Project

Conferinta Executare Silita Targu Mures 2019

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
0

Project log

Nicolae Ploesteanu
added a research item
Rezumat: Studiul ia în considerare realitatea că în cadrul procedurilor de executare silită, adesea debitorii formulează contestație la executare împotriva titlurilor executorii solicitând instanței inclusiv verificarea unor aspecte care țineau de fondul litigios, cum ar fi constatarea caracterului abuziv al unor clauze în contractele de credit a căror neexecutare a fundamentat începerea executării silite. Rămâne să se răspundă în special la întrebarea dacă o asemenea instanță de executare este sau nu competentă să judece o astfel de cauză. Cuvinte cheie: Curtea de Justiție a Uniunii Europene; Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatori; Procedură de executare silită; Material engleză: Consequences upon enforcing procedure of the breach of consumer protection regime concluding a credit agreement Abstract: The study taking into account the reality that in the context of enforcing procedure, the debtors claim upon enforcement titles and ask for a review of the title on substantial grounds, especially the unfair of a term stipulated between a supplier and a consumer provided by the credit agreement. After a presentation of European Court of Justice jurisprudence on the matter remain to address the problem if an enforcement court in Romanian is competent to review the enforcement title on this ground.