Zuzana Havirova

Zuzana Havirova
University of Constantinus the Philosopher in Nitra - Univerzita Konstant’na Filozofa v Nitre

About

5
Publications
178
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
5 Research Items
0 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (5)
Article
Full-text available
The decision-making process of Roma from marginalised backgrounds to travel to work is a complex phenomenon influenced by socio-economic, personal and environmental aspects. The aim of the article is to identify the different aspects that determine the individual decision-making of Roma about the travel to work in the form of job mobility or commut...
Conference Paper
Full-text available
In 2020, the coronavirus pandemic had a major impact on all areas of our lives. One of the areas that has been significantly affected by the measures against the spread of the virus is education. The aim of our paper is to find out how the education of children from marginalized Roma communities took place during the coronavirus pandemic. In this a...
Article
Full-text available
Východiská: Protirómsky rasizmus sa výrazným spôsobom podieľa na sociálnom vylúčení Rómov a následnej chudobe, v ktorej sa väčšina obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít nachádza. Eliminácia protirómskeho rasizmu je v procese začleňovania vylúčených skupín do spoločnosti nevyhnutná. Cieľ: Cieľom štúdie je zistiť, či Rómovia vnímajú predsud...
Article
Full-text available
V súvislosti s konaním Európskej komisie voči Slovensku vo veci segregácie rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávacom procese a ich zaraďovania do systému špeciálnych škôl sa stávajú legitímnymi aj otázky spojené s ich následným pracovným uplatnením. Cieľom príspevku je identifikovať, ako vplýva vzdelávanie v špeciálnych školách na ich uplatnenie s...
Conference Paper
Full-text available
A large part of Roma students from a marginalized environment are educated in the elocated branches of secondary trade schools which are situated near excluded Roma communities. In this paper, we pay attention to two aspects that accompany education in elocated secondary trade schools. The first is to highlight spatial exclusion, as schools are set...

Network