Zoltán Elekes

Zoltán Elekes
Centre for Economic and Regional Studies · Institute of Economics

PhD in Economics

About

31
Publications
5,446
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
168
Citations
Introduction
Zoltán Elekes is a research fellow at the Agglomeration and Social Networks Lab, Centre for Economic and Regional Studies in Budapest, Hungary, and he is a researcher at the Centre for Regional Science, Umeå University in Umeå, Sweden.
Additional affiliations
January 2019 - January 2020
Umeå University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (31)
Article
Full-text available
This paper investigates the role of different types of firms in related and unrelated diversification in regions, in particular the extent to which foreign-owned firms induce structural change in the manufacturing capability base of 67 Hungarian regions between 2000 and 2009. Doing so, it connects more tightly the literatures of evolutionary econom...
Article
Full-text available
This article assesses the network robustness of the technological capability base of 269 European metropolitan areas against the potential elimination of some of their capabilities. By doing so, it provides systematic evidence on how network robustness conditioned the economic resilience of these regions in the context of the 2008 economic crisis....
Article
Full-text available
Low-wage jobs are often regarded as dead ends in the labour market careers of young people. Previous research focused on disentangling to what degree the association between a low-wage job at the start of working life and limited chances of transitioning to better-paid employment is causal or spurious. Less attention has been paid to the factors th...
Preprint
Full-text available
This paper explores how the network structure of local inter-industry labour flows relates to regional economic resilience across 72 local labour markets in Sweden. Drawing on recent advancements in network science we stress-test these networks against the sequential elimination of their nodes, finding substantial heterogeneity in network robustnes...
Article
Full-text available
This article investigates how the evolution of local labour market structure enables or constrains workers as regards escaping low-wage jobs. Drawing on the network-based approach of evolutionary economic geography, we employ a detailed individual-level panel dataset to construct skill-relatedness networks for 72 functional labour market regions in...
Preprint
Full-text available
A considerable proportion of jobs across labour markets of the Western world are low-wage jobs, while the number of "bad" jobs with deteriorating working conditions and task content is growing. This puts pressure on both successful and lagging regions as low-wage workers struggle to avoid getting priced out of urban areas, while diminishing economi...
Technical Report
Full-text available
Denna rapport har utifrån nuvarande forskning om smart specialisering identifierat Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs näringslivsstruktur och hur verksamheterna i respektive region är kopplade till varandra ur ett kompetensperspektiv. Detta är en central utgångspunkt för att utifrån nuvarande situation kunna förstå framtida utvecklingsmöjligheter u...
Article
Full-text available
This paper explores the spatial patterns and underlying determinants of repeated inventor collaboration across European NUTS 3 regions. It is found that only a small fraction of co-inventor linkages across regions are repeated, while community detection reveals that these collaborations are clustered in geographical space more intensively compared...
Article
Full-text available
This paper investigates the role of extra-regional capabilities in regional economic development in a Central and Eastern European context. This is done by analysing the association between the related variety of manufacturing import and export of domestic- and foreign-owned firms on the one hand, and regional employment in manufacturing export on...
Preprint
Full-text available
This paper assesses the network robustness of the technological capability base of 269 European metropolitan areas against the potential elimination of some of their capabilities. By doing so it provides systematic evidence on how network robustness conditioned the economic resilience of these regions in the context of the 2008 economic crisis. The...
Article
Full-text available
Ebben a tanulmányban a külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepét vizsgáljuk 75 hazai kistérség feldolgozóipari exportszerkezetének időbeli változásában 2000 és 2011 között. Az egyes külkereskedelmi termékek előállításához szükséges képességbázis hasonlóságát hálózatelemzésen alapuló módszerrel mérjük. A tanulmány eredményei szerint a haza...
Article
Full-text available
Related variety of economic activities is widely recognized to induce regional development; however, it is not clear how this mechanism takes place in regions that go through major structural and institutional transformation. Furthermore, foreign direct investment (FDI) is typically a major source of structural change in these areas; and we still n...
Article
Full-text available
Az iparágak között könnyebb a tanulás, illetve erősebbek az externális hatások a technológiai és az emberi erőforrások hasonlósága esetében. Emiatt az országok és régiók gazdasági növekedése függ az iparágak hasonlósági rendszerétől, ami befolyásolja az új iparágak régiókban, országokban való megjelenését és sikerességét is. Az iparágak hasonlóságá...
Chapter
Full-text available
A térségek gazdasági szerkezetének időbeli változása során gyakran megfigyelhető, hogy olyan tevékenységek jelennek meg, illetve maradnak fenn, amelyek kapcsolódnak a már jelen lévőkhöz. E tanulmány célja megmutatni, hogy a hazai regionális gazdaságfejlesztési szakpolitika számára a pontosabb helyzetfelmérés érdekében ezen kapcsolatok vizsgálatához...
Preprint
Full-text available
Network methods for measuring industry relatedness and their relevance in regional policy
Preprint
Full-text available
Inventor collaborations that span across regions facilitate the combination and diffusion of innovation-related knowledge. While remote partnerships are gaining importance; most R&D cooperations remain embedded in local environments and little is known about how spatial patterns of creation and persistence of ties in large-scale co-inventor network...
Research
Full-text available
A growing body of literature shows that related diversification in regions is more common but unrelated diversification also happens. However, we have little understanding of what types of firms induce related and unrelated diversification in regions. We investigate the extent to which foreign-owned firms induce structural change in the capability...
Article
Full-text available
A gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödéséből származó agglomerációs előnyökhöz nem egyformán férnek hozzá a vállalatok. Különösen a tudástúlcsordulás formájában jelentkező előnyök kihasználásához a technológiai tudás hasonlóságára, közelségére van szükség. Ez a technológiai közelség kedvezően hat a térségek gazdasági növekedésére és az új gazdas...
Article
Full-text available
Az agglomerációs előnyök vizsgálata a regionális tudományok kiemelt kutatási területe. Alapvető kérdés, hogy a specializáció vagy a változatosság segíti-e elő jelentősebb mértékben egy-egy térség gazdasági növekedését? A kérdés vizsgálatára az entrópia-dekompozíción alapuló kapcsolódó változatosság az egyik legújabb eljárás, amely a közelmúltban új...
Article
Full-text available
Kikkel alakítanak ki kapcsolatot a gazdaság szereplői? Milyen jellemzők befolyásolják e kapcsolatok alakulását? Örökké tartanak ezek az együttműködések? A hálózatok dinamikájának vizsgálatával az utóbbi időben többen tettek kísérletet ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására. Jelen tanulmánnyal az a célunk, hogy felhívjuk a hazai közgazdászközösség...
Article
Full-text available
Tanulmányunkban a hazai vidéki nagyvárosok tervezési folyamata során megvalósuló érintetti részvételt elemezzük. Érdeklődésünk középpontjában az áll, hogy az érintetteknek milyen lehetőségük van a fejlesztési folyamat aktív részesévé válni, milyen korlátok állnak ennek útjában. A 23 hazai megyei jogú város 2013 és 2014 során elfogadott partnerségi...
Article
Full-text available
Hogyan befolyásolja egy térség gazdasági szerkezete a teljesítményét? Hogyan változik ez a szerkezet az időben? Erre a két alapkérdésre a közgazdaságtan több területén keresik a választ. A kutatásokba az utóbbi évtizedben bekapcsolódott egy új irányzat, az evolúciós gazdaságföldrajz is, amely a közgazdászok számára is jelentős új eredményekkel gazd...
Chapter
Full-text available
A relatively recent development in the field of economic geography, interested in the uneven spatial distribution of economic activities, is the less metaphoric and more formal involvement of network analysis tools in empirical strategies. Furthermore, with the diffusion of innovation systems thinking, and the emerging empirics of evolutionary econ...

Network

Cited By