Project

Achizitii publice in Romania / Public procurement in Romania

Goal: Achizitii publice in Romania / Public procurement in Romania

Books, events from Romania

Updates
0 new
5
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
42

Project log

Mihai Sandru
added a research item
In 2016 Romania transposed in its national legislation the directives contained in the EU legislative package, through which was realized a reform in the field of public procurement at the level of the European Union, whereas in 2017 several tertiary regulations for their enforcement were adopted. Approximately one year and a half following the enforcement of the new norms and procedures, several subsequent problems from their content had been identified, in addition to the problems that arose from their application. In order to solve these issues, the Romanian Government adopted, in December 2017, three Emergency Ordinances (no. 98/2017, no.104/2017 and no. 107/2017), thus modifying substantially the primary legislation in the field of public procurement, practically rewriting the regulation of the public-private partnership and establishing new rules aiming at the ex-ante control for the award of public procurement contracts/framework agreements, as well as for the award of sectoral contracts and for the award of public works concession contracts and public services concession contracts. In this study we will try to analyse the modifications, both a topicality and an important subject, emphasizing the deficiencies and finding possible steps forward.
Mihai Sandru
added an update
Irina Alexe
added a research item
23 ianuarie 2018 - „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș In cursul anului 2016, Romania a transpus in legislatia sa nationala directivele cuprinse in „pachetul legislativ” prin care, in anul 2014, la nivelul Uniunii Europene, a fost realizata reforma domeniului achizitiilor publice, iar in cursul anului 2017 au fost adoptate mai multe reglementari de nivel tertiar pentru aplicarea acestora. Dupa aproximativ un an si jumatate de aplicare a noilor norme si proceduri, au fost identificate problemele pe care aceste reglementari le contineau, precum si cele aparute pe parcursul aplicarii procedurilor. Pentru remedierea acestor deficiente Guvernul a adoptat, in luna decembrie 2017, trei ordonante de urgenta (nr.98/2017, nr.104/2017 si nr.107/2017) prin care a modificat substantial legislatia de nivel primar in domeniul achizitiilor publice, a rescris practic reglementarea parteneriatului public-privat si a instituit noi reguli ce vizeaza controlul ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a celor sectoriale, precum si a contractelor de concesiune de lucrari si de servicii.
Mihai Sandru
added a research item
În cursul anului 2016 România a transpus în legislaţia sa națională directivele cuprinse în „pachetul legislativ” prin care, în anul 2014, la nivelul Uniunii Europene, a fost realizată reforma domeniului achizițiilor publice, iar în cursul anului 2017 au fost adoptate mai multe reglementări de nivel terțiar pentru aplicarea acestora. După aproximativ un an și jumătate de aplicare a noilor norme și proceduri, au fost identificate problemele pe care aceste reglementări le conțineau, precum și cele apărute pe parcursul aplicării procedurilor. Pentru remedierea acestor deficiențe Guvernul a adoptat, în luna decembrie 2017, trei ordonanțe de urgență (nr.98/2017, nr.104/2017 și nr.107/2017) prin care a modificat substanțial legislația de nivel primar în domeniul achizițiilor publice, a rescris practic reglementarea parteneriatului public-privat și a instituit noi reguli ce vizează controlul ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a celor sectoriale, precum și a contractelor de concesiune de lucrări și de servicii. Volumul conține un studiu în care sunt analizate aceste modificări de mare actualitate și importanță și 19 acte normative relevante în domeniu, în al căror text au fost operate modificările și completările aduse prin cele trei ordonanțe de urgenţă ale Guvernului. http://www.editurauniversitara.ro/carte/sandru/legislatia_achizitiilor_publice_in_romania/11608
Mihai Sandru
added an update
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Președinte SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, s-a referit, în cadrul dezbaterii Subcontractanții la putere (în achizițiile publice)ediția 152, organizată de Societatea de Științe Juridice, la convenția arbitrală în cazul unei subcontractări.
Daniel-Mihail Șandru: „Dacă în contract nu e prevăzută convenția arbitrală cu subcontractantul, lucrurile se complică pentru că el o să se ducă pe dreptul comun, litigiul va fi pe undeva pe la arbitraj și atunci lucrurile se complică mult. E complicat să fie introdus, că nu există un temei. Sunt tot felul de teorii și mai ales dacă își dorește să ia parte la litigiul respectiv în mod direct poate să facă un fel de compromis, vorbind tehnic arbitral, dar altfel lucrurile rămân așa. Pe de altă parte dacă intervine litigiul se mai pune problema câți arbitri vom avea. Dacă poate să-și numească și el un arbitru.”
Andreea Lupu
 
Mihai Sandru
added an update
Editura Universitară organizează lansarea lucrării
Achizitiile publice in Romania. Aplicarea si interpretarea noii legislatii europeneBucurești, Academia Română, Calea Victoriei, nr. 125
3 noiembrie 2017, ora 12:30
Coordonatori:
Daniel-Mihail Șandru
Irina Alexe
Raul-Felix Hodoș
* mai multe detalii la adresa de e-mail: ardae2007@gmail.com
 
Mihai Sandru
added an update
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş organizează o nouă linie de masterat în domeniul achiziţiilor publice, pentru a răspunde solicitărilor de pe piaţa muncii cu privire la necesitatea specializării în acest domeniu, potrivit unui comunicat.
Pe parcursul celor două semestre vor fi studiate următoarele discipline: Contenciosul achiziţiilor publice; Contractul de achiziţie publică; Teoria generală a contractelor administrative; Achiziţii sectoriale; E-achiziţii şi tehnici inovative; Integritate şi performanţă. Resursele umane în achiziţiile publice; Probleme specifice dreptului afacerilor în materia achiziţiilor publice; Răspunderea penală şi contravenţională în domeniul achiziţiilor publice; Controlul şi auditul achiziţiilor publice; Managementul financiar al achiziţiilor publice.
Programul are un profund caracter aplicativ.
Înscrierile se fac în perioada 10-21 iulie, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, din Târgu Mureş, str. Livezeni nr. 69, între orele 15:00 şi 18:00.
Admiterea se realizează pe baza mediei examenului de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.
Detaliile privind admiterea sunt accesibile la adresa admitere.upm.ro
 
Mihai Sandru
added a project goal
Achizitii publice in Romania / Public procurement in Romania
Books, events from Romania