Zoltán Elekes

Zoltán Elekes
Centre for Economic and Regional Studies · Institute of Economics

PhD in Economics

About

29
Publications
4,549
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
116
Citations
Citations since 2016
27 Research Items
116 Citations
20162017201820192020202120220102030
20162017201820192020202120220102030
20162017201820192020202120220102030
20162017201820192020202120220102030
Introduction
Zoltán Elekes is a research fellow at the Agglomeration and Social Networks Lab, Centre for Economic and Regional Studies in Budapest, Hungary, and he is a researcher at the Centre for Regional Science, Umeå University in Umeå, Sweden.
Additional affiliations
January 2019 - January 2020
Umeå University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (29)
Article
Full-text available
This paper investigates the role of different types of firms in related and unrelated diversification in regions, in particular the extent to which foreign-owned firms induce structural change in the manufacturing capability base of 67 Hungarian regions between 2000 and 2009. Doing so, it connects more tightly the literatures of evolutionary econom...
Article
Full-text available
This paper investigates the role of extra-regional capabilities in regional economic development in a Central and Eastern European context. This is done by analysing the association between the related variety of manufacturing import and export of domestic- and foreign-owned firms on the one hand, and regional employment in manufacturing export on...
Article
Full-text available
This paper explores the spatial patterns and underlying determinants of repeated inventor collaboration across European NUTS 3 regions. It is found that only a small fraction of co-inventor linkages across regions are repeated, while community detection reveals that these collaborations are clustered in geographical space more intensively compared...
Article
Full-text available
This article assesses the network robustness of the technological capability base of 269 European metropolitan areas against the potential elimination of some of their capabilities. By doing so, it provides systematic evidence on how network robustness conditioned the economic resilience of these regions in the context of the 2008 economic crisis....
Article
Full-text available
Low-wage jobs are often regarded as dead ends in the labour market careers of young people. Previous research focused on disentangling to what degree the association between a low-wage job at the start of working life and limited chances of transitioning to better-paid employment is causal or spurious. Less attention has been paid to the factors th...
Preprint
Full-text available
A considerable proportion of jobs across labour markets of the Western world are low-wage jobs, while the number of "bad" jobs with deteriorating working conditions and task content is growing. This puts pressure on both successful and lagging regions as low-wage workers struggle to avoid getting priced out of urban areas, while diminishing economi...
Technical Report
Full-text available
Denna rapport har utifrån nuvarande forskning om smart specialisering identifierat Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs näringslivsstruktur och hur verksamheterna i respektive region är kopplade till varandra ur ett kompetensperspektiv. Detta är en central utgångspunkt för att utifrån nuvarande situation kunna förstå framtida utvecklingsmöjligheter u...
Preprint
Full-text available
This paper assesses the network robustness of the technological capability base of 269 European metropolitan areas against the potential elimination of some of their capabilities. By doing so it provides systematic evidence on how network robustness conditioned the economic resilience of these regions in the context of the 2008 economic crisis. The...
Article
Full-text available
Ebben a tanulmányban a külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepét vizsgáljuk 75 hazai kistérség feldolgozóipari exportszerkezetének időbeli változásában 2000 és 2011 között. Az egyes külkereskedelmi termékek előállításához szükséges képességbázis hasonlóságát hálózatelemzésen alapuló módszerrel mérjük. A tanulmány eredményei szerint a haza...
Article
Full-text available
Related variety of economic activities is widely recognized to induce regional development; however, it is not clear how this mechanism takes place in regions that go through major structural and institutional transformation. Furthermore, foreign direct investment (FDI) is typically a major source of structural change in these areas; and we still n...
Article
Full-text available
Az iparágak között könnyebb a tanulás, illetve erősebbek az externális hatások a technológiai és az emberi erőforrások hasonlósága esetében. Emiatt az országok és régiók gazdasági növekedése függ az iparágak hasonlósági rendszerétől, ami befolyásolja az új iparágak régiókban, országokban való megjelenését és sikerességét is. Az iparágak hasonlóságá...
Chapter
Full-text available
A térségek gazdasági szerkezetének időbeli változása során gyakran megfigyelhető, hogy olyan tevékenységek jelennek meg, illetve maradnak fenn, amelyek kapcsolódnak a már jelen lévőkhöz. E tanulmány célja megmutatni, hogy a hazai regionális gazdaságfejlesztési szakpolitika számára a pontosabb helyzetfelmérés érdekében ezen kapcsolatok vizsgálatához...
Preprint
Full-text available
Network methods for measuring industry relatedness and their relevance in regional policy
Preprint
Full-text available
Inventor collaborations that span across regions facilitate the combination and diffusion of innovation-related knowledge. While remote partnerships are gaining importance; most R&D cooperations remain embedded in local environments and little is known about how spatial patterns of creation and persistence of ties in large-scale co-inventor network...
Research
Full-text available
A growing body of literature shows that related diversification in regions is more common but unrelated diversification also happens. However, we have little understanding of what types of firms induce related and unrelated diversification in regions. We investigate the extent to which foreign-owned firms induce structural change in the capability...
Article
Full-text available
A gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödéséből származó agglomerációs előnyökhöz nem egyformán férnek hozzá a vállalatok. Különösen a tudástúlcsordulás formájában jelentkező előnyök kihasználásához a technológiai tudás hasonlóságára, közelségére van szükség. Ez a technológiai közelség kedvezően hat a térségek gazdasági növekedésére és az új gazdas...
Article
Full-text available
Az agglomerációs előnyök vizsgálata a regionális tudományok kiemelt kutatási területe. Alapvető kérdés, hogy a specializáció vagy a változatosság segíti-e elő jelentősebb mértékben egy-egy térség gazdasági növekedését? A kérdés vizsgálatára az entrópia-dekompozíción alapuló kapcsolódó változatosság az egyik legújabb eljárás, amely a közelmúltban új...
Article
Full-text available
Kikkel alakítanak ki kapcsolatot a gazdaság szereplői? Milyen jellemzők befolyásolják e kapcsolatok alakulását? Örökké tartanak ezek az együttműködések? A hálózatok dinamikájának vizsgálatával az utóbbi időben többen tettek kísérletet ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására. Jelen tanulmánnyal az a célunk, hogy felhívjuk a hazai közgazdászközösség...
Article
Full-text available
Tanulmányunkban a hazai vidéki nagyvárosok tervezési folyamata során megvalósuló érintetti részvételt elemezzük. Érdeklődésünk középpontjában az áll, hogy az érintetteknek milyen lehetőségük van a fejlesztési folyamat aktív részesévé válni, milyen korlátok állnak ennek útjában. A 23 hazai megyei jogú város 2013 és 2014 során elfogadott partnerségi...
Article
Full-text available
Hogyan befolyásolja egy térség gazdasági szerkezete a teljesítményét? Hogyan változik ez a szerkezet az időben? Erre a két alapkérdésre a közgazdaságtan több területén keresik a választ. A kutatásokba az utóbbi évtizedben bekapcsolódott egy új irányzat, az evolúciós gazdaságföldrajz is, amely a közgazdászok számára is jelentős új eredményekkel gazd...
Chapter
Full-text available
A relatively recent development in the field of economic geography, interested in the uneven spatial distribution of economic activities, is the less metaphoric and more formal involvement of network analysis tools in empirical strategies. Furthermore, with the diffusion of innovation systems thinking, and the emerging empirics of evolutionary econ...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Archived project
The aim of this PhD-project was to incorporate MNEs and import into the study of related variety and related diversification of regions. The project focused on microregions of Hungary between 2000 and 2011.
Project
The aim of this project is to analyse to what extent the organizational (firm-level) and regional labour market context influence the likelihood of escaping low-wage employment and finding better-paid jobs. Specifically, we focus on the skill content of the organisations’ workforce, its sociodemographic diversity as well as youth embeddedness in the organisations’ social networks. We also examine the moderating role of the economic conditions on the regional labour markets. The evidence on the role of the organizational and regional context for chances of making a transition out of low-wage jobs is scarce, in spite of its policy relevance in lieu of increasing diversity of European population and growing polarization of labour markets. This project will provide new, original evidence on the role of organizational and regional mechanisms that facilitate transition from low-wage jobs to better-paid jobs among youth. To this end, we will use register data available at the Umeå SIMSAM Lab, which (1) provide reliable longitudinal data on individual wages, (2) match employee-employer records and hence provide information on the characteristics of the organisations employing young low-wage workers and (3) combine individual data on wage dynamics with the socioeconomic context of the region. The research group has well-documented expertise in research on youth labour market integration, income inequalities, regional dynamics and knowledge on cutting-edge statistical methods.