Project

Augmented reality as an innovation method in STEAM - education.

Goal: Create some mobile apps with augmented reality to use in STEM projects.

Updates

0 new
20
Recommendations

0 new
1
Followers

0 new
17
Reads

9 new
2448

Project log

Iryna Pakhomova
added a research item
Нові технології впевнено займають передові позиції у сучасній освіті. Потрібно залучати сучасні технології у традиційну систему освіти і виводить навчання на новій рівень. Одними із таких сучасних технологій є імерсивні технології. Імерсивні технології – це технології, що дозволяють розробникам додавати певний шар віртуальної інформації у навчальний контент (доповнена реальність (ДР), віртуальна реальність (ВР)), що дає можливість здобувачам освіти «занурюватись» у навчальне середовище.
Iryna Pakhomova
added a research item
Зміст. 1. Корисні ресурси віртуальних фізичних лабораторій. 2. Що таке доповнена реальність? 3 Доповнена реальність на уроках фізики. 4. Розробки кафедри фізики кристалів та їх впровадження в освітній процес.
Iryna Pakhomova
added an update
Youtube:
Augmented reality app with some 3D models inspired by Leonardo da Vinci drawings
Download free Da Vinci Machines AR – Augmented Reality App to transform traditional learning method into interactive cognitive based remembering and fun learning experience. It strongly suggests that the AR learning system shows educational value which makes the learning environment more attractive, stimulating and exciting.
The objective of this Interactive Educational AR App is to design and construct an Augmented Technology App for educational purpose in learning the fundamental concepts of AR for Science in the schools.
Inside the app-
3D animated contents in Augmented Reality.
Available models:
da Vinci helicopter
da Vinci self-supported bridge
da Vinci tank
 
Iryna Pakhomova
added an update
Отримано новий відгук про застосування мобільного додатку із технологією доповненої реальності “Електрика” від вчителя фізики Бабич Анжеліки Зурабівни СЗШ № 38 ім. І.О.Секретнюка м. Кам'янського.
«Сьогодні на уроці застосовували програму Electricity AR. Діти у захваті.»
Це приємно, коли те що придумано і втілено у життя потім дійсно використовується. Додаток було розроблено на кафедрі фізики кристалів фізичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.
Дякую!
 
Iryna Pakhomova
added a research item
Ключові зображення до мобільного додатку Da Vinci Machines AR.
Iryna Pakhomova
added an update
Iryna Pakhomova
added an update
27 березня 2019 р. відбувся черговий семінар в межах реалізації програми «Банк інноваційних методів навчання», присвячений питанню«Використання технологій доповненої реальності».
Посилання на мобільні додатки.
 
Iryna Pakhomova
added an update
Використання технологій доповненої реальності на прикладі викладання фізики (доцент Пахомова І.М., ХНУ імені В.Н.Каразіна).
 
Iryna Pakhomova
added an update
Abstract.
The article considers the possibilities of using augmented reality (AR) in the educational process. The information about the most convenient platforms (services) and mobile applications was represented. It makes possible to create a new material or implement already existing teaching materials with augmented reality for secondary and high school education. The importance of the formation of information-digital and STEM-competencies of students in the practice-oriented learning is pointed out. The author's mobile application with the augmented reality of "Electricity AR" is offered. The basic steps for creating a mobile application with augmented reality in the Unity system are considered.
 
Iryna Pakhomova
added an update
Мобільні додатки та конструктори доповненої реальності. Майстер-клас.
 
Iryna Pakhomova
added an update
Доповнена реальність як один із інструментів STEM орієнтованого підходу в освітньому процесі.
 
Iryna Pakhomova
added an update
List of models:
Arch bridges:
Pont du Gard, France
Sydney Harbor Bridge, Sydney, Australia - through arch bridge
Suspension bridge
George Washington Bridge, New York, USA
Cable-stayed bridges:
Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge, Boston, USA
Erasmus Bridge, Rotterdam, Netherlands
Beam bridge
Viaducto de Ormaiztegi, Guipuzkoa, Spain
Bascule (moveable) bridge
Tower Bridge, London, UK - combined bascule and suspension bridge
Cantilever bridge
Quebec Bridge, Quebec, Canada
In development:
Tower Bridge opening
Schematic demonstration of the forces affects on bridge elements.
Increased stability and performance improvements.
Opening of Tower Bridge is added
The demonstration mode of forces acting on the main elements of the bridge structure was added.
Перелік доступних моделей:
Аркові мости:
Пон-дю-Гар (Pont du Gard), Франція
Харбор-Брідж (Sydney Harbour Bridge), Сідней, Австралія - арковий міст з їздою посередині
Підвісний міст
Міст Джорджа Вашингтона (George Washington bridge), Нью Йорк, США
Вантові мости:
Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge, Бостон, США
Міст Еразма (Erasmus Bridge), Роттердам, Нідерланди
Балковий міст
Viaducto de Ormaiztegi, Гіпускоа, Іспанія
Розвідний міст
Тауерський міст (Tower bridge), Лондон, Великобританія - комбінований розвідний і підвісний міст
Консольний міст
Квебекський міст (Quebec Bridge), Квебек, Канада
У розробці:
Розвід Тауерського мосту
Схематичний показ сил, що діють на елементи конструкції мостів.
Додано режим демонстрації сил, що діють на основні елементи конструкції мостів (режим “Forces”).
 
Iryna Pakhomova
added a research item
This application works with special cards (key images). Print the cards located at http://kfk.biz.ht/android/Electricity/images_en.html Learning in “Electricity AR” occurs without any additional devices. AR experiments come alive on a tablet or smartphone. The application can be used in Physics lessons on the topic "Electricity". Be a pioneer in the investigation of augmented reality methods. The application consists of: - measuring equipment of various designs (voltmeters and ammeters) with 9 different scales for determining a readings and the scale division; - eight 3D models of the elements of electrical circuits with the corresponding symbols.
Iryna Pakhomova
added an update
“Electricity AR” will teach a child to determine the scale division of analog measuring devices and make measurements using augmented reality (AR) technology by his/her own.
This application works with special cards (key images). Print the cards located at http://kfk.biz.ht/android/Electricity/images_en.html
Learning in “Electricity AR” occurs without any additional devices. AR experiments come alive on a tablet or smartphone. The application can be used in Physics lessons on the topic "Electricity".
Be a pioneer in the investigation of augmented reality methods.
The application consists of:
- measuring equipment of various designs (voltmeters and ammeters) with 9 different scales for determining a readings and the scale division;
- eight 3D models of the elements of electrical circuits with the corresponding symbols.
 
Iryna Pakhomova
added 2 research items
STEM-підходу із доповненою реальністю в освітньому процесі на прикладі теми «Винаходи Леонардо». Розроблено мобільний додаток із доповненою реальністю «Da Vinci Machines AR», який містить три моделі: самопідтримуючий міст, гелікоптер і танк Леонардо да Вінчі. Розглянуто деякі ідеї використання додатку в позашкільний час при роботі гуртка «Наука навколо нас» на кафедрі фізики кристалів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. The article deals with the methodology of introducing the STEM-methods with augmented reality in the educational process on the example of the topic " Leonardo's Inventions ". The "Da Vinci Machines AR" an mobile application has three models: self-supporting bridge, helicopter and Leonardo da Vinci's tank. Some ideas about the use of the application in extracurricular time during the work of the course "Science around us" at the Department of Crystal Physics V.N. Karazin Kharkiv National University were shown. На даному етапі розвитку новітньої школи важливим є не лише сума знань, які отримує учень, але те, як користуватися цими знаннями на практиці, як впровадити комп'ютерні технології (КТ) у освітній процес на усіх рівнях освіти, але не потрапити у заручники КТ, тобто залишити живе спілкування в аудиторіях з учнями (студентами). Органічне поєднання складових сучасної та традиційної освіти в процесі навчання створює нову концепцію української освіти [1,2]. Однією із новітніх перспективних технологій, які можуть бути використані у навчальному процесі є технологія доповненої реальності (ДР) [3].
Розроблено заняття на тему «Мости» із використанням доповненої реальності. Мета проекту: • з’ясувати основні типи конструкцій мостів, • познайомитись із основними конструкціями мостів у світі та Україні, • визначити значення мостів у життєдіяльності людини, • виявити основні характеристики мостів і деталі для будування, • визначити розподіл стискаючих та розтягуючи сил в основних типах мостів, • побудувати власний міст із простих матеріалів, • експериментальним шляхом з’ясувати максимальне навантаження, яке може витримати отримана конструкція.
Iryna Pakhomova
added 2 research items
XXI століття для формування ключових компетенцій на заняттях із фізики на прикладі роботи мобільного додатку із доповненою реальністю «Da Vinci Machines AR». Пахомова І. М., Мацокін Д.В. Розроблено мобільний додаток із доповненою реальністю «Da Vinci Machines AR», який містить три моделі: самопідтримуючий міст, гелікоптер і танк Леонардо да Вінчі. Розглянуто деякі ідеї використання додатку в освітньому процесі. Ключові слова: доповнена реальність. проектна діяльність, інноваційні методи навчання. Складно буває пояснити непосидючим учням процеси, що незримо відбуваються в навколишньому світі. Діти так влаштовані, що їм необхідно все самим побачити і помацати, щоб зрозуміти нове, задуматися про природу речей і явищ, що відбуваються навколо. Саме тому в навчальному процесі так активно використовуються різноманітні наочні посібники, навчальні фільми та обладнання для проведення дослідів. Але є багато експериментів, які ми не маємо можливості продемонструвати у лабораторії або кабінеті. Тому пропонується розширити традиційні методи навчання, які можна втілити в освітньому процесі за допомогою доповненої реальності (ДР). Що таке доповнена реальність? На щастя, сучасні технології дозволяють не тільки скоротити кількість посібників, які порошаться в підсобках заради того, щоб один раз в рік бути використаними в навчальній програмі, але і перетворити демонстрацію навчального матеріалу в захопливе видовище, а то і гру. Саме цією ідеєю і захопилась група STEAM-лабораторії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на базі кафедри фізики кристалів. Мета проекту-це розробка до навчальної програми із фізики (та поза межами програми для проектів) мобільних додатків, які можна завантажувати на планшет або мобільний телефон і використовувати на уроках або у проектах. При використанні додатка не потрібно мати Інтернет підключення. Ключовими зображеннями, на які реагують мобільні додатки можуть бути картинки у робочому зошиті або картинки підручника із фізики. Таким чином можна наповнити розширеними практичними інтерактивними симуляціями 3D об'єктів основні теми із фізики, та «оживити» підручник або робочий зошит. Візуалізація матеріалів шкільного курсу «Фізика» або інтегрованих тем, які можна використовувати у проектній діяльності, сприятиме більшій активності і зацікавленості учнів при вивченні фізики. Можливості доповненої реальності: динамічне представлення інформації, документальне відео, інтерактивні стимулятори (3D моделювання), гіперпосилання для уточнення інформації тощо. Мобільний додаток для "пожвавлення" сторінок друкованого підручника (або робочого зошита) з допомогою технології доповненої реальності завантажується безкоштовно. У цій версії продукту маркерами доповненої реальності є картинки, які можна завантажити за посиланням [2].
Розроблено мобільний додаток доповненої реальності «Skyscrapers AR», який містить 3D моделі п'ятьох хмарочосів світу. Цей додаток використано у проектній діяльності «Хмарочоси світу» у позашкільний час у STEAM-лабораторії при кафедрі фізики кристалів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Iryna Pakhomova
added an update
Augmented Reality App to transform traditional learning method into interactive cognitive based remembering and fun learning experience. It strongly suggests that the AR learning system shows educational value which makes the learning environment more attractive, stimulating and exciting.
 
Iryna Pakhomova
added an update
Skyscrapers AR is a new form of augmented reality application that offers users to stay close to the famous skyscrapers of the world, walk around the building and view it in details from all sides, figuring out the features of the architectural creation.
 
Iryna Pakhomova
added an update
Modern lessons and projects with augmented reality are fun, creative and exciting. Create a 3D museum of modern unique bridges or build a bridge from available materials in class. You can investigate the basic structures of bridges. This application will give your lessons the modernity, interest and astonishment. 3D models of bridges will push students to creative thinking and will encourage students to generate ideas for building and create their own masterpiece.
 
Iryna Pakhomova
added a project goal
Create some mobile apps with augmented reality to use in STEM projects.