Project

Column

Updates
0 new
3
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
230

Project log

Hein A.M. Klemann
added an update
Vanaf vandaag elke maand tot augustus een langer artikel over het Beleg van Haarlem, 450 jaar geleden.
 
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de wijze waarop de Schout Schatter de minderheidskerken, vooral de katholieken, afperste.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het algemeen waren van de badkamer eerst in de nieuwbouw en daarna ook in de woningrenovatie, waardoor de badhuizen overbodig werden.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de concurrentie van postwagens, maar vooral snorders, die de trekschuiten rond Haarlem al voor de komst van de trein bedreigden.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de snelle neergang van de sportcarrière en van de eerste Nederlandse sportheld Jaap Eden
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de eerste keer dat Jaap Eden in 1893 wereldkampioen schaatsen werd en hoe hij bij zijn terugkeer in Haarlem op voor die tijd ongekende wijze werd ingehaald en daarmee Nederlands eerste sportheld werd.
Hein A.M. Klemann
added 2 research items
Over de slechte wijze waarop Haarlem omgaat mijn zijn monumenten en beschermde stadsgezicht
Over de snelle groei van Haarlem na deTweede Wereldoorlog en het probleem dat de industrie niet voldoende arbeiders kon krijgen omdat er geen woningen voor die mensen waren. Hoe dat leidde tot de bouw van Schalkwijk, maar die wijk pas gereedkwam toen de industrie al inzakte en de stad begon te krimpen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de voetbalwedstrijd Spartak Moskou-Haarlem van 20 oktober 1982, waarbij onder de toeschouwers een onbekend aantal slachtoffers viel
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de eerste bisschop van Haarlem, Nicolaas van Nieuwland , en zijn slechte reputatie. Dat hij relatief tolerant was tegenover protestanten en bijv. een debat tussen priesters van de Haarlemse Grote Bavo en hagenpredikers toestond, is vergeten.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over Haarlem en he begin van de Opstand tegen Spanje
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over fiscale heffingen en de gevolgen voor een Haarlems arbeidersgezin
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de Nationale Jeugdstorm en Haarlem
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de soms weinig doordachte verzetsdaden van Hannie Schaft en de Raad van Verzet in Haarlem
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het familiewapen van de burgemeester Testart met zogenaamde 'Morrenkoppen' en in hoeverre dat wijst op betrokkenheid bij de slavenhandel en slavernij
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over hoe de introductie van het konijn in de 14e eeuw tot zandverstuivingen ind e duinen leidde en de noodzaak helm te planten
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de historicus Opper mann en zijn leerling Brandt die meenden dat vele middeleeuwse oorkonde den, waaronder die van het Haarlemse stadsrecht vervalsingen waren.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de verzetsstrijder Bernard IJzerdraat en zijn werk als restaurator in Haarlem
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de 16e-eeuwse problemen van Haarlem en de pogingen af te komen van de sluis in de Spaarndammerdijk om zo een open toegang vanaf zee te krijgen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de bouw van de Spaarndamse schutsluis in 1253 en de reden daartoe.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de aanleg van het Schoterbos en de werkloosheidsbestrijding in de jaren '30
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de 16e-eeuwse geschiedschrijver Hadrianus Junius, die in zijn Latijnse studie over de geschiedenis van Holland, Batavia, niet alleen de Batavenmythe uitwerkt, maar ook die van Laurens Jansz Coster.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de NSB'er e SS-man G.A. van Schaik die niet alleen directeur van de Gemeentelijke HBS in Haarlem werd, maar ook allerlei plannen ontwikkelde voor een herziening van het onderwijs in Nederland naar nationaalsocialistische snit,
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de kroniek van de uit Spaarnwoude afkomstige monnik van de Abdij van Egmond, Willem Procurator
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over hoe in Haarlem en omgeving mensen hun kinderen noemden en welke regels daarbij golden.
Hein A.M. Klemann
added 2 research items
51 stukjes over Haarlem en omgeving uit het Haarlems Dagblad
Over de opstandigheid van Haarlems burgers tijdens het Rampjaar en de rol die vrouwen daarin speelden
Hein A.M. Klemann
added a research item
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de relletjes die in 1893 plaatsvinden als de kermis tot een week wordt bperkt
Hein A.M. Klemann
added a research item
Doordat de kermis elders in de 19e eeuw verboden werd, kwamen er steeds meer Amsterdammers naar Haarlem om kermis te vieren. Hier was dat nog lang een twee weken durend festijn. Ook hier werd er bezwaar tegen gemaakt uit burgerlijke kring. De kermis bedierf die goede zeden, ook doordat de danstenten de gehele nacht openbleven. Menige ouder of mevrouw met een dienstmeisje maakte zich er zorgen over dat zij niet wisten waar die meisjes verbleven. Was een stelletje eenmaal vermoeid van het dansen, dan zochten ze vaak de Hout of een van de parken op. In Amsterdam stond de kermis van Haarlem dan ook bekend als een plek waar men buitenechtelijke seks kon vinden.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Het idee van een Bloemendaalse onderneming om in dat dorp een standbeeld te plaatsen voor Johanna Borski omdat zij een groot, vrouwelijk ondernemer was, stuit op het bezwaar dat zij nauw betrokken was bij de slavernij in Zuid-Amerkaanse Nederlandse en Britse koloniën.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Hoe de waterhuishouding van het Hoogheemraadschap Rijnland in de 16e eeuw werd bedreigd door illegale turfwinning om de Haarlemse brouwerij-industrie draaiende te houden
Hein A.M. Klemann
added a research item
Hoe Haarlems moppenbier de markt kon veroveren door goedkope turf
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de wens een nieuwe schouwburg in Haarlem te bouwen
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het vooroorlogse wantrouwen tegen Roma en Sinti en hoe dat in Haarlem wel meeviel en hun vernietiging tijdens de oorlog
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de Haarlemse paardenmarkt en hoe de opkomst van de auto daar een einde aan maakte
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het overmatig drankgebruik in Haarlem in de 19e eeuw en de achtergrond daarvan
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het bezoek van de latere koning Filips II aan Haarlem in 1549
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over Haarlems Dagblad in de Tweede Wereldoorlog
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het onderdrukken van de vrije pers door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog, hoe hoofdredacteur Robert Peereboom daarop reageerde en en hoe dat uitpakte bij het Haarlem's Dagblad.
Hein A.M. Klemann
added a research item
In de jaren 1849 waren er plannen om met stroken asfalt waarop snelle diligences reden de trein eruit te concurreren. Diligences waren sneller en comfortabeler, zo was de claim.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over een jongen van 14 die in 1836 tot 16 jaar Tuchthuis werd veroordeeld
Hein A.M. Klemann
added a research item
Een door haar vader verkracht zwakzinnig meisje moest in 1747 voor het Haarlemse gerecht komen. Bloedschade was strafbaar, ook voor het slachtoffer. Eén van de Schepenen vond dat zij wel moest worden opgesloten, maar slechts om haar te beschermen en beter op te voeden. De meerderheid vond echter dat zo iemand niet meer vrij mocht komen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Haarlem's Dagblad liet in 1937 een wichelroederloopster onderzoeken wat er waar was van de gerichten over onderaardse gangen in Haarlems oude binnenstad. De reden was de vrees voor een luchtoorlog. De hoop bestond dat die gangen als schuilkelders dienst konden doen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de film die de NSB-cineast Jan Theunissen maakte over de oude Bavo in Haarlem, waarin deze middeleeuwse kerk werd neergezet als een monument van volkse cultuur in de betekenis die nationaalsocialisten daaraan hechtten.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over middeleeuwse rechtspraak in Haarlem en in hoeverre daar de beul aan te pas kwam
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het na de Slag bij de Doggersbank in 1781 tot stand gekomen Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeevaart
Hein A.M. Klemann
added 2 research items
Over de functie van gilden in het algemeen en het St. Nicolaasgilde in het bijzonder
Over voorspellingen van een gewelddadige overname van de macht in Haarlem door de katholieken
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over Haarlemse literatuur en hoe de negatieve houding tegenover Haarlem onder sommigen vooral een reactie was op het Haarlem dat Bomans had geschapen.
Hein A.M. Klemann
added an update
Weekly column in local newspaper on local history
 
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de aanleg van de Amsterdamse Waterleidng en hoe Haarlem daarvan een zijtak weet te krijgen
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de slechte watervoorziening in Haarlem en de cholera de 19e eeuw
Hein A.M. Klemann
added a research item
Aan de Opstand in de Nederlanden van 1572 en het beleg van Haarlem ging veel meer vooraf dan een conflict over de vraag hoe te reageren op de nieuwe godsdiensten die opkwamen. In Haarlem was de bevolking bovendien katholiek. Dat zij meeging met de Opstand was omdat zij nog banger was voor de Spanjaarden dan voor de Geuzen. Niettemin dreigt de Herdenking van het jaa 1572 in handen te vallen van een klein groepje orthodox-reformatorische Manne, waaronder burgemeester Jos Wienen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over hoe het sinterklaasfeest vooral in de 19e en vroege 20e eeuw in Haarlem werd gevierd.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het onderwijs in de 19e eeuw en hoe in Haarle de eerste kweekschool voor onderwijzers tot stand kwam.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de sterftepieken in de late middeleeuwen
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de eerste Surinamer in het Nederlandse beroepsvoetbal
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het ontstaan van profvoetbal en hoe HFC Haarlem daar niet erg enthousiast over was.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Na het Beleg van Haarlem (1572-1573) namen de Spanjaarden kunst in beslag van rijke Haarlemmers. Ook Geuzenleider Lancelot van Brederode leek zich daarna schuldig te hebben gemaakt, maar bij nadere beschouwing lijkt het hier eerder om een familieconflict dan om een plundering te zijn gegaan.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Ergens tussen 1516 en 1526 schilderde de Haarlemmer Jan Mostaert, waarschijnlijk in Mechelen aan het Hof van landvoogdes Margaretha van Oostenrijk, een portret van een Afrikaan, waarschijnlijk een hoveling. Het is de oudste afbeelding van een zwarte man in de Westerse kunstgeschiedenis.
Hein A.M. Klemann
added a research item
In de jaren 30 nam het aantal winkeltjes in Haarlem toe van nog geen 3 naar 5 duizend. Vele leden een moeizaam bestaan.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Nadat de Hoge Raad had bepaald dat krakers niet op grond van huisvredebreuk konden worden aangepakt, namen sommige huiseigenaren het recht in eigen hand.
Hein A.M. Klemann
added a research item
In 1970 werd als protest tegen de woningnood de Nationale Kraakdag gehouden. De Haarlemse Actiegroep '70 kraakte een aantal woningen en zette daar gezinnen, soms grote gezinnen in. Het wekte veel sympathie, waardoor e autoriteiten enerzijds tegen de krraakacties wilde optreden, anderzijds ook zagen dat mensen werden geholpen. Hierdoor ontstond een inconsequent beleid.
Hein A.M. Klemann
added a research item
In 1892 werden twee oude vrouwen vermoord. De Haarlemse pers schrijft er wekenlang dramatische verhalen over en het publiek leeft innig mee. Dat uit zich er n dat de verdachten, die uiteindelijk waarschijnlijk onschuldig waren, door een duizendkoppige menigte wordt uitgescholden.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de Spanjaardslaan en het Huis Eindehout (Het huis met de beelden)
Hein A.M. Klemann
added a research item
Ovwr de duikactiviteiten van Jan van Geuns en zijn bedrif
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over Jan van Geuns die het vulkaniseren van rubber uitvond en dat onder andere gebruikte voor het maken van duikpakken.
Hein A.M. Klemann
added a research item
De gemeente Haarlem wilde geen industriestad worden. Dat probeerde ze o.a. tegen te gaan door weinig arbeiderswoningen te laten bouwen. het gevolg was een erbarmelijke woonsituatie.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Na de Belgische Opstand van 1830 sloten koning Willem I en gouverneur-generaal Johannes van den Bosch de Nederlands-Indische markt voor Belgische industrieproducten. Er moest een nieuwe industrie in Noord-Nederlandse vervallen steden worden opgezet, waardoor Haarlem enige textielfabrieken kreeg. De buitenlandse fabrikanten die deze met steun van de Nederlandse overheid hadden opgezet, hadden de grootste moeite die aan de praat te krijgen. Niet alleen ontbrak het aan geschoold personeel, na lange tijd van honger en ellende, waren de Haarlemse arbeiders ook te zeer verloederd om nog voor fabrieksarbeid geschikt te zijn, zo klaagden die ondernemers.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Burgemeester Amersfoort van de nieuwe Haarlemmermeerpolder wilde in de jaren 1860 zijn gemeente ontwikkelen door het aanleggen van spoorwegen van Amsterdam via Hoofddorp naar het zuiden en van Utrecht via Hoofddorp naar Zandvoort waar dan een ijsvrije zeehaven moest komen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
De arme bevolking van Zandvoort verdiende een uitermate schraal inkomen uit de visserij en de schelpenhandel. In 1824 namen echter enige Haarlemmers het initiatief om de Zandvoortselaan te bestraten en in Zandvoort een Badhuis te bouwen. Het werd het begin van een voor dit dorp ongekende welvaart.
Hein A.M. Klemann
added a research item
In Haarlem volgde op een voorstel van B&W voor een nieuw ambtenarenreglement in 1954 een felle discussie in de Gemeenteraad over de positie van gehuwde ambtenaressen. Tegen de zin van B&W drukte de meerderheid van de Raad van VVD, PvdA en CPN het schrappen van de bepaling door dat vrouwen die gingen trouwen als ambtenaar eervol ontslag moesten krijgen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over een voorstel uit 1954 tot wijziging van het ambtenarenreglement van de gemeente Haarlem, waarin nog steeds zeer discriminerende bepalingen stonden voor de gehuwd werkende vrouw.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Na 1795 fronten fysiocratische ideeën ook in Haarlem door. Vandaar dat in het nieuwe regeringsreglement voor de stad stond dat zij een Comité van Landbouw kreeg. Daaruit is een project voortgekomen om aardappelen en rogge in de duinen te laten verbouwen door werkloze Haarlemmers. Het liep uit op een deceptie.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Na de Bataafse Revolutie van januari 1795 werd er in Haarlem een comité ingesteld dat de armoede moest bestrijden en de economie aanzwengelen. Daartoe riep zij op tot het kopen van lokale producten.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Hoe Haarlem in 1799 zijn stadhuis aan de staat verkocht en het enige jaren later terugkreeg
Hein A.M. Klemann
added a research item
Na de Franse tijd wilde Haarlem de hoofdstad worden van Noord-Holland. Daarmee hoopte zij weer enige economische activiteit in de stad te halen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het Corrie ten Boomhuis in de Barteljorisstraat
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het bollenbedrijf in de oorlog en hoe dit grote winsten wist te maken.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de vraag naar bloemen tijdens de oorlog, vooral in Duitsland
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het einde van het Tweede Stadhouderloze Tijdperk in 1747 en de reactie in Haarlem
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het gevaar van de bunkers in de duinen en het opruimen ervan.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de Atlantikwall en wat voor gevolgen de bouw daarvan had voor de omgeving van Haarlem
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over het Pietershuis, waar drie eeuwen lang weesjongens werden opgenomen om een ambacht te leren.
Hein A.M. Klemann
added a research item
In 1787 kwam in Haarlem een radicale stroming binnen de Patriotten naar boven drijven dan elders. Dit leidde ertoe dat alle mannen vertegenwoordigers moesten kiezen. Daartoe kwamen zij per wijk in volksvergaderingen bijeen. Katholieken en doopsgezinden werden daarbij niet langer uitgesloten. Alleen Joden - die als buitenlanders werden beschouwd - kregen geen toegang.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Rond de jaren 70 liep het aantal verkeersdoden op de Nederlandse wegen op tot 3200. Daar moest door middel van wetgeving en beperkingen een einde an komen. Daarom dat ook het gebruik van alcohol in het verkeer werd teruggedrongen. Een dodelijk ongeluk veroorzaakt door een Haarlemse rechter speelde in de discussie daarover een belangrijke rol.
Hein A.M. Klemann
added a research item
In 1624 voerde Holland een nieuwe accijns op boter in. In Haarlem leidde dat tot opstand die daarna oversloeg naar andere plaatsen. Uiteindelijk werd besloten de accijns op het soort boter dat de eenvoudige mensen vaak gebruikten, maar te verlagen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
In verband met zijn textielindustrie was het voor Haarlem gunstiger als de Tachtigjarige Oorlog voortging. De industrie uit de Zuidelijke Nederlanden (België) kon dan nauwelijks op de markt verschijnen. Om die reden hield Haarlem, met enige andere industriesteden en tegen de wil van handelssteden als Amsterdam, een vrede lange tijd tegen. Daardoor werd het een tachtigjarige en geen zestigjarige oorlog.
Hein A.M. Klemann
added a research item
De oorsprong van het Valentijnsfeest en hoe de festiviteiten rond Valentijn in Haarlem in de late 16e eeuw werden verboden.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Het vriest, maar hoe koud wij het ook vinden, van een echt extreme winter is geen sprake. De koopster maand ooit gemeten was januari 1823. Toen trof de kou velen en moest de liefdadigheid bijspringen.
Hein A.M. Klemann
added 2 research items
Na de Duitse bezetting bleek er een conflict tussen de rector van het Christelijk Lyceum Haarlem en het schoolbestuur. In de oorlog had de rector geweigerd de namen van de oudste leerlingen af te geven aan de Duitsers, waarop hij naar een concentratiekamp werd gestuurd. Het bestuur gaf daarop die namen toch af Het conflict daarover na de oorlog liep hoog op.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over pestepidemieën in de late 16e en vroeg 17e eeuw
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over hoe graaf Willem V van Holland door zijn broed opzij werd geschoven wegens psychische problemen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de start van de Hoekse en de Kabeljauwse Twisten en hoe het kasteel Brederode werd verwoest
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de brandweer van Haarlem in de vroege 20e eeuw en hoe de aanleg van waterleiding daarin een grote rol speelde
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de Hongerwinter en de jaarwisseling 1944-1945 in en rond Haarlem
Hein A.M. Klemann
added a research item
Over de zijluiken voor het drapeniersaltaar destijds in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem, die Maerten van Heemskerck in 1547 schilderde en hoe die in het Frans Halsmuseum terechtkwamen.
Hein A.M. Klemann
added a research item
Na een staking in 1889 zorgde de suikerfabriek in Halfweg er voor in 1890 nauwelijks ng arbeidsplaatsen nodig te hebben en degenen die nodig bleven van elders te betrekken.
Hein A.M. Klemann
added an update
Weekly column on local history in Dutch in the worlds oldest newspaper