Archived project

Architctural Typology Of Buildings (2009-2019) - UACEG

Goal: The project's aim is to gather in a single students manual the main architectural topics - from urban design principles, through the design approaches for all types of buildings, up to the brief historical preview of the world architecture of buildings in the context of their constructions.
This manual is addressed mainly to the students of Civil Engineering in the UACEG - Sofia.

Date: 1 May 2009 - 1 May 2019

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
3
Reads
0 new
153

Project log

Stefan Asparuhov
added 21 research items
INDUSTRIAL BUILDINGS / ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ. Промишленото предприятие е комплекс от сгради и съоръжения, разположени в такава после-дователност, която позволява да се извършва определен технологически процес чрез машини и инсталации, с непосредственото участие или под ръководството на човека. © Цветан Симеонов, Стефан Аспарухов АРХИТЕКТУРНА ТИПОЛОГИЯ НА СГРАДИТЕ ISBN 978-619-167-378-0 първо издание Рецензент: доц. д-р арх. Екатерина Сентова © 2019
Stefan Asparuhov
added a project goal
The project's aim is to gather in a single students manual the main architectural topics - from urban design principles, through the design approaches for all types of buildings, up to the brief historical preview of the world architecture of buildings in the context of their constructions.
This manual is addressed mainly to the students of Civil Engineering in the UACEG - Sofia.