Project

Conservation of Buxus sempervirens in the NE Iberian Peninsula

Goal: The conservation of Buxus sempervirens and the management of Cydalima perspectalis

Date: 1 January 2020

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
40

Project log

Jordi Bou
added 2 research items
El boix (Buxus sempervirens) és un element important del paisatge vegetal de les comarques de Girona, ja que forma les boixedes i és dominant en l’estrat arbustiu de diversos hàbitats forestals. Actualment, aquesta espècie es troba greument amenaçada a causa de l’impacte de la plaga de la papallona del boix (Cydalima perspectalis). Aquest lepidòpter és una espècie invasora d’origen asiàtic introduïda el 2007 a Europa, i posteriorment detectada el 2014 a la Garrotxa. L’eruga causa la defoliació del boix, ocasionant greus danys que poden arribar a matar els individus. Des de que la plaga va arribar a Catalunya s’ha anat expandint, especialment a les comarques de Girona on es troba el 42% de la superfície afectada. Tot i així, si el boix sobreviu a la onada de la plaga, s’ha observat que té capacitat de rebrotar, fet que pot ser un factor clau en l’evolució de la problemàtica. Els impactes d’aquesta plaga fan necessària la seva gestió mitjançant l’aplicació de mètodes de control. En els estudis realitzats per la Universitat de Girona en parcel·les experimentals s’està analitzant l’efectivitat dels principals mètodes de control de la plaga. Els resultats obtinguts del seguiment ecològic mostren que el tractament amb Bacillus thuringiensis protegeix el creixement primaveral del boix reduint la defoliació. En canvi, el tractament de captura massiva amb feromones resulta insuficient per a la preservació del boix i l'aplicació de parasitoids (Trichogramma spp.) no és efectiva en la reducció dels danys. També s’estan analitzant els efectes de la plaga a la comunitat florística de les boixedes, ja que s’ha determinat que quan la presència de danys del boix és elevada la riquesa i abundància de plantes és major. El boix es troba greument amenaçat, motiu pel qual cal seguir investigant la plaga per tal de conservar aquesta planta típica de l’estatge montà de les comarques de Girona.
El boix (Buxus sempervirens) és una espècie dominant en diversos hàbitats arbustius i forestals de l’estatge montà a Catalunya i actualment es troba greument amenaçada a causa de l’impacte de la plaga de la papallona del boix (Cydalima perspectalis). Aquest lepidòpter és una espècie invasora d’origen asiàtic que únicament s’alimenta de les fulles del boix i fins i tot de l’escorça, ocasionant danys tant greus que poden acabar amb la mort dels individus. La gestió d’aquesta plaga es fa necessària ja que l’impacte de la papallona afecta grans extensions de boix en el territori. Des de la Universitat de Girona es fa un estudi en parcel·les experimentals per analitzar l’efectivitat dels principals mètodes de control. Els tractaments consisteixen en l’aplicació de Bacillus thuringiensis, la captura massiva amb feromones sexuals com a reclam i l’ús de parasitoids del gènere Trichogramma. Els resultats del seguiment realitzat mostren l’efectivitat del tractament amb B. thuringiensis, que protegeix el creixement primaveral del boix reduint la defoliació, tot i que es tracta d’un fitosanitari que afecta a altres lepidòpters. En canvi, el tractament de captura massiva resulta insuficient per a la preservació del boix i l'aplicació dels parasitoids no és efectiva en la reducció dels danys. L’estudi també analitza els efectes de la plaga a la comunitat florística de la boixeda, on s’ha observat que a major defoliació més elevada és la riquesa i l’abundància de plantes, ja que els boixos afectats exerceixen una menor competència sobre la resta d’espècies de la comunitat. L’estudi demostra que per gestionar aquesta plaga cal dur a terme una gestió adaptativa combinant els tractaments de feromones i de B. thuringiensis segons les seves limitacions i impactes en l’ecosistema. El primer s’hauria d’utilitzar com a eina preventiva, mentre que el tractament amb B. thuringiensis s’hauria de restringir a escenaris regionals d’afectació severa del boix.
Jordi Bou
added a project goal
The conservation of Buxus sempervirens and the management of Cydalima perspectalis