Project

Český granát - Bohemian Garnet

Goal: Český granát - historie, gemologie, naleziště českého granátu, těžba, broušení, šperky
Bohemian Garnet - History, Gemology, Sources, Mining, Gemcutting, Jewelry

Updates

0 new
11
Recommendations

0 new
1
Followers

0 new
2
Reads

0 new
93

Project log

Pavel Hladký
added an update
Výzkum předmětů z období stěhování národů prokázal výskyt českých granátů v těchto předmětech. Jde o jedny z nejstarších zlatnických památek ve kterých je potvrzen broušený český granát. Zlaté šperky nalezené v okolí Rakovníka (Česká republika) se tak zařadily k dalším známým předmětům zdobených technikou cloisonné s použitým českým granátem.
 
Pavel Hladký
added an update
Pro zájemce o historické šperky s českými granáty a velké české granáty vyšel článek, který popisuje identifikaci a restaurování největší kolekce největších českých granátů. Jde o kolekci šperků paní Ulriky Sophie von Levetzow. Článek vyšel anglicky ve druhém čísle International Journal of Conservation Science.
 
Pavel Hladký
added a research item
The precious jewels collection of Ulrike von Levetzow was thoroughly studied and restored. The collection consists of a multi-row necklace, paired bracelets, a ring, two earrings and a belt buckle stored in an original etui. Besides the high quality of manufacturing of all pieces, the main value consists in used materials. The collection was made of 469 pieces of unusually big Bohemian garnets (chrome pyropes), which were bigger than 8 mm. Usually, Bohemian garnets are smaller than 3mm. Moreover, the jewels were made of high purity gold (up to 22.5 carats) which was revealed by XRF analyses. The collection was deeply investigated. The gemmological survey was comprised of a study of inclusions and a refractive index, Raman and UV-VIS-NIR spectroscopy. All of the methods confirmed that the whole collection was made of Bohemian garnets from the Třebívlice area Central Bohemian Uplands. In pursuance of the restoration, it was necessary to make 7 new beads. First of all, we were searching for the most expedient technique to make new beads because the original manufacturing techniques are not known, or the tools were lost. Subsequently, many ways of drilling and cutting of garnets were tried and the best one was used for making of new beads. Of course, the etui was restored, as well.
Pavel Hladký
added an update
Muzeum TGM v Rakovníku představilo soubor germánských artefaktů z druhé poloviny 5.století n.l.(datace Blažková, Jiřík), který byl nalezen v roce 2020. Jedná se o zlaté šperky zdobené drahými kameny zasazené pomocí přihrádkové techniky. Při výzkumu, na kterém jsem se spolu s kolegou Dr. Radkem Hanusem a Mgr. Kamilem Sobkem podílel, se nám na základě ramanovy a fotoluminiscenční spektrometrie identifikovat zasazené červené drahé kameny jako Cr- pyropy (české granáty) a almandiny. České granáty jsou zřejmě z Českého středohoří a almandiny pocházejí z Asie (patrně indické lokality). Tyto naše závěry plně potvrdil T. Calligaro z pařížského Centre de Recherche pomocí metody PIXE. Zasazené české granáty jsou broušené do kulatých kabašonů a z almandinů jsou vybroušeny ploché destičky.
 
Pavel Hladký
added a research item
Definice gemologických standardů českého granátu jako chromem bohatého pyropu. Popis vlastností, kterými je český granát charakterizován (index lomu, hustota, chování v UV záření, barva, obsah chromu, optické spektrum a inkluze). Pyrop, který tuto charakteristiku nesplňuje nemůže být označen za český granát. Definování těchto standardů je velmi důležité při rozlišování šperků, ve kterých je zasazen český granát od šperků, kde je zasazen pyrop z jiné produkční oblasti nebo dokonce jiný druh červeného granátů (většinou almandin) a tento šperk je nesprávně deklarován jako šperk s českým granátem. ----------------------------------------- Definition of gemological standards of Bohemian garnet as a chromium-rich pyrope. Description of the properties that characterize Bohemian garnet (refractive index, density, UV behaviour, colour, chromium content, optical spectrum and inclusions). A pyrope that does not have these characteristics cannot be designated as a Bohemian garnet. The definition of these standards is very important in distinguishing jewellery in which a Bohemian garnet is set from jewellery in which a pyrope from a different production area or even a different type of red garnet (usually almandine) is set and this jewellery is incorrectly declared as having a Bohemian garnet.
Pavel Hladký
added an update
These are the most relevant books that have been published in the last 8 years. In these books it is possible to find a lot of interesting answers about the Bohemian garnet.
 
Pavel Hladký
added an update
Bohemian garnet mines
There are currently two open garnets mine. The first mine (Podsedice) is in the area of the Central Bohemian Uplands (České středohoří). The second (Dolní Olešnice) is in region under the Krkonoše mountains. The mining areas do not border together. Mining takes place in open pits.
 
Pavel Hladký
added an update
Old mining area. The Bohemian garnet was mined here in the second half of the last century. Left is village Podsedice.
 
Pavel Hladký
added an update
Rough bohemian garnet
 
Pavel Hladký
added 9 project references
Pavel Hladký
added a project goal
Český granát - historie, gemologie, naleziště českého granátu, těžba, broušení, šperky
Bohemian Garnet - History, Gemology, Sources, Mining, Gemcutting, Jewelry