• Home
  • Zsuzsanna Gering
Zsuzsanna Gering

Zsuzsanna Gering
Future of Higher Education Research Centre at Budapest Business School · Budapest Business School

PhD Social Sciences: Sociology

About

52
Publications
30,199
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
195
Citations
Citations since 2017
32 Research Items
176 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Introduction
Zsuzsanna Gering currently works as Director of Future of Higher Education Research Centre at Budapest Business School. Zsuzsanna does research in Mixed Methodological Discourse Analysis, Qualitative Social Research and CSR. She is board member of ISA RC07 Futures from July 2018.

Publications

Publications (52)
Research
Full-text available
https://dpu.au.dk/en/research/research-programmes/chef/publications/working-papers The main objectives of the exploratory project The role of European universities in an Age of Pandemic were (i) to analyse the effects of the pandemic at the system and institutional levels and (ii) to understand how perceptions and reactions dealing with the crisis...
Article
Full-text available
Present and future business leaders might be amongst the most important actors in initiating and managing a transition towards a sustainable economy and society in general. Preparing them for such a role has to be a central task of higher education institutions, especially business schools. Our paper maps how business schools frame sustainability i...
Technical Report
Full-text available
A jelentésben bemutatott forgatókönyvek “Az üzleti oktatás jövője” című négyéves kutatási projekt keretében kerültek kialakításra. A projekt fő célja az volt, hogy feltérképezze azokat a kibontakozó tendenciákat, amelyek hatással lehetnek a felsőoktatás jövőjére általában, illetve különös tekintettel az üzleti oktatásra. A forgatókönyveket azt köve...
Technical Report
Full-text available
The set of scenarios presented in this report is one of the outcomes of a 4-year-long research project titled ‘The future of business education’¹. The main goal of the project was to map unfolding trends which may affect the future of higher education in general and business education in particular. The scenarios emerged after we investigated the r...
Article
Full-text available
In this paper, we investigate how highly ranked business schools construct their legitimacy claims by analysing their online organisational communication. We argue that in the case of higher education institutions in general, and business schools in particular, the discursive formation of these legitimacy claims is strongly connected to the future....
Article
Full-text available
Based on related academic and semi-academic discourse, this paper aims to investigate the impacts of the COVID-19 pandemic on important actors and their expectations in the higher education (HE) sector. As open organisations, higher education institutions (HEIs) are influenced and shaped by different stakeholders' numerous and often controversial d...
Chapter
Full-text available
Organisations usually address their stakeholders in their external communication. We can argue, that in case of higher education institutions, the most important stakeholders are the students. Accordingly, to answer the question how students are addressed by business schools, we have investigated the mission statements of the top 100 business schoo...
Article
Full-text available
This paper discusses how leading innovative universities and their master's programmes reflect rapidly changing social-economic technological trends. The increasing focus on the STEM subjects, the changing profile of business and MBA programmes, and the ratio of interdisciplinarity provide insights into the development of future-oriented higher edu...
Article
Full-text available
Social media is an endless source of texts and images about almost everything. Accordingly, the number of analyses based on this source increases daily. Among the numerous methods social media can be analysed by, our attention focusses on discourse analysis (DA). DA is a complex approach which makes it possible to capture not only the linguistic ch...
Technical Report
Full-text available
A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ (BGE) 2020-ban angol nyelvű Horizon Scanning sorozatot indított a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos trendek áttekintésére. Ebben az összefoglalóban a felsőoktatás tudásátadó szerepével kapcsolatos változásokat és három általunk azonosított lehetséges jövőbeli fejlődési irányt tekintünk át. A jelenségek mögö...
Technical Report
Full-text available
A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ (BGE) 2020-ban angol nyelvű Horizon Scanning sorozatot indított a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos trendek áttekintésére. Ebben az összefoglalóban a rugalmas tanulási környezet kérdését érintő változásokat és az általunk azonosított lehetséges jövőbeli irányokat tekintjük át. A jelenségek mögötti hajtóerők...
Article
Full-text available
In this short methodological paper, we introduce four issues regarding the process of a horizon scanning exercise. During our horizon scanning project about the future of higher education, we met with several methodological challenges that influenced the data gathering and analysis of our research. The four issues were as follows: (1) finding the r...
Article
Full-text available
Recently, several expectations have been raised towards higher education institutions (HEIs). These expectations are about the roles HEIs should play and responsibilities they should have in society. This article focuses on three different responses. The first section touches upon the organisational template of the entrepreneurial university concer...
Article
Full-text available
Az üzleti etika és a vállalati felelősségvállalás szakirodalmában számos kutatás foglalkozik azzal, hogy a vállalatok milyen céllal és milyen módon fejlesztenek olyan etikai vagy magatartási kódexeket, amelyek orientálhatják, támogathatják a belső és külső érintetteket az etikailag kérdéses helyzetekben. De meglepően kevés elméleti és gyakorlati mu...
Technical Report
Full-text available
A felsőoktatási jövőjével kapcsolatbanhárom olyan kihívás-területet azonosítottunk, amelyek a szervezeteket nehézségek és választások elé állítják. Egyrészt megvizsgáljuk, hogy az egyetemek lehetséges gazdasági szerepével kapcsolatban milyen elvárások fogalmazódnak a vállalkozó egyetem koncepciója keretében. Arra is kitérünk röviden, hogy milyen pr...
Article
Full-text available
This report is the second part of a series by the Future of Higher Education Research Centre at Budapest Business School. It addresses the changes and drivers related to the challenge of flexible learning in HE. It starts with a short description of the present state, then outlines some major issues and initiatives regarding the increasing demand f...
Article
Full-text available
The Future of Higher Education Research Centre at Budapest Business School started a Horizon Scanning Report Series which aims to find answers to the question ‘What trends can be identified affecting the future of higher education (HE) based on academic and semi-academic discourses?’. The abrupt change in HE (just as in any other spheres of our liv...
Article
Full-text available
The Future of Higher Education Research Centre at Budapest Business School started a Horizon Scanning Report Series which aims to find answers to the question ‘What trends can be identified affecting the future of higher education (HE) based on academic and semi-academic discourses?’. The abrupt change in HE (just as in any other spheres of our liv...
Article
Full-text available
Absztrakt A felsőoktatási intézményeknek mind hazai, mind nemzetközi téren sok különböző érintetti csoport igényeinek kell megfelelniük. Ezek a különböző elvárások más-más társadalmi szerephez és felelősséghez kapcsolódnak. Írásunkban három ilyen kihívást emelünk ki, és mutatjuk be a rájuk adott domináns válaszokat. Egyrészt röviden bemutatjuk a vá...
Article
Ethical values and norms, which are an integral part of organizational culture, fundamentally affect the operation of organizations. Ethical awareness in business education has received a great deal of attention because of the number and severity of business scandals. Authors and business practitioners agree that the code of ethics might be an impo...
Article
One of the main missions of higher education is to prepare the young (but not exclusively them) for future challenges. It not only has the potential to change individual lives but it can also make the social fabric more resilient and adaptive. However, presently this future is highly uncertain and fraught with risks. This radical uncertainty makes...
Presentation
Full-text available
The development of future visions and scenarios is a well-established practice in scientific, private and public contexts. However, it is often the case that the project or research organisers’ pre-reflective social theories concerning the operation of society are fuzzy and ambiguous. This may lead to the selection of inadequate methodologies. In t...
Article
Full-text available
The future of the higher education sector in general, and that of higher education institutions in particular is both troubling and uncertain. At the moment, it seems that there are several social, political, economic and technological trends which really test the sector's and the institutions' adaptive capacities. These challenges have brought for...
Article
Full-text available
Számos szerző rámutat arra, hogy a hallgatói csalás különböző formái folyamatosan és széles körben jelen vannak a felsőoktatásban. Ez a jelenség több szinten is nagy jelentőségű: egyik oldalról a csalás és annak kezelése komoly etikai és fegyelmi dilemmákat vethet fel az érintett intézmények, oktatók, adminisztrátorok és diákok számára, másik oldal...
Article
Full-text available
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) fogalma és elméletei nem újak, mégsem mondhatjuk, hogy a vele kapcsolatos viták lezártak lennének. Ez az írás éppen ezért a CSR elméletek legnagyobb szeletét, nevesen azokat az irányzatokat veszi szemügyre, amelyek a gazdasági racionalitás diskurzusán belül keresik a vállalatok társadalmi szerepvállal...
Book
E könyv szerzői aggódva látják, hogy a felnövekvő fiatal generációk párkapcsolatra, házasságra és családra vonatkozó értékszemlélete alig követhető gyorsaságú változáson megy át. A folyamatról a szerzők tapasztalataik, vagy kutató munkájuk eredményei alapján kívánják a figyelmet a várható következményekre irányítani. Ennyiben gondolnak eleget tenni...
Article
Full-text available
Az utóbbi évtizedekben több kutatás rámutatott (Anderman–Murdock 2011; Davis–Drinan–Gallant 2011; Lang 2013), hogy a csalás kifejezetten elterjedt társadalmi gyakorlatnak számít a felsőoktatási intézményekben. Ez a hallgatók nagy számára jellemző (és gyakran kollektíven végrehajtott) cselekvési minta nem csupán a kiadott diplomák érvényességére vet...
Conference Paper
Full-text available
Several scholars (Anderman and Murdock, 2011; Davis et al. 2011; Lang 2013) point to the fact that student cheating is prevalent in higher education institutions. This widespread (and often collectively practiced) student activity not only cast a shadow on the validity of the degrees offered by these institutions, but also raises the question of wh...
Article
Full-text available
A vállalati társadalmi felelősségvállalás kérdése egy fontos és időszerű téma, ami érzékelhetően jelen van a hazai gazdasági életben is. Azonban ha mélyebben meg szeretnénk vizsgálni a jelenséget, számos kérdéssel lehet találkozni. Az egyik az, hogy mennyire általános jelenség ez a hazai közép- és nagyvállalatok honlap-kommunikációjában, illetve, h...
Article
Full-text available
Work-life balance (WLB) is a key issue in our societies in which there is increasing pressure to be permanently available on demand and to work more intensively, and when due to technological change the borders between work and private life appear to be dissolving. However, the social, institutional and normative frames of a region have a huge impa...
Article
Full-text available
A vállalati társadalmi felelősségvállalás egy fontos területe a munkavállalókkal kapcsolatos felelősség. Ennek egy szelete a dolgozók munka-magánélet egyensúlyának elérését segítő feltételek és kezdeményezések kialakítása. Jelen elemzés azt vizsgálja, hogy mennyire érhető tetten a vállalati honlap-kommunikációban a munka-magánélet egyensúly témája...
Article
Full-text available
On the 26-27th of November, the Central European University’s Center for EU Enlargement Studies and the Hungarian MTA KRTK VGI co-hosted several presentations and keynote lectures at the CEU campus in Budapest. The conference proved highly attractive for our community of economic sociologists in light of the recent response to the framework provide...
Article
Full-text available
Absztrakt A felsőoktatásban zajló változások és trendek vizsgálatához elengedhetetlen megismerni, hogy az érin-tett oktatók, oktatásszervezők és kutatók hogyan látják az ott zajló folyamatokat, és milyen jelentéseket adnak ezeknek. A jelentésadás (sensemaking) egy olyan folyamatosan zajló társadalmi és/vagy szervezeti folyamat, amely során az ember...
Article
Full-text available
Folyóiratunk ezen számának kettős célja van. Egyrészt olyan módszertani írásokat tartalmaz, amelyek segítséget nyújthatnak olyan graduális vagy posztgraduális hallgatóknak, akik úgy döntenek, hogy egy új, a megszokott társadalomkutatási módszerektől eltérő módszert használnak kutatásaikhoz. Másrészt a szám kifejezetten olyan írásoknak kíván helyet...
Conference Paper
Content and discourse analyses as methods represent rather different approaches in terms of their theoretical backgrounds and research design. However, the author attempted to utilise these methods together in a mixed methods approach in order to analyse the online discourse of Hungarian medium-sized and large companies (N=146) regarding their soci...
Article
Full-text available
In recent decades, spillover has become a highly influential concept which has led to the initiation of new theoretical and methodological approaches that are designed to understand how people attempt to reconcile their work and private lives. The very notion of spillover presupposes that these spheres are connected, since the people who move betwe...
Chapter
One of the main aims of my PhD research project is to grasp how Hungarian medium-sized and large companies define their societal role and their social responsibilities. I did not want to use survey or interview data, but rather I attempted to map how these themes appear in corporate discourse. Therefore, I analysed corporate homepages with two meth...
Article
Full-text available
Napjainkban a felsőoktatásnak számos kihívással kell szembenéznie. Az új technológiák és társadalmi gyakorlatok elterjedése, valamint a gazdasági-társadalmi környezet átalakulása megkérdőjelezi az adottnak vett válaszainkat az oktatással és tanulással kapcsolatban. Ezeknek a technológiai és társadalmi kihívásoknak az együttes jelenléte megkérdő-jel...
Article
Full-text available
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR – corporate social responsibility) fogalma és menedzsment-eszköztára nem ismeretlen a hazai gazdasági életben, díjak, konferenciák, felmérések kapcsolódnak hozzá évről évre. A szerző dolgozatában először röviden elemzi a vállalati társadalmi felelősségvállalás elméleti megközelítéseiben a menedzserek s...
Article
Full-text available
A cikk egy konkrét kutatás példáján keresztül mutatja be, hogy milyen elméleti és módszertani kérdésekkel találkozik a kutató, mikor a tartalomelemzés módszertanát olyan társadalmi jelenségek megragadására kívánja használni, mint például a vállalatok kommunikációja a társadalmi felelősségvállalásukról. A tartalomelemzés elméleti és módszertani alap...
Article
Full-text available
Our paper provides an overview of the different approaches in mixed methods research. We present both theoretical and methodological considerations in relation with this methodological paradigm which is often utilised in the international sociological arena but only touched upon sporadically in the Hungarian. The first section of the paper discusse...
Article
Full-text available
The annual conference for Hungarian sociologists in 2013 was an exceptional event for both those working in Hungary and those who are active abroad. The Institute for Sociology of the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences (IS CSS HAS), established by András Hegedüs, celebrated its 50th anniversary. This offered the opportu...
Article
Full-text available
A kevert módszertani kutatásokkal kapcsolatos elméleti írásokban különböző kutatási modelleket találhatunk, amelyek egy több elemet számba vevő szempontrendszer alapján különíthetők el. Ezek az elméleti megfontolások és ideáltipikus kutatási felépítések jó kiindulópontot nyújtanak a kutatási folyamatok tervezéséhez, ugyanakkor konkrét – munka–magán...
Article
Full-text available
A ’diskurzus’ a kortárs társadalomtudományi irodalom egyik alapfogalma. Használata már-már elengedhetetlen, ha valaki friss, haladó, korszerû – vagy egyszerûen csak divatos – szeretne lenni. Ennek következményeképpen azonban tartalma meglehetõsen szerteágazó és nehezen megfogható. Ebbe a szétfolyó értelmezési mezõbe próbál némi rendet vágni az a h...

Network

Cited By

Projects

Projects (7)
Project
The Future of Higher Education Research Centre at BBS started a Horizon Scanning Report Series to find answers to the question ‘What trends can be identified affecting the future of higher education (HE) based on academic and semi-academic discourses?’.
Project
Participatory methods
Project
A multiple participatory research process which aimed to explore the patterns of thinking, ‘normative visions’ and propositions of future of students and teachers active in business education