Project

Biologické transformace organické hmoty jako efektivní nástroj pro snížení emisí NH3 a využití získaných živin pro zlepšení vlastností půdy

Goal: Hlavním cílem je prokázat účinnost aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv na kvalitu stájového prostředí, úsporu steliva, zvýšení výživové hodnoty fermentovaných statkových hnojiv. Ověřit vliv aplikace fermentovaných statkových hnojiv a pomocných půdních látek na změnu fyzikálních, fyzikálně chemických a biologických vlastností půdy, fixaci organické hmoty, zlepšení parametrů infiltrace a retence vody, snížení náchylnosti pozemků k erozi a snížení energetické náročnosti na zpracování půdy.

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
0
Reads

0 new
20

Project log

Marie Mrázková - Štýbnarová
added a project goal
Hlavním cílem je prokázat účinnost aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv na kvalitu stájového prostředí, úsporu steliva, zvýšení výživové hodnoty fermentovaných statkových hnojiv. Ověřit vliv aplikace fermentovaných statkových hnojiv a pomocných půdních látek na změnu fyzikálních, fyzikálně chemických a biologických vlastností půdy, fixaci organické hmoty, zlepšení parametrů infiltrace a retence vody, snížení náchylnosti pozemků k erozi a snížení energetické náročnosti na zpracování půdy.