higher education is likewise not new, although less prevalent in certain academic disciplines; what this book offers is the opportunity to delve into the concept of storytelling as an educational tool regardless of and beyond the boundaries of subject area. Written by academics and storytellers, the book is based on the authors’ own experiences of using stories within teaching, from a story of “the Ecology of Law” to the exploration of sustainability in accounting and finance via contemporary cinema. Practical advice in each chapter ensures that ideas may be put into practice with ease. In addition to examples from the classroom, the book also explores wider uses of storytelling for communication and sense-making and ways of assessing student storytelling work. It also offers fascinating research insights, for example in addressing the question of whether positive utopian stories relating to climate change will have a stronger impact on changing the behaviour of readers than will dystopian stories. Everyone working as an educator should fi nd some inspiration here for their own practice; on using storytelling and stories to co-design positive futures together with our students.
Tony Wall
added a research item
Í gegnum árin hefur notkun skapandi aðgerða til að auka velliðan aukist verulega og er nú að verða algeng í mismunandi umhverfi og aðstæðum, svo sem kennslustofum, vinnustöðum, sjúkrahúsum, línkadeildum, samfélagsrýmum, hátíðum og jafnvel hjá stjórnvöldum. Það er löngum sannað að skapandi aðgerðir eins og ljóðaskrif, frásagnarlist eða ritun ævisagna, styðja við bata og auka persónulegan þroska fólks, því fer notkun slíkra aðgerða vaxandi og í þeirri aukningu felast kraftar og möguleikar. Með þetta að leiðarljósi og með stuðningi frá TS Eliot Foundation, The Old Possum’s Practical Trust og háskólanum í Chester, voru þessar leiðbeiningar þróaðar til að styðja við iðkendur og aðstoða þá til að skila árangursríku og öruggu starfi. Hvernig leiðsögn þessi var þróuð Þessar leiðbeiningar voru þróaðar á árunum 2017-2019 með því að (1) greina þau lykilþemu sem eru í fyrirrúmi hjá 100 fagfélögum víðsvegar um heiminn (þar með talið breskum, bandarískum, áströlskum og alþjóðlegum fagfélögum), (2) draga saman þessi lykilþemu í 20 vandlega mótaðar yfirlýsingar og síðan (3) að nota þessar yfirlýsingar sem undirstöðu fyrir umfjöllun og þróun á efninu með þátttöku ýmissa iðkenda á samráðsfundum ýimst í eigin persónu eða með samráði í gegnum netið. Þessar leiðbeiningar hafa því verið gerðar í samráði við yfir 50 aðila úr mismunandi geirum eins og listum, heilsu, viðskiptum, góðgerðarmálum og samtökum innan þriðja geirans og stjórnvöldum (td grunn-, framhalds- og háskólakennurum, fjölmörgum meðferðaraðilum (td list, dans, tónlist, iðju) ), alþýðuskáld, ljóðskáld, tónlistarmenn, listamenn, aðgerðasinnar, ráðgjafar, sérfræðingar í samfélagsþróun, ráðgjafar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar, fagfólk í lýðheilsu, vísindamenn og viðskiptafræðingar).
Tony Wall
added 15 research items
Trong những năm gần đây, việc sử dụng sự sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển cân bằng về sức khoẻ thể chất và tinh thần ngày càng lớn mạnh và trở nên phổ biến ở những bối cảnh khác nhau như lớp học, nơi làm việc, bệnh viện, nhà tế bần, không gian công cộng, lễ hội, và thậm chí là các cơ quan chính phủ. Việc sử dụng các loại hình sáng tạo như thơ, chuyện kể, hoặc viết tiểu sử để hỗ trợ phục hồi hay thúc đẩy sự phát triển cá nhân đã được hình thành từ rất lâu và đang phát triển với những minh chứng thể hiện sức ảnh hưởng và tiềm năng phát triển rất lớn của nó. Trong bối cảnh này, với sự hỗ trợ của tổ chức TS Eliot Foundation, The Old Possum’s Practical Trust và trường Đại học Chester, bản hướng dẫn này được phát triển nhằm giúp các cán bộ triển khai công việc một cách hiệu quả và an toàn.
Metams bėgant, kūrybiškumo naudojimas gerovei siekti labai augo ir dabar tai yra bendra skirtingų tinklų ir kontekstų, pavyzdžiui, klasių, darbo vietų, ligoninių, hospisų, bendruomenės erdvių, festivalių ir net vyriausybių sritis. Akivaizdu, kad naudojimas kūrybinių praktikų, tokių, kaip poezija, pasakojimai, biografinis rašymas, padedančių sveikti ar skatinančių asmenybės vystymąsi, yra seniai prasidėjęs ir auga, ir demonstruoja neįtikėtiną galią ir potencialą. Mūsų aplinkoje, remiant TS Elioto fondui „The Old Possum’s Practical Trust” ir Česterio universitetui, šios gairės buvo parengtos praktikams palaikyti, vykdant bei skleidžiant veiksmingą ir saugią praktiką.
Kunskapen om kreativitetens betydelse för välbefinnande har ökat påtagligt under senare år, och kreativa metoder används nu inom många områden, som klassrum, arbetsplatser, sjukvård, öppna sammanhang och offentliga rum som bibliotek, festivaler och liknande, samt inom beslutsfattande. Kreativa praktiker - såsom poesi, berättande och biografiskt skrivande - har sedan länge vetenskapligt stöd och visar på mycket goda möjligheter inom rehabilitering och för personlig utveckling. Av den anledningen har denna guide tagits fram med stöd av TS Eliot Foundation, The Old Possum's Practical Trust och University of Chester, för att stödja utövare att leda och genomföra kreativa processer på ett säkert och meningsfullt sätt.
Tony Wall
added a research item
Sağlıklı yasam için yaratıcılık yıllar içinde önemli ölçüde büyüdü ve şimdi sınıflar, iş yerleri hastaneler, yaşlı bakım merkezleri, toplumsal alanlar, festivaller ve hatta hükumet gibi birçok farklı ortamlarda yaygınlaşabiliyor. Siirt, hikaye anla timi veya biyografik yazı gibi yaratıcı uygulamaların iyileşmeyi desteklemek ve kişisel gelişimi teşvik etmek için uzun suredir kullanılmaktadır ve her geçen gün yaygınlasmaktadır. Bu kılavuz, uygulayıcıları etkili ve güvenli bir sekilde desteklemek için TS Elliot Foundation, The Old Possum's Practical Trust ve University of Chester'in desteği ile geliştirilmiştir.
Tony Wall
added a project goal
Using creativity for wellbeing has grown significantly over the years and is now becoming commonplace in many different contexts and settings, such as classrooms, workplaces, hospitals, hospices, community spaces, festivals, and even government.
Evidence for the use of creative practices such as poetry, storytelling, or biographical writing to support recovery or promote personal development is long established and is growing, and demonstrates an incredible power and potential.
Amidst this setting, and with the support of TS Eliot Foundation, The Old Possum’s Practical Trust, and the University of Chester, this guidance was developed to support practitioners in delivering effective and safe practice.
This guidance was developed between 2017-2019 by (1) analysing the key themes running through 100 professional frameworks from around the globe (including the UK, the US, Australia and global frameworks), (2) summarising the key themes into 20 carefully crafted statements, and then (3) using these statements as the basis for discussion and development of the statements in participatory face-to-face and online consultation meetings with a range of practitioners.
This guidance has therefore been generated through consultation with over 50 different roles from the arts, health, business, charities and third sector organisations, and government (e.g. school and university teachers, a wide range of therapists (e.g. art, dance, music, occupational), community writers, poets, musicians, artists, activists, policy advisors, community development professionals, counsellors, psychologists, nurses, public health professionals, researchers, and business professionals).