Zsolt Szilvágyi

Zsolt Szilvágyi
Széchenyi István University, Gyor · Department of Structural and Geotechnical Engineering

PhD, MSc in Civil Engineering

About

17
Publications
7,798
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
45
Citations
Citations since 2017
7 Research Items
39 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
I'm a geotechnical and structural engineer interested in soil structure interaction, soil dynamics and earthquake engineering. The topic of my PhD is laboratory testing for dynamic soil propetries.
Education
September 2003 - June 2009

Publications

Publications (17)
Conference Paper
Full-text available
In the preliminary phase of construction projects conceptual decisions are often unsubstantiated due to the limited extent of geotechnical investigations. This results in many cases in an unexpected overflow of costs and in time delay due to unforeseen construction tasks. The extent and type of applied geotechnical investigations are often determin...
Article
Full-text available
This study focuses on the back analysis of a geotechnical laboratory test with nonlinear finite element modeling using the Ramberg-Osgood material model. This model has been used by several authors recently for nonlinear ground response analysis and it has been implemented by Midas into their commercial finite element code Midas GTS NX 2014. The ve...
Preprint
Full-text available
This study focuses on the back analysis of a geotechnical laboratory test with nonlinear finite element modeling using the Ramberg-Osgood material model. This model has been used by several authors recently for nonlinear ground response analysis and it has been implemented by Midas into their commercial finite element code Midas GTS NX 2014. The ve...
Article
Full-text available
A cikkben a szerzők az eltérő szerkezetű és rugalmasságú vasúti pályaszakasz viselkedését vizsgálták dinamikus hatásra, végeselemes programmal, PLAXIS 3D szoftverrel. A tanulmány puha agyag talajba épített, B méretkategóriás műtárgy előtti és utáni átmeneti szakasz viselkedését vizsgálja, különös tekintettel az olyan tényezőkre, mint a vonatsebessé...
Article
Full-text available
Idén augusztus 24-én egy mérsékelten erős, M=6,2-es magnitúdójú földrengés rázta meg Közép-Olaszországot, melyet később több hasonló nagyságú rengés követett. Világviszonylatban ez a magnitúdó mérsékeltnek tekinthető, ugyanakkor a környéken élők számára korántsem volt az. Közel 300 halálos áldozatról számoltak be a hírek és több mint 2000 embert ke...
Article
Full-text available
This study compares results from three different testing methods: Resonant Column, Torsional Simple Shear, and Bender Element tests to determine shear modulus. The resonant column and torsional shear tests were performed on the same hollow cylinder specimen. The bender element test was performed on a triaxial specimen with the same void ratio and c...
Conference Paper
Full-text available
This paper focuses on overcoming difficulties associated with the assessment of a multi-story reinforced concrete frame building constructed in several phases over time, with an irregular layout. Trying to develop a coherent, safe and sensible design in such a case is indeed a challenge for structural and geotechnical engineers. The retrofitting pr...
Poster
Full-text available
Poster of the paper ’Seismic performance evaluation of an irregular RC frame building’
Article
Full-text available
Napjainkban a vasúti közlekedés fejlesztése Magyarországon és külföldön is az építőmérnöki szakma egyik fontos területe. A meglévő pályarendszer a megnövekedett forgalom, a nagyobb tervezési sebességek és a sokszor igen kedvezőtlen altalajadottságok miatt folyamatos karbantartást igényel. Emellett pedig távlati cél a nagysebességű vasútvonalak kiép...
Conference Paper
Full-text available
The adaptation of Eurocode 8 and development of high speed rail system in Hungary has created a greater need to define dynamic behavior of local soil groups. Danube sands compose an important segment of these soils and present the geotechnical engineer with several design challenges. The soils are present at river crossings and major development pa...
Poster
Full-text available
Poster for the paper Measuring and modeling the dynamic behavior of Danube sands
Conference Paper
Full-text available
Az épületek és más mérnöki létesítmények földrengéssel szembeni méretezését taglaló Eurocode 8 érvénybe lépésével – valamint számos más szempont miatt is, pl. a hazai nagysebességű vasúthálózat fejlesztése okán – várhatóan egyre nagyobb hangsúly kerül a szerkezeteket és az altalajt érő dinamikus hatásokra, valamint a földrengésre való méretezésre....
Article
Full-text available
A vasalt talajtámfalak építése a nemzetközi építőipari gyakorlatban nagy múltra tekint vissza. Az eljárás bevezetését követően az 1960-as évektől napjainkig számos ezen az elven alapuló támfal készült. Jelen tanulmányban a vasalt talajtámfalak hídfő szerkezetként való alkalmazásának lehetőségeit kívánjuk bemutatni, valamint áttekintjük a nemzetközi...
Conference Paper
Full-text available
The Finite Element Method is being used more and more for practical geotechnical modelling, although when considering its current restrictions, the need for constant development can easily be recognized. One of the many development directions is the Material Point Method, which is based on the FEM and can be used for large deformation calculations...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Archived project
PhD degree
Project
Within this project we intend to apply nonlinear material models used in static and dynamic numerical analyses to analyze problems of railway lines.